Hemförsäkring vid uthyrning: Vad gäller om jag hyr ut min bostad?

hemförsäkring vid uthyrning
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 27 februari 2020 •  5 min

Hör du till de allt fler som ibland använder tjänster som Airbnb för att hyra ut din bostad?

Visst är det bra att få lite extra inkomster, men vad händer om olyckan är framme?

Då måste du ta reda på vad som gäller för en hemförsäkring vid uthyrning. Men ta det lugnt fortsätter du läsa den här artikeln kommer också du att veta vad som gäller.

Bara ditt hushåll täcks av försäkringen

Eftersom någon som hyr din bostad inte anses ingå i ditt hushåll gäller inte din hemförsäkring för din hyresgäst. Om denne har en egen försäkring med jämförbara villkor kan detta underlätta. Då kan du genom dennes ansvarsskydd rikta eventuella skadeståndsanspråk mot dennes försäkringsbolag.

Svårare att få ersättning

Skulle saker i din bostad stjälas av den du hyr ut till kommer du inte att få någon ersättning av ditt försäkringsbolag. Eftersom din hemförsäkring kräver att en tjuv ska ha tagit sig in i din bostad utan lov gäller försäkringen inte i det här fallet. Även om du skulle råka ut för ett inbrott blir det svårare att få ut ersättning. Risken finns då att du måste bevisa att de saker som försvunnit inte tagits av den som hyr din bostad.

Skulle något förstöras genom slarv, t.ex att den som hyr råkar knuffa omkull din värdefulla vas så omfattas detta inte av din allriskförsäkring om du har en sådan. Då måste du få ersättning av din hyresgäst och det kanske inte är så lätt.

Skulle bostaden skadas genom vårdslöshet så täcks ju normalt de skadeståndskrav som kan ställas genom din hemförsäkrings ansvarsskydd. Skulle det vara din hyresgäst som orsakat skadan gäller inte ditt ansvarsskydd. Om du då inte kan få pengarna från din hyresgäst får du själv stå kostnaderna.

Skulle du hamna i en rättslig tvist med din hyresgäst finns risken att ditt rättsskydd inte gäller. Om du hyr ut bostaden regelbundet kan detta anses vara förvärvsmässigt, och rättsskyddet gäller bara för för dig som privatperson.

Vissa delar av din hemförsäkring gäller

Om en olycka händer, t.ex brand eller översvämning under uthyrningen, och ingen vårdslöshet föreligger så gäller din hemförsäkring normalt sett. Då kan du både få ersättning för förstörda saker genom ditt egendomsskydd och hjälp med skadeståndsanspråk genom ditt ansvarsskydd.

Hur kan du öka ditt skydd?

Om du vill öka skyddet i din hemförsäkring kan du teckna en uthyrningsförsäkring hos vissa försäkringsbolag, bland annat IF. Ett krav för att teckna den är att du redan har en hemförsäkring hos dem, och priset är mellan 500 och 1000 kr per år. Det skydd som IFs uthyrningsförsäkringen ger är bland annat:

Ett annat sätt att öka ditt skydd på är att förvissa dig om att din hyresgäst har en giltig ansvarsförsäkring. Spara uppgifterna om dennes försäkringsbolag så kan du ställa eventuella skadeståndskrav till bolaget.

Du kan också kräva en deposition av hyresgästen som täcker eventuella skador och annars betalas tillbaka efter hyrestidens utgång.

Ger Airbnb något skydd?

Airbnb ger inget skydd mot skada som din hyresgäst orsakar dig. De har däremot ett skydd mot skadeståndsanspråk som riktas mot dig från tredje part. Det finns dock en rad begränsningar i vad det täcker, så jag skulle inte känna mig säker på att deras försäkring gäller.

Sammanfattning

Om du hyr ut din bostad ger din hemförsäkring inte ett fullgott skydd. Vid stölder eller skadegörelse, såväl som vid skadeståndsanspråk då hyresgästen varit vållande gäller inte din hemförsäkring. Även ditt rättsskydd kan vara obrukbart vid en tvist mellan dig och din hyresgäst.

Uthyrningstjänster som Airbnb har inte heller något fullgott skydd mot dessa händelser. Du kan istället teckna en uthyrningsförsäkring som ett komplement till din hemförsäkring hos några försäkringsbolag, och för då ett skydd mot dessa händelser.

Du kan dessutom begära en deposition av hyresgästen och förvissa dig om att denne har en försäkring du kan ställa skadeståndsanspråk till.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa