Bilförsäkring Europa: Gäller din bilförsäkring i Europa?

bilförsäkring europa
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 17 mars 2020 •  4 min

Om du tänkt dig en bilsemester utanför Sverige kanske du frågar dig: Gäller min försäkring? Vad händer om jag skulle råka ut för en olycka? Om du vållat den, kommer du att få betala alla skador själv eller hur fungerar det?

Här kommer du att få ett svar på dina frågor.

Gäller försäkringen utomlands?

Här får vi skilja på din trafikförsäkring och ditt övriga försäkringsskydd, då trafikförsäkringen är lagreglerad medan de övriga regleras enligt avtal.

Din trafikförsäkring

När det gäller den viktigaste delen av din bilförsäkring, trafikförsäkringen så finner man något motsägelsefulla uppgifter. Enligt trafikförsäkringsföreningen gäller den för person och sakskador bara om olyckan sker inom Europa och några andra närliggande länder.

I lagen som reglerar trafikförsäkringen, trafikskadelagens 8§ finns det dock inga begränsningar i vilka länder den gäller, men där står det istället att den bara ger ersättning för skador som tillfogas en svensk medborgare eller någon med hemvist i Sverige samt dennes egendom.

Så för att vara på den säkra sidan får vi väl gå på de försäkringsvillkor som finns i avtalen försäkringsbolagen har. Deras villkor gäller ju så länge de inte förhindrar att du får den ersättning du enligt lag har rätt till. Om vi tittar på villkoren hos t. ex Trygg Hansa så gäller trafikförsäkringen på samma sätt som övriga försäkringar vilket vi kommer till. Dessutom har de minst den täckning som trafikskadelagen skrev.

Försäkringsbolagens avtal

De svenska försäkringsbolagen har oftast samma villkor i sina avtal om var din försäkring är giltig. Det brukar vara att hela din försäkring är giltig inom EU och EES samt vissa närliggande länder.

Ska du åka utanför Europa så kan det vara en bra idé att först kolla med ditt bolag om försäkringen är giltig i landet du ska till. Dessa övriga länder kräver liksom vissa länder inom Europa att du har med dig ett grönt kort vilket du också får från ditt försäkringsbolag.

Vad är det gröna kortet?

Ett grönt kort är ett intyg på att du har en försäkring för din bil som är giltig inom EU och de länder som anslutit sig till systemet. Det ges ut av det försäkringsbolag som tecknat försäkringen på bilen och, som namnet antyder, är färgat grönt.

Skulle du komma till ett av de länder som kräver att du har det med dig, och sakna det kan du nekas inträde, få böter och i värsta fall få din bil tagen i beslag.

Sammanfattning

Inom Europa, såväl som i vissa närliggande länder, ger din bilförsäkring dig samma skydd som den gör i Sverige. Vissa länder kräver att du har med dig ett så kallat grönt kort, ett intyg från ditt försäkringsbolag, som intygar att din försäkring är giltig.

Så om du ska resa utanför Norden kan det vara en bra idé att kolla med ditt försäkringsbolag om du behöver ett grönt kort, annars kanske du blir stoppad vid en gräns.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa