Bästa Bilförsäkringen: Hitta den rätta försäkringen för din bil

bästa bilförsäkringen
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 23 mars 2020 •  19 min

Hur fungerar en bilförsäkring? Allt du velat veta!

Har du någonsin funderat på hur en bilförsäkring fungerar? Varför priserna kan skilja sig åt så mycket, till och med när det gäller två likadana bilar? Eller kanske du undrar om din försäkring alltid gäller? Gäller din försäkring om du kör utomlands?

I den här artikeln kommer du att få svaren på dessa frågor och många fler. Så häng med så ska vi titta närmare på bilförsäkringarna.

Vad är en bilförsäkring?

En bilförsäkring är ett avtal som du ingår med ett försäkringsbolag. I avtalet förbinder du dig att betala en överenskommen avgift, en premie, till försäkringsbolaget. I gengäld förbinder sig bolaget att ersätta dig för de kostnader du får, som täcks av avtalet.

I avtalet mellan er specificeras vilka villkor som måste vara uppfyllda för att du ska kunna få ersättning och eventuella självrisker som du själv får betala.

Vilka får sälja bilförsäkringar?

För att kunna sälja bilförsäkringar, liksom andra försäkringar, krävs att bolaget har tillstånd från Finansinspektionen. De krav som måste uppfyllas för att få ett tillstånd regleras i försäkringsrörelselagen. Bland kraven kan man se att försäkringsbolaget minst måste ha ett garantikapital på 3,7 miljoner Euro, det vill säga ungefär 40 miljoner svenska kronor.

Måste du ha en bilförsäkring?

Detta är faktiskt den enda försäkring som det enligt lag finns krav på att ha. I trafikskadelagens 2 § står det att “Trafikförsäkring skall finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt samt för annat motordrivet fordon som brukas i trafik här i landet”.

Så har du en bil som inte är avställd är du tvungen att ha minst en trafikförsäkring.

Får vem som helst teckna en bilförsäkring?

Eftersom du enligt lag måste ha en trafikförsäkring för din bil får aldrig ett försäkringsbolag neka dig att teckna en sådan. När det gäller övriga försäkringar måste det finnas synnerliga skäl för att de ska kunna neka dig.

Detta kan till exempel vara att du orsakat ett stort antal skador, som tyder på en vårdslöshet som vida överstiger det normala. Eller att du tidigare dömts för brott som har särskild betydelse från försäkringssynpunkt.

Hur skaffar du en bilförsäkring?

Behöver du teckna en försäkring för din bil så är det antagligen lättast att göra det via försäkringsbolagens hemsidor eller per telefon. Du får då ange vissa uppgifter, t.ex vilken bil du har, ditt personnummer och om du har eget garage. Därefter får du ett erbjudande om ett pris för din försäkring som du kan tacka ja eller nej till.

Jämför bolagen

Eftersom priset för en försäkring kan skilja sig åt ganska mycket mellan olika bolag bör du inte bara teckna första bästa. Jämför dem istället, då kan du ibland spara tusentals kronor per år. Visst, det kanske känns jobbigt att fylla i uppgifterna hos de olika bolagen, men det finns hjälp att få.

Hur avslutar du din bilförsäkring?

Allt du behöver göra för att avsluta din försäkring är att kontakta ditt försäkringsbolag och meddela dem detta. Detta kan du göra via mail, telefon eller skriftligt. Vi skulle dock rekommendera dig att göra det via mail. Skulle det uppstå en tvist om du verkligen sagt upp försäkringen har du ju ett bevis om du gjort det via mail.

Tänk på att din försäkring gäller under ett år. Det är bara om du inte längre har ett behov av en försäkring, t.ex om du sålt eller skrotat din bil, som du kan säga upp den i förtid. Så om du bara vill byta försäkringsbolag kommer du att vara tvungen att betala premierna fram till huvudförfallodagen.

Vad händer om du saknar bilförsäkring?

Som vi tidigare skrev så är du enligt lag skyldig att ha en trafikförsäkring för din bil om den inte är avställd. Om en olycka orsakas av en bil som saknar detta ersätts personskador och motpartens skador på bilen av Trafikförsäkringsföreningen, TFF. De har dock rätt att kräva tillbaka en tiondels basbelopp, 4 830 kr vilket motsvarar en försäkrings självrisk, från ersättningen till den som vållat olyckan.

TFF ägs tillsammans av de olika försäkringsbolagen och har två huvudsakliga uppgifter. Förutom ovan nämnda ersättningar tar de också ut en avgift från dem som saknar försäkring. Då avgiften ska ses som en sanktion så är den högre än den dyraste trafikförsäkring som finns på marknaden för fordonstypen. I år 2020 är dygnsavgiften för personbil 160 kronor.

Visst kan det ses som en hög avgift, men var glad att du inte bor i Spanien. Där får du böta upp till 30 000 kr eller döms till fängelse om du saknar deras motsvarighet till trafikförsäkring.

Vilka olika bilförsäkringar finns det?

De vanligaste bilförsäkringarna är trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

En halvförsäkring är ett paket med olika försäkringar såsom stöld och brand där även trafikförsäkring ingår. Helförsäkringen är en utökning av din halvförsäkring där även skador på din bil ersätts där du ansetts vållande.

Det finns också flera olika specialförsäkringar. Exempel på detta är en veteranbilsförsäkring, garageförsäkring, och hyrbilsförsäkring.

Vilket skydd ger de olika försäkringarna?

Skyddet du får, liksom kraven, varierar beroende på vilken försäkring du tecknat, så därför ska vi se på dem var för sig.

Trafikförsäkring

Vid en trafikolycka ersätts dina och dina passagerares personskador av din trafikförsäkring. Även personer som skadas som inte täcks av en annan trafikförsäkring ersätts, t.ex en cyklist eller gående.

Sakskador, till exempel på en bil ersätts bara för den som inte vållat olyckan. Personskador i ett annat fordon ersätts av dennes försäkring.

Halvförsäkring

En halvförsäkring består av ett flertal skydd för ditt fordon. Några kanske du redan känner till, som stöld och brandskydd, men vi tar väl och tittar på vad varje del innebär.

Om bilen eller dess utrustning inte kommer tillrätta inom en viss tid ersätts du för värdet av det stulna. Om bilen behöver repareras till följd av stöld eller stöldförsök väljer försäkringsbolaget om de vill betala detta eller lösa in bilen.

Ersättning betalas dock normalt sett inte ut eller sätts ner om bilen stulits av en medlem ur ditt hushåll. Likaså om du frivilligt lämnat ifrån dig bilen, t. ex om du ska sälja den, och någon provkör och inte lämnar tillbaka din bil. Även andra villkor måste uppfyllas, som att bilen hålls låst och du har uppsikt över dess nycklar.

Elektronikskyddet täcker också skador på säkerhetssystem, komfortsystem och elektroniska system för kommunikation och information

Det ger även ett skydd mot skador inne i bilen, t. ex om du råkar spilla något som missfärgar dina säten. Kupéskyddet kan ibland bara vara giltigt för nyare bilar.

 

Helförsäkring

Helförsäkringen har samma skydd som en halvförsäkring och ger dessutom ersättning för vagnskada. Skulle du orsaka en olycka och din bil blir skadad är det bara om du har vagnskada som du ersätts. Den ger dig också ersättning för skador orsakade genom skadegörelse.

När du köper en ny bil i Sverige ingår en vagnskadegaranti vilket täcker samma saker som en vagnskadeförsäkring. Den gäller i allmänhet i tre år, så under den tiden är en helförsäkring inte nödvändig. När de åren gått är det dags att du byter från halv till helförsäkring.

Veteranbilsförsäkring

En veteranbilsförsäkring är en billigare försäkring med ett skydd som oftast motsvarar en helförsäkring. Den är till för dig som har en äldre bil, i de flesta fallen ska den vara mer än 20 år gammal. Den för dessutom inte ersätta en bruksbil. Det finns lite olika krav utöver detta som kan skilja sig åt mellan olika bolag.

Hos vissa får du bara köra en viss sträcka varje år, andra menar att du inte får använda den för att åka och handla eller utföra andra vardagsärenden. Det finns också ofta ett krav på att du ska ha den parkerad i ett garage och att den inte får användas vid övningskörning.

Garageförsäkring

Detta är ett alternativ om din bil är avställd där du får ett fullgott skydd för en billigare premie. Eftersom försäkringsbolagen får information automatiskt när du ställt av din bil så ändrar de flesta bolag också automatiskt din försäkring till denna. Så i de flesta fallen kommer du att få en billigare försäkring så länge du har bilen avställd utan att behöva göra något själv.

Hyrbilsförsäkring

Om du har ett stort behov av din bil kan denna försäkring vara något att överväga. Går din bil sönder och behöver repareras får du större delen av kostnaden för hyrbil från din försäkring. Skulle du inte behöva detta just då kan du istället välja att få rena pengar. Hur länge du får ersättning och hur mycket du får om du tar kontantersättning varierar. Oftast brukar det dock röra sig om max två månader respektive 100–150 kr per dag.

Vad kostar en bilförsäkring?

Det här är kanske den vanligaste frågan när det gäller bilförsäkringar. Och tyvärr måste vi göra som alla andra och säga: Det går inte att svara på. Det finns så många saker som påverkar en försäkrings pris att två bilägare med exakt samma bil kan ha kostnader som skiljer sig åt med flera tusen per år.

Vad som påverkar ditt pris är bland annat:

  1. Din ålder. Yngre förare, och mycket gamla har generellt sett en avsevärt högre risk för att råka ut för en olycka. Därför får dessa också en högre premie.
  2. Om du är man eller kvinna: Även här skiljer sig olycksrisken, och det är inte till fördel för männen.
  3. Olycksfria år: Normalt sett sjunker din premie för varje år du haft försäkring utan att orsakat en olycka. Detta sker under ett visst antal år, tills du har full rabatt. Skulle du orsaka en olycka minskas i sin tur den rabatt du uppnått.
  4. Vilken bil du har: Både olycksrisk, risk för behov av reparationer och kostnad för dessa skiljer sig åt mellan olika bilmodeller. Då kanske det inte är så konstigt att även priset kan skilja sig åt.
  5. Var du bor: Tyvärr så kan risken för bilstöld, inbrott eller skadegörelse vara mångdubbelt större i vissa förorter. Därför kommer din bilförsäkring att bli högre om du bor i Rinkeby utanför Stockholm än om du bor på landet utanför Haparanda.

Gäller din försäkring om någon annan kör?

Din trafikförsäkring gäller alltid. Men då det gäller hel- och halvförsäkring finns vissa begränsningar. Utgångspunkten är att du som tecknat försäkringen ska vara den huvudsakliga föraren.

När det gäller de som bor tillsammans med dig finns inga andra begränsningar än att de ska ha ett giltigt körkort och inte vara påverkad. Detta gäller naturligtvis även dig såväl som alla andra.

För att försäkringen ska gälla om du lånat ut bilen får lånet bara gälla en kortare period och du får inte ta emot ersättning för det.

Kan du teckna bilförsäkring för någon annan?

Egentligen kan du inte göra detta. Bilförsäkringen måste tecknas av den som är ägare till fordonet, utom vid leasing, då ägaren är leasingföretaget och i de fall då ägaren är omyndig. Då tecknas försäkringen av leasingtagaren respektive vårdnadshavaren.

Det som många gör som har barn är att låta både bil och försäkring stå på föräldern för att få en billigare försäkring. Men om du gör detta bör du vara medveten om att din egen försäkring kan bli dyrare om en skada skulle uppkomma. Inte nog med det.

Eftersom vi i förra stycket såg att den som tecknat försäkringen ska vara bilens huvudsakliga förare kan allt utom trafikförsäkringen bli ogiltig. Så risken finns att även om bilen är helförsäkrad kanske försäkringsbolaget inte betalar ut något för skador på den.

Gäller bilförsäkringen utomlands?

Inom EU och EES gäller din svenska försäkring. I vissa av dessa länder måste du ha med dig något som kallas gröna kortet. Detta är ett bevis på att du har en giltig försäkring och utfärdas av ditt försäkringsbolag. I övriga länder är det bara din trafikförsäkring som gäller och den täcker då personskador.

Skulle du flytta till ett annat land så får du bara köra en utlandsregistrerad bil en viss tid, sedan måste du registrera den i det land du är i. Då upphör även din svenska försäkring att gälla och du måste teckna n i ditt nya hemland.

Kan du använda dig av en utländsk försäkring?

Då det gäller trafikförsäkring är möjligheten starkt begränsad för dig som bor i Sverige. Enligt Transportstyrelsen  får du bara köra en vecka med en bil som importerats innan du måste skaffa en svensk trafikförsäkring.

När det gäller övrigt försäkringsskydd finns det inget lagligt hinder mot att försäkra utomlands. Hittar du ett utländskt bolag som vill försäkra din bil är det fritt fram.

Hur gör du om du behöver utnyttja försäkringen?

I grunden är detta väldigt enkelt. Du anmäler skadan till försäkringsbolaget på deras hemsida eller via telefon. Det finns dock en hel dela att tänka på innan detta:

Om du bara behöver bärgning ska du ofta ringa försäkringsbolaget, inte en bärgningsfirma. De ser då till att en bärgare kommer.

Vid glasskada gäller samma sak, ring försäkringsbolaget, inte firman som lagar vindrutor.

Även vid maskinskada bör du först ringa ditt försäkringsbolag, då bara reparationer på auktoriserade verkstäder ersätts.

Om en olycka skett ska du notera registreringsnumret på den andra bilen och även be om att få se dennes körkort och notera vem denne är och vilket försäkringsbolag denne har.

Skriv även upp kontaktuppgifter på eventuella vittnen. Om du har mobilkamera kan det vara bra att ta foton av olyckan innan bilen flyttas.

När du kontaktar ditt försäkringsbolag ska du även skicka in en skadeanmälan där du beskriver hur olyckan gått till. Den kan du få av den du är försäkrad hos.

Om du saknar helförsäkring eller vagnskadegaranti och du är utan vållande till skadorna måste du kontakta det andra försäkringsbolaget för att få ersättning för skadorna på din bil.

Vid stöld eller stöldförsök samt skadegörelse ska du förutom att anmäla det till ditt försäkringsbolag även göra en polisanmälan.

Vid brand ska du också göra polisanmälan om du misstänker att den är anlagd.

Hur beräknas ersättningen?

Personskador ersätts med i förväg fastställda belopp. Dessa beror på hur svår skadan är.

Vid skador på bil eller andra sakskador ersätts de faktiska reparationskostnaderna. Bolaget har dock alltid rätt att istället lösa in bilen och ersätta dig med det marknadsvärde den hade innan skadorna.

Vid stöld ersätts också marknadsvärdet. På vissa saker tillämpas åldersavdrag så att en viss procent av nyanskaffningsvärdet försvinner beroende på hur gammal den är.

Kan försäkringsbolagen neka dig ersättning?

Om du brutit mot de villkor som finns i ditt avtal kan de minska din ersättning och i vissa fall helt neka dig det. Exempel på detta är om du kört bilen utan giltigt körkort eller varit berusad. De kan också neka dig ersättning om de tror att du gjort ett försäkringsbedrägeri.

Du ska alltid få ett skriftligt beslut om storlek på ersättningen eller om du blivit nekad sådan.

Skulle ni bli oense om ersättningen så ska du först överklaga beslutet internt hos bolaget. Får du fortfarande inte rätt kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Detta är gratis, men deras beslut är inte tvingande även om försäkringsbolagen brukar följa det, Slutligen kan du ta tvisten till allmän domstol. Då kan eventuellt rättsskyddet i din försäkring hjälpa dig med dina kostnader.

Sammanfattning

Din bilförsäkring är ett avtal du har med ett bolag som av finansinspektionen fått rätt att utfärda försäkringar. Genom att du betalar en premie ersätter de skador som täcks av försäkringen.

Det finns tre huvudsakliga bilförsäkringar. Trafikförsäkring som du enligt lag måste ha, Halvförsäkring som bland annat täcker stöld och brand samt helförsäkring som ersätter skador på din bil även om du vållat olyckan.

Försäkringen tecknas normalt av ägaren och denne ska också vara den huvudsakliga föraren för att försäkringen ska gälla. Om någon utanför ditt hushåll kör bilen bör det inte vara längre perioder.

Om du bor i Sverige måste du teckna trafikförsäkringen här. Den gäller därefter under resa i hela världen. Övriga försäkringar gäller inom EU och EES.

Om du behöver använda försäkringen ska du ofta först kontakta ditt bolag. Om det skett en stöld ska du alltid göra en polisanmälan också.

Skulle du inte vara nöjd med din ersättning, eller om du inte får någon, finns det flera instanser där du kan klaga på beslutet.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa