Villaförsäkring vid nybyggnation: Vad du behöver tänka på

villaförsäkring vid nybyggnation
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 10 mars 2020 •  5 min

Om du bygger ett nytt hus är det mycket du måste tänka på. En viktig sak är att inte glömma att du behöver försäkringar. Vi ska i denna artikel titta på såväl varför du behöver en villaförsäkring vid nybyggnation, som vilka andra försäkringar som är viktiga.

Varför en villaförsäkring?

Det huvudsakliga skälet till att du bör teckna en villaförsäkring redan när du startar ditt bygge är det ansvarsskydd och rättsskydd som ingår. Båda dessa kan spara mycket pengar för dig om du skulle råka illa ut. Låt oss titta på dem en och en:

Ansvarsskyddet

Tänk dig in i situationen: Grannens barn tycker att det ser spännande ut med alla stegar, maskiner och allt annat du har på din tomt. Och eftersom barn är som barn är, måste de bara titta närmare på allt, och att klättra på en stege är ju så spännande.

Plötsligt sker det, ett felsteg och han faller till backen och skadar sig. Grannen tycker då att du varit försumlig som låtit stegen stå uppe och kräver dig på ett skadestånd. Här kan din villaförsäkrings ansvarsskydd komma till din räddning.

Ansvarsskyddet täcker mycket stora skadestånd som du krävs på. Hos t.ex IF kan belopp upp till fem miljoner var för både personskada och sakskada betalas ut vid ett skadetillfälle. Ditt försäkringsbolag sköter dessutom utredningen av om du varit vållande till skadan samt företräder dig vid domstol och betalar dina rättegångskostnader.

Vad du ska ha i minnet är att du inte själv ska ta på dig något ansvar, utan direkt hänvisa saken till ditt försäkringsbolag. Skulle du ta på dig skulden kan det betyda att du blir utan ersättning.

Rättsskyddet

Rättsskyddet ersätter dig för ett juridiskt biträde vid tvistemål av den art som kan avgöras i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. För att ersättning ska utgå måste dock den du anlitar uppfylla vissa villkor. Du kan få ersättning upp till ett visst antal timmars jobb och ett maximalt belopp.

Förhoppningsvis kommer du inte att behöva det, men det är ju inte helt ovanligt att oenighet uppkommer när man anlitat någon form av hantverkare. Kan ni då inte komma överens kanske det enda du kan göra är att gå till domstol med tvisten.

Övriga försäkringar

Det finns några olika försäkringar som du kan behöva förutom din villaförsäkring. Vi ska här titta närmare på tre av dessa.

Färdigställandeförsäkring

Detta skydd är alltid obligatoriskt om du bygger en permanentbostad. Om det rör sig om ett fritidshus avgör byggnadsnämnden i kommunen om ett sådant behövs. Ett alternativ till detta är att den du anlitar tecknar en bankgaranti utfärdad till dig som säkerhet. Ett undantag från kravet är när du bygger ditt hus själv.

Ditt färdigställandeskydd är tänkt att täcka dina kostnader för att färdigställa ditt bygge om den du anlitat skulle gå i konkurs till exempel.

Byggfelsförsäkring

Denna försäkring var tidigare även den obligatorisk om du inte byggde själv. Idag väljer du själv om du vill teckna den. Den gäller under tio år, även för nya ägare vid en försäljning och ersätter byggfel som inte upptäckts vid slutbesiktningen.

Kostnaden för detta skydd ligger normalt sett mellan 10 000 och 40 000 kr (obs läs mer hos ditt försäkringsbolag).

Olycksfallsförsäkring

En egen olycksfallsförsäkring kan vara något värt att titta på. Skulle du bygga ditt hus själv är det ju nästan självklart att du ska teckna detta. Men även om du anlitar en entreprenör kan det vara en god idé. Det kan ju räcka med att du kommer för att se hur det går med bygget, du behöver inte hamra själv för att råka ut för en olycka.

En olycksfallsförsäkring kan du teckna hos ditt vanliga försäkringsbolag. Dessa kostar oftast mellan 700 och 2 000 kr per år beroende på vilken ersättning de betalar ut.

Sammanfattning

En villaförsäkring bör du teckna redan när byggnationen av ditt hus startar. Genom denna kan du ersättas om ett skadestånd riktas mot dig och få hjälp med advokatkostnader om du hamnar i en ekonomisk tvist.

Om du inte bygger själv måste du ha en färdigställandeförsäkring i de flesta fall. I sådana fall är också en byggfelsförsäkring något att tänka på. Slutligen, bygger du själv? Teckna då en olycksfallsförsäkring. Detta kan också vara en bra idé även om det är andra som bygger åt dig.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa