Bilförsäkring: Vem får köra bilen?

av Mikael Boman
| Uppdaterad: 29 mars, 2020

  Din e-post

Genom att ange din mailadress samtycker du till att få utskick från Tjäna Pengar. Vi respekterar din integritet och premunationen kan avslutas när som helst.

Start / Försäkring / Bilförsäkring: Vem får köra bilen?

Vad händer egentligen om din son eller dotter som saknar körkort skulle “låna” din bil? Att han/hon kan bli straffad om polisen skulle stoppa honom/henne är vi nog alla medveten om. Likaså att han kan få vänta på att få ta körkort.

Kanske en viktigare fråga att ställa dig är: Om en olycka skulle ske, gäller då din bilförsäkring? Vem får köra bilen enligt försäkringsvillkoren? Låt oss titta närmare på detta.

När gäller trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen får nog anses vara den viktigaste försäkringen som du har på din bil. Om du skulle anses vållande till en olycka så ersätter den alla personskador och skadorna du vållat den andres bil eller egendom.

Hur din trafikförsäkring gäller regleras i trafikskadelagen. Grundförutsättningen i den lagen är att det är skador som fordonet orsakat som ersätts, oberoende av förare. Ett undantag finns i paragraf 12, om föraren av vållande fordon själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan kan ersättning till denne eller dennes passagerare jämkas.

Så oavsett vem som kör ersätts både person och sakskador hos motparten genom trafikförsäkringen. Men ersättning för egna personskador kan minskas om den som kör din bil t.ex saknar körkort eller är berusad.

Påverkas hel och halvförsäkring av föraren?

Detta regleras i Försäkringsavtalslagen och i de föreskrifter som finns i försäkringsavtalet. Hos t.ex Länsförsäkringar gäller din försäkring om föraren bor på samma adress, men den gäller också om du lånar ut bilen till någon annan under en kortare tid. Grundregeln är dock att du som tecknat försäkringen ska vara bilens huvudsakliga förare.

Försäkringsbolagen har också i allmänhet vissa begränsningar och aktsamhetskrav i sina försäkringsavtal, och dessa gäller vem som än kör bilen. Försäkringsbolaget Aktsam har t.ex dessa regler:

  • Fordonet får inte köras av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
  • Fordonet får inte köras av förare som saknar giltigt och erforderligt körkort.
  • Fordonet får inte användas för övningskörning om läraren eller eleven inte uppfyller kraven för tillåten övningskörning.
  • Innan fordonet används på isbelagt vatten ska föraren, omedelbart före körning på isbelagt vatten, förvissa sig om att isen har tillräcklig bärighet.

Skulle föraren bryta mot dessa villkor ges normalt sett ingen ersättning ut. I avtalet kan det också finnas andra begränsningar, t.ex kan det vara en högre självrisk om föraren är ung.

Dessa krav påverkar dock inte din rätt till ersättning om bilen stulits, då ersätts du genom din bils stöldförsäkring. Tänk dock på att även denna har begränsningar, Bilen måste exempelvis vara låst och din nyckel förvaras på ett betryggande sätt.

Sammanfattning

Eftersom trafikförsäkring och övriga försäkringar för din bil regleras i olika lagar skiljer sig deras giltighet beroende på förare åt.

Trafikförsäkringen gäller alltid skador hos motparten. Den vållandes personskador ersätts om denne inte vållat skadan uppsåtligt eller genom grov vårdslöshet, då kan ersättningen sättas ner.

De övriga försäkringarna gäller om föraren hör till ditt hushåll, eller om du lånat ut bilen till någon annan under en kortare tid. Detta under förutsättning av att avtalsvillkoren följts, som t.ex att föraren har körkort och inte varit påverkad.