Hur du sparar pengar på Hemförsäkringen

spara pengar på hemförsäkringen
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 5 mars 2020 •  7 min

Att skaffa en hemförsäkring är en av de allra viktigaste sakerna du kan göra. Visst kan kostnaden som ofta är mellan 1 000 – 2 000 kr per år vara kännbar, men de försäkringar som ingår i en hemförsäkring kan rädda dig från kostnader som är enormt mycket högre.

Det finns dock sätt att spara pengar på en hemförsäkring, vilka vi ska gå igenom här.

Men innan vi gör det, låt oss se på:

Vad är en hemförsäkring?

En hemförsäkring, som inte ska förväxlas med en villaförsäkring eller bostadsrättsförsäkring, innehåller alltid vissa försäkringar. Dessa är:

Även saker du har på dig eller i t.ex din bil eller fritidshus kan ingå här, undantaget är normalt saker som anses stöldbegärliga.

Även andra saker kan omfattas, som t.ex bagage som kommer bort och hemresa om närstående skulle bli allvarligt sjuk eller omkomma.

Reseskyddet gäller normalt de första 45 dagarna av en resa, så skulle du vara borta längre bör du teckna en separat tilläggsförsäkring. Försäkringen gäller normalt sett förutom dig själv även andra medlemmar i ditt hushåll som är skrivna på samma adress. Också barn under 18 som du har vårdnaden omfattas normalt, även om de bor på en annan adress.

För att rättsskyddet ska gälla måste du dock haft hemförsäkring under minst två sammanhängande år, dessa behöver inte vara med samma försäkringsbolag.

Förutom dessa delar som alltid ingår i din hemförsäkring ingår i vissa även andra försäkringar. Där är allriskförsäkring, även kallad drulleförsäkring kanske är den viktigaste.

Allriskförsäkringen täcker vissa skador på egendom som inte ingår i egendomsskyddet. T.ex att du tappar din mobil i backen och den går sönder eller du råkar sätta dig på dina glasögon. Skulle detta inte ingå i din hemförsäkring kan du teckna en tilläggsförsäkring för detta.

Vad avgör försäkringens kostnad?

Hur mycket en hemförsäkring kostar kan skilja sig åt ganska mycket. Grunden för hur priset sätts beror på hur försäkringsbolaget värderar risken för att behöva betala ut ersättning och hur mycket de riskerar att få betala.

Hur stor risk är det att något händer?

Riskerna för att ett försäkringsfall uppkommer skiljer sig åt beroende på var du bor. Om din adress ligger i ett område där många inbrott sker så kommer försäkringsbolagen att ta ut en högre premie, samma sak om du bor i villa eller på bottenplan i lägenhet, där finns det fler möjligheter för en tjuv att lätt ta sig in i ditt hem.

Även antalet personer i hushållet påverkar risken att något händer. Ju fler som är försäkrade ju fler kan råka ut för något som försäkringsbolagen får ersätta.

Hur mycket kostar ett försäkringsfall?

Här är det främst två saker som spelar in, hur mycket ditt hem är försäkrat för och vilken ålder de försäkrade har. Om du har många dyra saker i ditt hem och du därför uppgett ett högt försäkringsvärde kommer samtidigt din premie att gå upp.

Åldern spelar in då risken för dyra försäkringsärenden vid t.ex en resa ökar hos äldre människor. Akuta sjukdomar som t.ex hjärnblödning och hjärtinfarkt som är mycket vanligare hos äldre kan ofta betyda kostnader i miljonklassen.

Hur kan du minska din kostnad?

Det finns flera olika sätt som du kan minska din premie på. Några av dessa är ganska lätta att genomföra, andra är mer osannolikt att ens fundera på. Låt oss först ta den möjlighet som kanske mest bara är teoretisk för att sen se på de mer vettiga sätten.

Det här kanske mer är något att ta med i beräkningen om du redan funderar på att flytta. Då kan ju val av ett lugnt område både ge dig en lägre försäkringskostnad och en större känsla av personlig säkerhet.

Så sätt av lite tid till att dokumentera vad du har, och dess värde, gärna med foton. Detta underlättar också vid senare tillfällen om något händer. En sak att tänka på är att du inte har dokumentationen i ditt eget hem. Skulle du råka ut för brand kan ju denna också förstöras.

Sammanfattning

En hemförsäkring innehåller bland annat ett försäkringsskydd för de saker du har i bostaden och ett skydd vid sjukdom eller olyckor under resor.

Kostnaden för denna påverkas av var du bor, hur många som bor där, ålder och hur mycket du försäkrat ditt lösöre för. Du kan minska denna kostnad på flera olika sätt, bland annat genom att installera ett godkänt larm och att ha din egendom försäkrad till rätt värde. Men det kanske bästa sättet att minska premien är att jämföra olika försäkringsbolags priser.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa