Bilförsäkring hel eller halv: Vad ska man välja?

av Mikael Boman
| Uppdaterad: 30 mars, 2020

  Din e-post

Genom att ange din mailadress samtycker du till att få utskick från Tjäna Pengar. Vi respekterar din integritet och premunationen kan avslutas när som helst.

Start / Försäkring / Bilförsäkring hel eller halv: Vad ska man välja?

Vilket skydd just du behöver för din bil kan ju variera. Har du en splitter ny bil, eller en 15 år gammal rostig Ford?

I vissa fall kanske en trafikförsäkring är allt du vill ha. I andra fall blir frågan när det gäller din bilförsäkring: Hel eller halvförsäkring, vilken ska du välja? I den här artikeln ska vi titta närmare på detta.

Trafikförsäkring ingår alltid

En trafikförsäkring som täcker personskador och skador på annans egendom är du ju alltid tvungen att ha och den ingår därför i alla hel och halvförsäkringar.

Om du inte vill betala mer än vad som är absolut nödvändigt kan du teckna en separat trafikförsäkring hos alla bolag. Men kom ihåg att teckna den. Annars kan avgifterna till trafikförsäkringsföreningen bli många gånger högre än vad en helförsäkring skulle kostat dig.

Skillnaden mellan hel och halvförsäkring

En helförsäkring innehåller förutom det skydd du får med halvförsäkring även vagnskada. Med det skyddet ersätts du för skador på bilen som orsakats av en olycka även om du själv varit vållande. Även skadegörelse ersätts även om det inte är till följd av stöld eller stöldförsök.

Ditt övriga skydd, som också ingår i en halvförsäkring är oftast följande:

  • Du ersätts om bilen stjäls eller för skador som uppkommer vid stöld eller stöldförsök.
  • Om din bil förstörs genom brand, explosioner eller blixtnedslag får du ersättning. Vanligen undantas brand som orsakats av kortslutning i din bils elsystem.
  • Om du får skador på bilens vindrutor, t.ex genom att du drabbas av stenskott, så ersätts dessa. Vid skadegörelse krävs dock att du har en helförsäkring.
  • Räddning eller assistans innebär att om bilen blir obrukbar bärgas den till verkstad. I det skyddet ingår också ersättning för din och dina passagerares transport hem eller dit ni ska.
  • Om en tvist skulle uppstå som rör bilen kan du få ersättning för de kostnader det för med sig via det rättsskydd som ingår.
  • I helförsäkringen liksom i många halvförsäkringar ingår också en allriskförsäkring. Denna kan ersätta plötsliga, oförutsedda skador som du orsakar på eller i din bil. Skador inuti bilen ersätts vanligen bara om bilen är under åtta år gammal.
  • Har du en nyare bil, även här max åtta år, som inte gått för långt, vanligen 12 000 mil ingår också skydd mot maskin och elektronikskada. Med detta kan du få ersättning om t.ex motor, växellåda eller fabriksmonterad elektronik som informationssystem går sönder.

Räcker en halvförsäkring för dig?

Skulle du ha köpt en splitter ny bil finns det oftast ingen anledning att betala för en helförsäkring. I normala fall ingår en garanti som täcker vagnskada när du köper bilen, och den gäller i tre år.

När de åren gått uppgraderar de flesta sin försäkring till en helförsäkring. Din bil har ju ett stort värde fortfarande, och skulle du råka orsaka en olycka eller den utsätts för skadegörelse, vill du ju antagligen inte behöva stå kostnaderna själv.

När bilen blir äldre får du ju väga kostnaden för att ha bilen helförsäkrad mot dess värde. En helförsäkring kostar ju ofta minst fem tusen kronor mer per år än en halvförsäkring. Tycker du att det är värt det?

Att bara ha trafikförsäkring är ju det billigaste alternativet, men det kan vara en bra ide att kolla priserna. Bor du i ett område där bilstölder är ovanligt kan skillnaden ibland vara ganska liten mellan att bara ha trafikförsäkring eller att teckna en halvförsäkring.

Sammanfattning

Då en helförsäkring är ganska kostsam bör du tänka efter om du verkligen behöver vagnskadeförsäkringen som den ger. Under de första tre åren täcker ju bilens garanti oftast samma sak, så då är det ju en onödig utgift.

En helförsäkring blir ju mer nödvändig då det gått tre år och garantin slutat gälla. Sedan kanske du ska ha din bil helförsäkrad fram till att bilen blivit så gammal att dess värde inte motiverar utgiften för helförsäkring.