Vad är en Villaförsäkring? Täcks skador på byggnader och tomt

vad är en villaförsäkring
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 3 mars 2020 •  5 min

Låt oss börja med att konstatera att det råder en viss begreppsförvirring här. Vad de flesta menar när de talar om en villaförsäkring är den försäkring som täcker skador på byggnader och tomt, och det är också vad vi ska titta på i den här artikeln.

Men låt oss inleda med vad jag kallade begreppsförvirring.

Försäkringsbolagen gör det inte lätt för dig

Tyvärr verkar de som säljer dessa försäkringar göra sitt bästa för att förvirra sina kunder. Några exempel är:

Men låt oss lämna detta och koncentrera oss på den renodlade villaförsäkringen utan hemförsäkring. Den sistnämnda har vi ju tagit upp i andra artiklar.

Varför behöver du en villaförsäkring?

En egenägd bostad är för de flesta den största investeringen du gör i livet. Skulle olyckan vara framme och du saknar försäkring kan den ekonomiska skadan bli väldigt stor och kanske följa dig hela ditt liv.

I de flesta fall kräver också den som lånar ut pengar till ett bostadsköp att du har en villaförsäkring.

Behöver du teckna villaförsäkring om du hyr?

Om du hyr en villa behöver du ingen villaförsäkring. Det är alltid ägarens ansvar att se till att det finns en giltig försäkring. Däremot ska du ha en hemförsäkring som täcker eventuella skadestånd om du skulle anses vållande till en skada.

Vad skyddar försäkringen mot?

Din villaförsäkring kan täcka skador som uppkommer på byggnader och tomt. Dess egendomsskydd kan ersätta skador orsakade genom:

Det finns ofta begränsningar i ersättningsskyldigheten. Vid t.ex skadegörelse inomhus måste den som gjort det tagit sig in i huset olovandes. Vid brand får det inte ha orsakats av levande ljus som lämnats utan uppsikt och så vidare. Vad som gäller kan du finna i avtalsvillkoren.

Förutom egendomsskyddet ingår oftast ett ansvarsskydd och ett rättsskydd i din villaförsäkring. Dessa kan ge dig ersättning om du skulle drabbas av skadeståndsanspråk respektive ersättning för juridiskt ombud vid vissa tvistemål.

Hur mycket ersättning får du?

Vid skador på byggnader ersätts skadan normalt efter fullvärdesprincipen. Detta innebär att de kostnader som uppkommer för att återställa bostaden betalas av försäkringsbolaget. Du kommer dock själv att få betala självrisk och åldersavdrag.

Om du inte skulle vilja återställa byggnaderna värderas värdet till som högst vad ett återställande kostar minus åldersavdrag, och som lägst som minskningen av marknadsvärdet till följd av skadan.

Åldersavdragen innebär att vissa delar av din bostad efter en viss tid bara ersätts med en viss procent. Exempel på saker där detta tillämpas är fast inredning, tapeter eller målning och takbeläggning respektive golvbeläggning.

Vid skador på tomtmark, pooler och brunnar ersätts detta upp till ett fastställt belopp.

Hur mycket kostar en villaförsäkring?

Eftersom priset för en villaförsäkring skiljer sig åt, både mellan olika försäkringsbolag och beroende på den fastighet du vill försäkra kan inget exakt svar ges. Men priset för en normal villa brukar ligga på mellan 3 500 och 4 500 kr per år. Du kan få ett mer exakt pris hos de olika försäkringsbolagens hemsidor.

Sammanfattning

Det råder en viss begreppsförvirring hos försäkringsbolagen om vad en villaförsäkring är. Här har vi dock definierat det som en försäkring som skyddar byggnader och tomtmark.

Med en villaförsäkring kan du få ersättning vid skador på din fasta egendom som orsakats av t.ex brand eller vattenskada. Vid skador på byggnader ersätts du för kostnader för att återställa dem efter att självrisk och åldersavdrag avräknats.

Även om du inte bor i din fastighet bör du ha en villaförsäkring och kostnaden för denna uppgår normalt sett till runt fyra tusen kronor per år.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa