Vad kostar Hemförsäkring?

vad kostar hemförsäkring
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 2 mars 2020 •  4 min

Kostnaden för en hemförsäkring varierar beroende på en rad olika faktorer. Därför går det inte att ge något exakt svar på denna fråga. Vill du veta ett exakt pris på din hemförsäkring måste du själv jämföra olika försäkringsbolag.

Men en normalt kostnad för en hemförsäkring ligger på mellan 500 och 2 000 kr per år.

Varför svaret på frågan “Vad kostar en hemförsäkring?” skiljer sig åt så mycket kommer vi att titta närmare på här nedan.

Vilket försäkringsbolag väljer du?

Eftersom försäkringsbolagen verkar på en fri marknad är prissättningen inte reglerad och kostnaden kan variera mellan olika försäkringsbolag. Även om det inte går att säga något generellt kan man misstänka att de stora, kända bolagen håller en högre prisnivå än sina mindre kända konkurrenter.

Vad du också måste vara medveten om är att de olika hemförsäkringarna kan skilja sig åt när det gäller vad som ingår. I vissa kanske en drulleförsäkring ingår medan du hos andra måste betala extra för detta. Även andra saker, som t.ex undantag i när försäkringen gäller och storleken på självrisken kan skilja sig åt mellan olika bolag.

Så jämför inte bara priset, titta även på vad de olika försäkringarna skyddar dig mot och hur höga självriskerna är. Vi har samlat de bästa hemförsäkringarna och jämfört de åt dig.

Var bor du?

Kostnaden för din hemförsäkring påverkas också av var du bor. I områden där många inbrott sker kommer priset att bli högre eftersom det då är en större risk att försäkringsbolaget får betala ut ersättning.

Även andra saker som har med din bostads läge påverkar priset. Ligger din fastighet nära vatten så ökar ju risken för vattenskador och priset går därför upp.

Hur stor är din bostad?

Storleken på ditt hem påverkar priset på din hemförsäkring. Ju större bostad du har ju högre blir din försäkringspremie.

Orsaker till detta är bland annat att det normalt sett är så i en större bostad finns ofta mer saker som kan stjälas och förstöras. Hos vissa bolag krävs inte heller att de medförsäkrade ska finnas inskrivna med namn i avtalet. Då talar också en större bostad för att fler kan bo i hushållet.

Hur mycket är du försäkrad för?

Ofta finns ett fastställt, högsta belopp som försäkringen täcker. Om du anser att det är för lågt kan du begära att detta höjs, men priset för din försäkring kommer då också att höjas.

Hos olika försäkringsbolag kan det fastställda beloppet skilja sig åt och därigenom även hur mycket hemförsäkringen kostar.

Hur många är försäkrade?

Vissa bolag kräver att du skriver in i avtalet vilka som bor med dig och ska vara medförsäkrad. Hos dessa kommer antalet boende att påverka priset, ju fler, desto högre.

Sammanfattning

Kostnaden för en hemförsäkring varierar beroende på vilket bolag du väljer, bland annat för att försäkringsskyddet och självrisken kan variera. Även var du bor, storlek på bostaden, hur mycket du är försäkrad för och antalet medförsäkrade påverkar priset.

En normal bostad brukar kosta mellan 500 och 2 000 kr per år, men för att få veta vad som gäller just din bostad måste du själv jämföra de olika försäkringsbolagen.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa