Bilförsäkring ungdom: Hur kan du få en billigare försäkring?

bilförsäkring ungdom
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 2 april 2020 •  5 min

Om du nyss tagit körkort och ska skaffa din första bil kanske kostnaden för din bilförsäkring kommer att bli allt annat än en glad överraskning. Kostnaderna är ju många gånger högre för en bilförsäkring för ungdomar än vad dina föräldrar betalar för sin försäkring.

Varför det är så, och hur du kan minska kostnaderna för din bilförsäkring, ska vi titta lite närmare på i den här artikeln.

Varför är bilförsäkringen så dyr för ungdomar?

Premien för en försäkring, det vill säga hur mycket du får betala, beror på hur stor risk försäkringsbolaget anser att det är att de får betala ut ersättning.

När ett försäkringsbolag ska uppskatta risken så tittar de både på dig som person, och på den grupp av människor du tillhör. Då statistik visar att en yngre förare har större risk för att råka ut för en olycka avspeglar sig detta också i deras kostnad för försäkring.

Fem gånger högre olycksfallsrisk

Enligt statistik från en undersökning från Folksam (1), så har en yngre manlig förare 5 gånger högre risk att råka ut för en olycka än en förare som är i femtioårsåldern. Även om kvinnor som grupp har en lägre risk är den ändå hög för de kvinnor som är unga.

Varför de unga har en högre risk beror nog på en kombination av liten körvana och speciellt när det gäller många unga män, ett aggressivt körsätt. Men oavsett orsak så är risken förhöjd, och då kommer försäkringsbolagen att ta ut ett högre pris.

Så hur kan du få en billigare försäkring?

Det finns några olika sätt att få ner priset för din försäkring. Det kanske vanligaste sättet och det sätt som gör att kostnaden minskas mest kanske inte är det bästa att rekommendera.

Att ha bil och försäkring skriven på någon annan

Att en förälder står som ägare och har försäkringen i sitt namn är tyvärr väldigt vanligt. Att jag säger tyvärr är för att det i de flesta fall bryter mot försäkringsvillkoren.

I avtalet för försäkringen står att bilens huvudsakliga förare ska vara den som tecknat försäkringen. Skulle det då ske en olycka och försäkringsbolaget misstänker att så inte är fallet så kan du helt bli av med ersättningen.

Dessutom riskerar den som tecknat försäkringen att få högre premier för sin egna bil om du skulle orsaka en olycka.

Så även om de andra sätten du kan få billigare försäkring på inte kommer att minska kostnaderna lika mycket skulle jag rekommendera dem.

Välj rätt bil

Försäkringskostnaderna skiljer sig åt beroende på vilket bilmärke du väljer. Även bilar med högre motorstyrka har vanligtvis en högre premie.

Undersökningen från Folksam visade att motorsvaga bilar från Toyota, Seat, Skoda och Suzuki hade avsevärt mindre risk att bli inblandad i en olycka. Därför kan ett val av en av dessa göra att kostnaden går ner jämfört med om du skaffar t.ex en BMW vilken hade 10 gånger högre risk än Toyota.

Ett lugnt körsätt lönar sig

Om du kör försiktigt och undviker att hastigt öka, respektive minska din hastighet kan du förutom att spara pengar på bränslet även spara på din försäkringskostnad.

Enerfy är en bilförsäkring som via en plug-in registrerar både hur du kör och hur långt du kör.

Denna försäkring som ges i samarbete med Moderna gör att om du kör lugnt får du en lägre kostnad per km och du betalar dessutom bara för den sträcka du kör. Dess kostnad påverkas överhuvudtaget inte alls av ditt födelsedatum eller kön.

Kostnaden per kilometer består dels av en fast kostnad som beror på vilken bil du har då olika bilar kostar olika mycket att reparera. Den har också en rörlig del i kostnaden som avgörs av ditt körsätt och bedöms på en skala från 1 till 15.

Om du kör riktigt oekonomiskt och ligger på nivå 15 kan din kostnad bli mer än 20 gånger högre än om du ligger på en normalnivå, runt nivå 6 till 7.

Sammanfattning

Då yngre förare som grupp löper en högre risk för att råka ut för olyckor får de oftast betala ett avsevärt högre pris för sin bilförsäkring.

Då det vanligaste sättet för att minska kostnaden, att en förälder står som ägare och tecknar försäkring, kan leda till att ersättning uteblir är det inget bra alternativ.

Istället kanske valet av bil, och en försäkring som tar hänsyn till just din körstil när det gäller hur mycket du ska betala är ett bättre val.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa