Måste jag ha en Hemförsäkring?

måste jag ha en hemförsäkring
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 1 februari 2020 •  5 min

Här ska jag ge ett klart svar på din fråga: – Måste jag ha en hemförsäkring?

Svaret är: Kanske!

Inte så klart eller? I realiteten är det så att det inte finns någon lag som säger att du måste ha en sådan. Men i de fall du hyr en bostad finns det oftast angivet i hyresavtalet som du skrivit på att du ska ha en gällande hemförsäkring.

Oavsett om du måste ha en eller inte, så bör du alltid ha en och varför det är så ska vi gå igenom i resten av den här artikeln.

Bostadsinbrott är vanligare än du tror

Enligt BRÅ, brottsförebyggande rådet, utsattes nästan 2% av svenska bostäder för ett inbrott under 2018. Vill du ta risken att inte få någon ersättning om du skulle bli en av de drygt 80 000 hushåll detta motsvarar? Med egendomsskyddet som ingår i en hemförsäkring ersätter försäkringsbolagen det ekonomiska värdet på de saker som försvinner vid ett inbrott.

Med tanke på värdet hos t.ex datorer och annan elektronisk utrustning kan ju marknadsvärdet på det försvunna ofta nå över 100 000 kr. Kostnaden för din försäkring kanske känns lite mindre ansträngande nu? Men låt oss titta på nästa sak den skyddar mot.

En brand kan kosta dig miljoner

Det kan räcka med en liten kortslutning i ditt elsystem. Plötsligt har en eldsvåda uppkommit och har du otur brinner allt du har i bostaden upp. Enligt Brandskyddsföreningen sker mellan 20 och 25 tusen bostadsbränder varje år i Sverige. Så risken att du råkar ut för det är inte försumbar. Även bränder ersätts via din hemförsäkrings egendomsskydd.

Du kanske tycker att du inte har något speciellt värdefullt i din bostad. Alla har ju inte en Carl Larsson på väggen. Men även en bostad utan några speciellt dyra saker har ett ganska stort värde.

Enligt Hem och Hyra så kan lösöret i en fyrarummare med två vuxna och två barn där inga särskilda dyrbarheter finns värderas till mer än 450 000 kr. Och det värdet gällde för 12 år sedan, så värdet borde vara en bit över en halv miljon idag.

Har du dessutom lite dyrare möbler och kanske konst på väggarna så kanske inte en miljon räcker. Tycker du fortfarande att nån tusenlapp om året är för mycket?

Miljoner och miljoner i skadestånd

Även om du vid t.ex brand skulle anses ha varit så oaktsam att du inte får ersättning för ditt lösöre kan du ha nytta av din hemförsäkring.

Skulle du t.ex bo i ett hyreshus och branden sprida sig till flera lägenheter kan du bli skyldig att betala ett skadestånd som kan uppgå till flera miljoner. Då har du nytta av det ansvarsskydd som ingår i hemförsäkringen. Denna kan ersätta skadeståndskrav som någon annan riktar mot dig.

Om du råkar ut för en olycka eller sjukdom under din Thailandsresa

I din hemförsäkring ingår även ett reseskydd. Detta ersätter de kostnader som uppstår för sjukhusvård vid en sjukdom eller olycka. Den kan även täcka ambulansflyg hem om det anses nödvändigt. Skulle du sakna försäkring, särskilt vid resa utanför EU, får du stå alla kostnader själv och dessa kan bli astronomiska.

I reseskyddet som vanligen täcker de första 45 dagarna av din resa kan det också ingå andra, kanske mindre livsviktiga skydd. Dessa kan vara avbeställningsskydd och ersättning vid förseningar både för personer och bagage.

Övriga skydd i din hemförsäkring

Förutom de ovan nämnda skydden ingår även rättsskydd och överfallsskydd alltid i försäkringen. Ditt rättsskydd ger ersättning för kostnader du har för ett juridiskt ombud. Det gäller vid tvister som kan tas upp i allmän domstol, som tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen.

Med ett överfallsskydd får du ersättning om du blir misshandlad eller utsätts för ett sexualbrott.

Sammanfattning

Det finns ingen lag som kräver att du har en hemförsäkring, men hyresvärdar kräver ofta att du har det. Även om du inte behöver vara försäkrad så bör du alltid vara det.

Både brand och stöld ur bostäder är inte helt ovanliga och dessa kan kosta dig mycket om du råkar ut för det. Även skyddet vid resa och skyddet mot skadestånd kan spara in mycket pengar för dig om olyckan skulle vara framme.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa