Vad är mikrolån

Mikrolån
Av Pär Svensson •  Uppdaterad: 30 september 2022 •  23 min

Precis som namnet avslöjar så är ett mikrolån ett lån som har att göra med mindre summor, det kan vara så små summor som 500 kronor som man lånar via ett mikrolån. Ett mikrolån har också oftast en kortare återbetalningstid vilket betyder att du lånar en mindre summa under en kortare tid med ett mikrolån. Mikrolån kan också tas av många då det är ett lån som ofta inte har samma slags krav som ett mer traditionellt lån som till exempel ett bolån oftast har. Ett mikrolån har en historia som innefattar mycket, det togs ursprungligen fram för att hjälpa personer och framförallt kvinnor hjälpa sig själva komma ut ur svåra ekonomiska situationer genom att via lånet skapa möjlighet att tjäna pengar. Ett mikrolån kan ofta även gå att få även om man har betalningsanmärkningar och kan om låntagaren betalar tillbaka lånet snabbt innebära att låntagaren inte ens behöver betala ränta. Ett mikrolån kan jämföras med ett snabblån, ett lån som man snabbt kan bli beviljad, med mindre summor man lånar och som går att ta även om man inte har den mest stabila ekonomin. Ett mikrolån går oftast att söka på bara några minuter och går att göra via nätet så en låntagare behöver inte finnas på en specifik plats för att ha möjlighet att bli beviljad ett mikrolån.

Vem får ta ett mikrolån

Det som skiljer mikrolån från andra slags lån är att fler människor har möjlighet att ta dessa lån. Andra lån som billån eller ett bolån kräver säkerhet, banken eller långivaren har då den bostad du köper, din lägenhet eller ditt hus som du lånar till, som säkerhet. Med ett billån så har banken eller långivaren istället bilen och dess värde som sin säkerhet ifall du får svårt att klara av dina återbetalningar på det lån du tagit. Ett mikrolån skiljer sig på det viset att långivaren inte kräver någon säkerhet för att godkänna en låneansökan och ge låntagaren möjlighet att låna pengar utan en säkerhet i gengäld. Det som också oftast skiljer ett mikrolån från ett vanligt lån är att det finns långivare som ger även den som inte har en fast inkomst möjligheten till att ta ett lån. Att ha en fast inkomst är något som oftast är ett krav för att alls kunna ha möjligheten att bli beviljad ett lån. Ett mikrolån ger alltså personer som inte har en stabil ekonomisk situation möjligheten till att ta ett lån och på vis kanske kunna påverka sin ekonomiska situation. Dock kan en mindre stabil ekonomisk situation eller tidigare betalningsanmärkningar påverka den ränta som en låntagare blir erbjuden. Mikrolån startade med intentionen att personer som var i en svår ekonomisk situation skulle få möjlighet att ta ett lån för att kunna skapa en mer stabil ekonomisk framtid för sig själva. Ett lån tänkt att stimulera ekonomisk tillväxt och skapa möjligheter för framförallt kvinnor i en utsatt ekonomisk situation där de utan möjligheten som ett mikrolån ger dom inte har någon chans att skapa en stabilare ekonomisk situation för sig. Det blir i förlängningen ett led i att skapa mer jämställdhet

Hur betalar man tillbaka ett mikrolån

Precis som med andra slags lån så betalar man av det man lånat samt en procentuell avgift som varierar beroende på villkoren för det lån du tagit. Man betalar månadsvis och när man tar ett lån tillkommer också uppläggningsavgifter och ibland även månadsavgifter för kostnader för fakturor per månad. Ett mindre lån som ett mikrolån har oftast en kortare återbetalningstid än andra större lån som ett bolån. När man lånar stora summor så tar det oftast längre tid att betala tillbaka dessa mot när man lånar en mindre summa, finns det också en säkerhet kan banken eller långivaren känna sig lugnare med att veta att pengarna kommer att komma tillbaka, på ett eller annat sätt, med ett lån på en mindre summa och utan säkerhet vill däremot banken oftast få tillbaka pengarna snabbare och låntagaren får du en kortare tid på sig att betala tillbaka sitt lån. Har man lånat en mindre summa är detta också vanligtvis enklare att betala tillbaka snabbare än om man har lånat många miljoner för att till exempel köpa ett hus. Ett mikrolån liknar alltså andra lån på sättet man betalar tillbaka det på så vis att man betalar tillbaka det månadsvis men med den skillnaden att det betalas tillbaka under en kortare period jämfört med till exempel ett bolån eller ett billån. Idag kan faktiskt ett mikrolån vara även större summor men inte lika stora summor som du kan ta via ett bolån.

Vad finns det för andra slags låneformer

När man pratar lån så finns det många olika slags låneformer förutom just mikrolån som har sina specifika utmärkande drag. Det finns lån som man tar för en specifik sak, kanske står du inför ett husköp eller ska köpa en lägenhet och behöver ta ett lån för att finansiera det, då tar du förmodligen ett bolån. Ett bolån har oftast en lägre ränta än ett lån utan säkerhet, med ett bolån så har banken eller långivaren den bostad du köper för de pengar du lånat som säkerhet, alltså ditt hus eller lägenhets värde som tillfaller banken ifall låntagaren får problem att betala tillbaka lånet. Det som dock inte kan finansieras med ett bolån är handpenningen, det är 15 procent av fastighetens kostnad som en köpare måste stå för själv och bekosta på annat vis än med ett bolån. Då kan man som köpare till exempel ha sparat ihop den kostnaden eller så behöver man ta ett så kallat topplån. Ett lån som då har sämre villkor än bolånet med en högre ränta. Detta lån vill man då betala av snabbare än ett bolån man tagit eftersom topplånet kommer att kosta låntagaren mer pengar än bolånet som är mer fördelaktigt. Ett annat vanligt lån där du lånar med en säkerhet är ett billån. Där har banken den bil du köper som säkerhet vilket också gör det möjligt att med ett billån ha en lägre ränta än vad som går att få med ett lån utan säkerhet. Det finns också andra slags låneformer som ett företagslån som företag kan ta för att till exempel ha möjlighet att köpa in utrustning för att utöka sin verksamhet och på så vis öka sin lönsamhet på sikt. Andra mindre vanliga låneformer är så kallade peer to peer lån där man tagit bankerna ut ekvationen och lånar istället direkt från andra personer eller företag. Dessa personer eller företag går in med pengar och låntagare lånar pengar och det de som går in med pengarna för att låna ut tjänar är den ränta som låntagaren betalar. Denna ränta blir oftast lägre än om du ska betala till en bank. Som låntagare lånar man inte av en enda person utan riskerna sprids på flera personer så att den som lånar ut inte ska hamna i en sits där låntagaren inte har möjlighet att betala tillbaka sitt lån och då endast har en enda låntagare som inte kan fullfölja sin avbetalning. Istället sprids riskerna och man lånar utav många vilket gör att risken för att flera låntagare inte skulle ha möjlighet att betala tillbaka till långivaren minskar.  

Att tänka på innan man tar ett mikrolån

Som alltid innan man tar ett lån ska man noga se över sin ekonomiska situation och räkna på vad lånet kommer att kosta. Det är viktigt att veta precis vad alla kostnader kommer att bli, med uppläggningsavgift och ränta så man inte blir överraskad när det är dags att börja betala tillbaka lånet och fakturorna för det dyker upp. Det är alltså viktigt att göra en kalkyl så man kan se över sin ekonomiska situation och beräkna vad det kommer att kosta och utifrån det bedöma om det verkar ekonomiskt görbart och rimligt. Det är förstås också viktigt att fundera över hur man ska använda det mikrolån man tar på bästa sätt. Ska man investera i något kan det vara värt att beräkna på hur man ska skapa lönsamhet av det. Det är också viktigt att veta hur lång avbetalningstid man har eftersom ett mikrolån har en kortare avbetalningstid än vad till exempel ett bolån har. Det är också viktigt att göra research kring vilket långivare som kan ge en låntagare bäst villkor för ett lån, det vill säga hur hög eller låg ränta en låntagare behöver betala för ett lån och även se över om det finns andra mer dolda avgifter som kostnader för avier eller uppläggningsavgift som kan tillkomma.

Vad har mikrolån för ursprung

Du kanske tidigare har hört talas om mikrolån och förknippar det med något annat än lån som du själv kan ta. Ursprungligen kom mikrolån till för att hjälpa fattiga personer få möjlighet till att ta ett lån. Mikrolån uppkom från början i tredje världen, närmare bestämt i Bangladesh och skapades alltså som ett lån som personer som när de tar lånet inte har möjlighet att betala tillbaka lånet men behöver lånet för att kunna börja tjäna pengar och på så vis kommer de kunna betala tillbaka lånet. Dessa slags lån skapades för att möjliggöra småföretagsamhet bland framförallt kvinnor som inte haft möjlighet att tjäna egna pengar och som tar lånet för att köpa till exempel en symaskin och på det sättet kunna starta sitt företag och börja tjäna pengar och därmed förstås kunna betala tillbaka lånet. Dessa mikrolån hade också en låg ränta för att det faktiskt skulle bli möjligt att betala tillbaka lånet. Just mikrolånet blev vida känt under 2006 då Nobel delade ut sitt fredspris till de som grundat detta. Mikrolån har gjort sig kända för att stimulera företagsamhet där det tidigare inte funnits, en möjliggörare för låginkomsttagare att skapa ett företag som genererar pengar. Det är väldigt många som tagit del av dessa mikrolån vilket möjliggjort företagsamhet för personer som annars inte haft någon möjlighet alls att förändra sin situation, där andra slags lån inte funnits på kartan och ens varit en möjlighet har fått en chans att låna pengar för att kunna börja generera pengar. Det är ett lån som stimulerat tillväxt i delar av världen där fattigdom är och varit väldigt utbrett. Mikrolån har varit ett medel också för att främja framförallt kvinnors företagande och skapat möjligheter där kvinnor haft mycket små möjligheter att kunna starta ett företag eller ens tjäna egna pengar alls vilket förstås leder till många bra möjlig

Vad är fördelarna med ett mikrolån

Att ta ett mikrolån kan ha flera fördelar, framförallt är det ett lån som även den som inte har en stabil ekonomisk situation i övrigt har möjlighet att få. För den som inte har ett fast jobb, vilket är ett krav för att kunna få de allra flesta lån, är mikrolånet en möjlighet att få låna pengar trots detta. Att få möjlighet att ta ett lån kräver oftast mycket av en låntagare och dess ekonomiska situation, att det finns en fast anställning är som sagt oftast ett krav men även att det inte finns några betalningsanmärkningar är ofta ett krav som långivare ställer för att en låntagare ska få möjlighet att ta ett lån. Ett mikrolån öppnar alltså upp möjligheten för många fler att kunna ta ett lån. Ett mikrolån är också ett lån som oftast går mycket enkelt att ansöka om och även få. Det går att ansöka direkt via nätet och kräver oftast inte att man skickar in dokument eller annat som kan vara tidskrävande, ett mikrolån kan man alltså få mycket snabbt om man behöver lösa en ekonomisk situation snabbt. En annan fördel med ett mikrolån är att om man behöver låna pengar under en mycket kort tid så kan man också hitta mikrolån där man inte behöver betala ränta, det finns lån som erbjuder en låntagare att låna räntefritt om man betalar tillbaka inom en månad.

Hur mycket får man låna via ett mikrolån

Ett mikrolån avser just ett lån som är ett lån av en inte alltför stor summa, därav namnet mikro. Men det betyder inte att du endast kan ansöka om obetydligt små summor, mikrolån kan vara både mycket som när du har små utgifter som du behöver täcka men även större för att finansiera något som kanske kan generera pengar. Vanligast är att ett mikrolån tas på mellan femhundra kronor och tio tusen kronor men det finns som sagt lån där man kan låna betydligt större summor. Ett mikrolån har oftast en större räntekostnad eftersom det är ett lån utan säkerhet och låntagarens ekonomiska situation kan också påverka vilken räntesats man får låna till. Ett mikrolån är alltså ett flexibelt lån där låntagaren kan styra över hur mycket man vill låna och där det går att låna små summor för att täcka oväntade utgifter. Ett mikrolåns kostnad beror också på hur snabbt man kan betala tillbaka lånet eftersom räntekostnaderna blir större ju längre tid det tar att betala tillbaka lånet.  

Vem får ta ett mikrolån

Ett mikrolån är ett lån som många olika låntagare har möjlighet att få, detta eftersom lånet ges till personer som har olika slags ekonomiska situationer och inte bara till personer med en fast anställning vilket oftast är ett krav för många andra slags lån. Ett mikrolån är alltså ett lån som de flesta kan ha möjlighet att få vilket öppnar upp för en bred låntagarkrets. Det är också ett lån där låntagaren har möjlighet att låna små summor, ett lån som kan täcka oväntade utgifter och som betalas tillbaka snabbt. Det blir alltså ett flexibelt lån som en låntagare snabbt kan få, snabbt betala av och som låntagare som inte har möjlighet att få andra slags lån kan ta. Ett mikrolån kan också ges utan att långivaren gör en kreditupplysning vilket är mycket ovanligt. Det betyder alltså att även den som har en eller flera kreditanmärkningar har möjlighet att ta just ett mikrolån. Däremot så har mikrolån en åldersgräns precis som andra lån och ingen i Sverige som är under 18 år får ta ett lån så för att bli godkänd för ett mikrolån krävs att den som söker är minst 18 år gammal.

Sms- och snabblån

Ett mikrolån kan ibland också kallas för snabblån eller sms-lån. Ett sms-lån och snabblån är precis som namnet antyder lån som man kan få mycket snabbt och utan krångliga och långa ansökningsprocesser. Samma sak gäller för mikrolån som också kan tas på ett sätt som innebär en kortare ansökningsprocess och som kräver mindre än många andra slags lån. Ett mikrolån är också ett lån där du lånar en mindre summa pengar precis som du gör med ett sms- eller snabblån. Men små summor betyder inte obetydliga summor, även om du också kan låna mycket små summor med ett mikrolån så kan du även låna stora summor upp till 150 000 är inte ovanligt att det är möjligt att kunna låna via ett mikrolån. Egentligen är namnen sms-, snabb- och mikrolån olika namn för samma sak men de härstammar från olika håll. Smslånet hör vi på namnet var det härstammar från, det handlar om lån som man kan ta direkt via sin telefon via sms. Snabblån är ett namn som berättar att lånet går snabbt att ta. Mikrolånets namn och historia är lite annan då det härstammar från ett lån som skapats för att möjliggöra en annan ekonomisk situation för framförallt kvinnor i en utsatt ekonomisk situation. Ett lån som skapades för att möjliggöra kvinnors ekonomiska frigörelse genom att låta kvinnor utan en stabil ekonomi eller ens en tydlig möjlighet att betala tillbaka lånet ta ett lån för att skapa ett företagande som i sin tur genererar pengar och möjliggör då att låntagaren betalar tillbaka lånet. Detta slags lån betyder kanske inte precis samma sak i delar av världen som inte har utbredd fattigdom. Ett mikrolån har fortfarande liknande möjligheter för personer som inte har en stabil ekonomisk situation eftersom det låter låntagare utan fast arbete få möjlighet att låna pengar. Ett mikrolån är alltså ett slags snabblån, ett lån som inte kräver samma slags processer och bakgrundsinformation då de är tillgängliga även för de som inte uppfyller de krav som andra slags lån ofta kräver.  

Ett lån utan säkerhet

Vad är ett lån lån utan säkerhet och vad har det med ett mikrolån att göra? Ett mikrolån är just ett lån utan säkerhet. Det betyder att du inte har något som gör att banken med säkerhet vet att de kommer att få igen sina pengar. De lånar alltså ut pengar utan att du till exempel har ett hus eller lägenhet som säkerhet. När du lånar pengar och har en säkerhet så får du oftast ta ett lån till bättre villkor, det vill säga lägre ränta vilket betyder att du i slutändan behöver betala mindre för ditt lån. Men om du inte har något att använda som säkerhet och ändå vill och behöver ta ett lån så är det alltså ändå möjligt att ta ett lån, ett lån utan säkerhet. Det möjliggör ju chansen för många människor som är i en ekonomisk situation som gör att det inte är möjligt att ta ett lån på ett annat sätt. Det är precis det som också är bakgrunden till just mikrolån, ett lån som skapar möjligheter för personer i en svår ekonomisk situation att faktiskt börja tjäna pengar. Mikrolån startade ju i länder där många har det svårt ekonomiskt och där framförallt kvinnor gavs möjligheten att ta ett lån för att till exempel köpa en symaskin för att starta ett eget företag och på så vis ändra sin ekonomiska situation via ett mikrolån, alltså en person som aldrig skulle ha möjlighet att ta ett vanligt banklån där säkerhet krävs ges med ett mikrolån, ett lån utan säkerhet, möjligheten till att ändra sitt liv och ekonomiska situation. Förlängningen av ett mikrolån skapar alltså möjligheter för personer att klara sin egen försörjning, något som de inte på något annat sätt har haft möjlighet till att göra.  

Vad kostar det med ett mikrolån

Ett Mikrolån har som de flesta andra lån också kostnader som innebär att du lånar en viss summa och betalar en procentuell ränta för lånet samt en uppläggningsavgift och eventuella andra avgifter som faktureringskostnader. En låntagare betalar av lånet under en viss period och beroende på vad procentsatsen för lånet är och hur lång tid en låntagare tar på sig för att betala tillbaka lånet så blir det en viss kostnad som lånet innebär. Men det finns också mikrolån där du inte behöver betala någon ränta, om du lånar till exempel en mindre summa och betalar tillbaka hela lånet inom en månad så finns det långivare som låter låntagare låna utan att behöva betala någon räntekostnad. Så vad ett mikrolån kostar kan variera kraftigt beroende på hur snabbt du betalar tillbaka ditt lån samt från vilken långivare du tar ditt lån från så även om det är snabbt och enkelt att ansöka och få ett mikrolån så kan det vara värt att se över vilka alternativ som finns.  

Hur ansöker man om ett mikrolån

Att ansöka om ett mikrolån är oftast mycket enkelt. Till skillnad från andra lån som kan ha mycket långa processer, där man också ofta behöver vara på plats hos den bank eller långivaren man ansöker om lån hos är ett mikrolån oftast en mycket snabb och enkel process. Att ansöka om ett mikrolån kan ofta göras direkt över nätet och du kan bli godkänd utan att behöva lämna ditt hem. Ett mikrolån är ett snabbt lån som också många har möjlighet att få, även de som inte har de bästa ekonomiska förutsättningarna. Ett mikrolån kan också hitta via bekvämligheten i sitt eget hem genom att gå ut på nätet. Det finns flera tjänster som går att använda sig av där man genom att fylla i hur mycket man vill låna och få information om flera olika alternativ och vilka villkor som finns som gör att det kan bli enklare att sålla mellan olika långivare.

Sammanfattning

Mikrolånet har en lång och intressant historia, det är ett lån som skapades för att ge personer och framförall kvinnor i utsatta ekonomiska situationer att skapa sig en bättre ekonomisk framtid. Ett lån som gavs till människor som inte uppfyller de krav som oftast ställs på en låntagare. Genom dessa lån kunde dessa kvinnor köpa sig utrustning, som till exempel en symaskin, och på så vis starta ett företag och helt förändra sin ekonomiska situation och börja generera pengar. Idag är mikrolånet fortfarande ett lån som kan ges till personer som har en mindre stabil ekonomisk situation. Det är ett lån som är på mindre summor, men summan kan variera kraftigt från så lite som femhundra kronor upp till hundrafemtio tusen kronor men vanligtvis lånar man inte mer än tio tusen kronor via ett mikrolån. Ett mikrolån kan jämföras med andra låneformer såsom sms-lån och snabblån eftersom alla dessa lån i princip betyder samma sak, lån som ges till personer utan att göra stora processer där låntagarens ekonomiska situation utreds. Ett mikrolån är ett alternativ om man får oförutsedda utgifter som man snabbt behöver kunna ordna, just snabbheten är en fördel med ett mikrolån och även det faktum att ett mikrolån är lättare att få än mer traditionella lån.

Pär Svensson

Pär är grundare av TjänaPengar. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg, och efter att ha tagit examen mitt under brinnande finanskris vet han flera tips på att tjäna pengar. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa