Vad täcker bilförsäkring?

vad täcker bilförsäkring
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 14 mars 2020 •  5 min

Att man måste ha sin bil försäkrad är du nog, precis som de flesta andra, medveten om. Men vad du kan få ersättning för kanske inte är lika självklart.

Vilket skydd ger en trafikförsäkring? Räcker det, eller bör du skaffa en halvförsäkring? Kanske till och med helförsäkra din bil?

Dessa frågor kräver ju att du vet svaret på frågan: Vad täcker en bilförsäkring?

Så låt oss titta närmare på det.

Du måste ha trafikförsäkring

En trafikförsäkring är den enda försäkring det finns ett lagkrav på att teckna. Alla motorfordon som finns i vägtrafikregistret och inte är avställt måste ha detta.

Om ditt fordon skulle orsaka en olycka ersätter försäkringen de skador som uppkommer på alla personer samt på motpartens egendom. Så även om du skulle ha varit vållande kommer du att få ersättning för skador på dig själv, men inte på din bil.

Ersättningen vid skada på dig själv kan sättas ner om du orsakat skadan med uppsåt eller varit grovt oaktsam. Med grovt oaktsam kan t. ex menas att du kört väldigt fort eller varit berusad.

Halvförsäkring. Ersätter bland annat stöld

Med en halvförsäkring för du ett utökat skydd. Till skillnad från trafikförsäkringen är det inte obligatoriskt att ha en halvförsäkring, men i de flesta fall kan det rekommenderas. Undantaget skulle väl vara om du har en riktigt billig bil som bara är värd några tusenlappar. I denna försäkring ingår förutom trafikförsäkring vanligtvis följande:

Stöldförsäkring

Om någon stjäl din bil, eller försöker stjäla den får du ersättning. Du kan också ersättas för skadegörelse i samband med detta. Även fast monterad utrustning som stjäls, t. ex ljudanläggning, GPS eller extraljus ersätts normalt.

Skulle bilen inte komma tillrätta, normalt efter 30 dagar, ersätts du med det marknadsvärde den har. Detsamma gäller om den skadats, och försäkringsbolaget bedömer att en reparation skulle kosta mer än vad den är värd.

Försäkringen gäller dock inte om någon i ditt hushåll stjäl bilen eller om du frivilligt lånat ut den och inte får den tillbaka.

Brandförsäkring

Med denna är du skyddad om bilen skadas till följd av brand, explosion eller ett blixtnedslag. Även här bestämmer bolaget om de reparerar bilen eller löser in den för marknadsvärdet.

Ofta undantas skador som orsakats av kortslutning i bilens elsystem från ersättning. Likaså brand eller explosion i ljuddämpare och däck.

Glasförsäkring

Din glasförsäkring ger ersättning om bilens rutor skadas till följd av annat än en bilolycka. Här är nog den vanligaste skadan sprickor till följd av stenskott.

Maskinförsäkring

Skulle motor, växellåda, elektronik eller klimatanläggning skadas kan du få ersättning. Försäkringsbolagen har dock krav på att bilen inte får vara för gammal eller gått för många mil.

Hos Trygg Hansa, för att ta ett exempel, får din bil inte vara äldre än 8 år och inte gått mer än 12 tusen mil. Skadan får inte heller bero på slitage, fabrikationsfel eller konstruktionsfel.

Räddningsförsäkring

Om bilen går sönder ersätts bärgningskostnader till närmaste verkstad. Om det sker under färd ersätts också kostnaden för transport av dig och dina passagerare dit ni ska eller hem, beroende på vilket som är närmast.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddet ersätter dig för kostnader för ett juridiskt ombud vid tvister som kan lösas i allmän domstol. Tvisten ska ha ett samband med ditt fordon, t. ex vid en försäljning eller vid en tvist om en olycka. Om du förlorar en rättegång täcks också motpartens kostnader.

Drulleförsäkring

Skulle du tappa bilnycklarna, råka tanka fel drivmedel, spilla kaffe på sätena eller en annan förutsägbar skada uppkommer får du ersättning för dina kostnader.

Helförsäkring. Skyddad även om du vållat olyckan

Med en helförsäkring har du också ett skydd mot vagnskada. Då detta oftast ingår under de första åren när du köper en ny bil, behöver du inte ha helförsäkring under den tiden. Även när din bil blivit så gammal att värdet på den är litet kanske en helförsäkring kostar mer än det smakar.

Skyddet mot vagnskada innebär att du får ersättning för skador på din bil som uppkommer vid trafikolyckor även om du varit vållande. Även skador orsakade av all form av skadegörelse ersätts. Undantag som gör att ersättning inte betalas ut kan vara att föraren saknar körkort eller varit berusad.

Sammanfattning

Vad en bilförsäkring täcker beror på vilken sorts försäkring du har. Den obligatoriska trafikförsäkringen täcker bara personskador och skador som du orsakat på en annan bil eller andra saker du inte äger.

Vill du ha ett bättre skydd så täcker en halvförsäkring även stöld, brand, glas, maskin, räddning, rättsskydd och oförutsedda skador. Slutligen ersätts även skador på din bil vid en olycka där du varit vållande och skadegörelse på den om du har en helförsäkring.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa