Olika typer av bilförsäkringar: Vilken ska man välja?

av Mikael Boman
| Uppdaterad: 27 mars, 2020

  Din e-post

Genom att ange din mailadress samtycker du till att få utskick från Tjäna Pengar. Vi respekterar din integritet och premunationen kan avslutas när som helst.

Start / Försäkring / Olika typer av bilförsäkringar: Vilken ska man välja?

Funderar du på att köpa bil och undrar vilka olika typer av bilförsäkringar som finns? När det gäller en bil brukar man säga att den har trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring.

Trafikförsäkringen, som är den enda försäkring som du enligt lag måste ha, ersätter motparten om ditt fordon orsakat en olycka. Med en halvförsäkring får du också ett visst skydd för din egen bil, och en helförsäkring ger ett mer fullgott skydd.

Vi ska här se vad de olika försäkringarna innebär, men även på den särskilda försäkring du kan teckna om du har en veteranbil och på avställningsförsäkringen.

Trafikförsäkringen

En trafikförsäkring är du enligt lag tvungen att ha om din bil inte är avställd eller avregistrerad. Den ger ersättning för skador som någon annan drabbas av där din bil anses vållande. Du får alltså ingen ersättning för skador på din egen bil eller person då du orsakat skadan. Skulle däremot det andra fordonet vara vållande ersätts du av dennes trafikförsäkring.

Om du inte har en giltig trafikförsäkring på din bil kommer du att krävas på en avgift av trafikförsäkringsföreningen, TFF. Denna avgift kan vara väldigt mycket högre än vad du skulle fått betala till ditt försäkringsbolag. Din avgift kan vara upp till 10% högre än den högsta premien som finns på marknaden för ditt fordon.

TFF ersätter också skador som din oförsäkrade bil orsakat någon annan, men då detta inte är en försäkring kommer de att i sin tur kräva dig på beloppet de betalat ut.

Halvförsäkrad bil

Om du tecknar en halvförsäkring för din bil får du ett visst skydd för denna. I denna ingår dock inget skydd vid trafikolyckor, skadegörelse eller många andra yttre olyckshändelser. En halvförsäkring ersätter normalt sett följande:

  • Glasskador som orsakats av t.ex stenskott ersätts. Dock inte skador på bilens lyktor, eller skador till följd av skadegörelse.
  • Inbrott i din bil eller stöld av den ersätts. Även skador orsakat av inbrottet eller stölden täcks av försäkringen.
  • Assistans med bärgning eller annan hjälp vid trafikolycka eller driftstopp, t.ex punktering kan ersättas.
  • Maskinskada och skada på elektronik kan ersättas om din bil är relativt ny och inte gått för långt. Länsförsäkringar har t.ex en gräns på 8 år eller 120 000 km. Maskinskada innebär skada som påverkar bilens funktion som motor, generator och kylsystem. Exempel på elektronikskada kan vara fel i säkerhetssystem eller komfortsystem.
  • Rättsskydd som täcker dina kostnader för ett juridiskt ombud vid tvister, t.ex i samband med olycka eller köp respektive försäljning av bilen.
  • Allriskskydd som ersätter t.ex skador till följd av feltankningar eller borttappade nycklar. För nyare bilar kan också plötsliga och oförutsedda skador på inredningen ersättas.
  • Vid en bilbrand till följd av brand, blixtnedslag eller explosion ersätts du. Du kan ibland också ersättas för skador på elektriska kablar orsakade av kortslutning.
  • Slutligen kan du vid behov, efter t.ex en trafikolycka, få hjälp att betala en psykolog.

Helförsäkrad bil

Med en helförsäkring ingår även vagnskada. Detta innebär att du för ersättning om din bil skadas vid en olycka, även i de fall felet var ditt. Den täcker också skador orsakade av skadegörelse och vissa andra olyckshändelser. Skyddet täcker också fast monterad utrustning som t.ex en takbox.

Vilken försäkring ska du välja?

Om du köper en ny bil har den ofta en vagnskadegaranti och då räcker det med att du tecknar en halvförsäkring.

När vagnskadegarantin går ut bör du uppgradera till en helförsäkring för att fortsätta ha samma heltäckande skydd. När din bil blivit lite äldre och tappat i värde kan du fundera på om du kanske ska nöja dig med en halvförsäkring. Slutligen kanske bara en trafikförsäkring kan räcka om du har en bil som inte är värd många tusenlappar.

Veteranbilsförsäkring

Denna försäkring ger dig en helförsäkring till ett betydligt lägre pris än annars. Bilen måste dock vara minst 20 år gammal och får bara köras ett visst antal mil per år. Hos t.ex Länsförsäkringar är den maximala körsträcka 500 mil per år. Även andra krav kan finnas, t.ex att den ska förvaras i godkänt garage.

Avställningsförsäkring

Eftersom en avställd bil inte får användas i trafik finns detta billigare alternativ. Den ersätter skador till följd av stöld, brand och vagnskada, som till exempel skadegörelse eller att den blir påkörd. Hos t.ex IF ändras din försäkring, om din bil är minst halvförsäkrad, till denna försäkring om du ställer av den och du får billigare premie.