Företagslån

Företagslån
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 12 september 2022 •  22 min

Vad är ett företagslån

Ett företagslån är ett lån som du som företag kan ansöka om, det är ett lån som är kopplat till ditt företag i första hand och inte dig själv som privatperson, så länge du har ett aktiebolag. I vissa fall kommer du som privatperson dock ändå stå som betalningsskyldig om företaget inte har tillräcklig likviditet för att betala lånet kan du behöva gå in som borgenär eller om du har en enskild firma eller ett handelsbolag, då är det du och din privatekonomi som är högst ansvarig för att lånet återbetalas. Ett företagslån kan passa både dig som är faktiskt behov av pengar, kanske har du precis startat ett ny företag och behöver kapital för att kunna sätta igång. Men det passar precis lika bra och används oftast av dig som redan har ett väl fungerande företag men som vill växa. Ett företagslån kan tillåta dig att ta dig an fler jobb, kunna säga ja om du har många förfrågningar för att du med ett lån har kapital till att antingen köpa in de maskiner som krävs alternativt anställa mer personal för ändamålet. Ett företagslån kan alltså ge dig som företagare möjlighet att expandera din verksamhet och i slutändan tjäna mer pengar än du skulle gjort om du inte tagit ett lån. Ett företagslån kan vara på allt från små summor upp till många miljoner beroende på företagets ekonomiska situation och likviditet. Ett företagslån kräver oftast säkerhet i form av maskiner, varulager eller till exempel fastigheter, precis som med andra slags lån vill banken eller långivaren som lånar ut pengar till ditt företag vara säkra på att företaget kommer att kunna betala tillbaka lånet och ifall så inte skulle vara fallet, att det då finns något av värde som banken istället tar som betalning. Det är många aspekter som du som företagare bör väga in innan du tar ett företagslån, men det som är säkert är att det kan vara mycket gynnsamt vare sig du behöver pengarna för att överleva som företagare eller om du har ett företag som går bra men där du ser utvecklingspotential och vill hjälpa företaget att växa, i snabbare takt än ni i dagsläget har möjlighet till. Ett lån kan alltså vara en god investering och ge hög avkastning.

Hur ansöker jag om ett företagslån

Ett företagslån går till på samma sätt som när du ansöker om andra lån från banken, du tar kontakt med den bank som du vill låna från och tillsammans med banken kommer ni fram till hur och till vilka villkor ditt företag kan låna pengar. Det finns på samma sätt som när du ska ta ett privat- eller bolån tjänster på nätet som kan hjälpa dig att hitta de banker och långivare som erbjuder dig bäst ränta och lånevillkor. Dessa sökmotorer hjälper dig hitta dessa banker och långivare med endast en UC samtidigt som de kan skicka förfrågan till många olika banker. Detta kan vara ett bra alternativ för att starta din process. Som företagare har du självfallet en bank som du redan är kund hos och det kan förstås vara fördelaktigt att direkt prata med den banken och se vad de kan erbjuda dig eftersom de redan har dig som kund och är insatta i din företagsekonomiska situation.

Räntor

När det gäller räntor på företagslån varierar de förstås från bank till bank och det går inte att säga exakt till vilken ränta du som företag kan få låna till. Här spelar din likviditet roll, vilken bank du väljer och under vilka villkor som du tar lånet. Om du ansöker om ett lån utan säkerhet kommer det förstås bli en mycket högre ränta än om du ansöker om ett lån med säkerhet. När du ska ta ett lån kan du göra en generell sökning på nätet där det endast tas en UC på ditt företag och där kan du få upp alternativ som kan passa dig, en utgallring som kan hjälpa dig en bit på vägen. Det kan förstås också vara förmånligt och enkelt att använda dig av den bank du redan använder dig av i dagsläget för att få till ett bra lån med en bra ränta. Det är många banker och olika långivare som erbjuder företagslån så det gäller att sålla och se till alla kostnader som kan tillkomma och vad den faktiska räntekostnaden och den totala kostnaden för lånet kommer att bli. Du kan även som med andra lån välja mellan en rörlig eller fast ränta för ditt företagslån beroende på vad som verkar bäst vid det tillfälle som du tar lånet så kan du själv anpassa räntekostnaderna för lånet.

Varför ta ett lån som företag

Det är många företag som tar och behöver ta företagslån, det är inte alltid så att man tar ett lån för att man är i en dålig sits ekonomiskt, tvärtom, för många företag som tar lån handlar det om att kunna bygga företaget. För att kunna växa behöver man investera och har man inte det kapitalet att lägga in själv finns det företagslån du kan ta för att kunna finansiera investeringar. Att investera i ditt företag kan generera mycket större omsättning och avkastning, så ett företagslån kan vara en mycket god idé för att möjliggöra att stora ideér inte bara förblir idéer utan faktiskt kan omsättas i verkligheten. En verklighet där ditt företag kan växa och generera mycket mer pengar än vad det gör idag. Ett annat alternativ till varför ett företagslån kan vara aktuellt är ifall du vill köpa upp ett annat företag. Kanske är det ett konkurrerande företag som du vill köpa upp för att bli den största inom din marknad, kanske vill du köpa upp ett företag som producerar de varor du säljer och på så vis få kontroll över hela kedjan i din produktion vilket möjliggör en sänkning av dina utgifter och förstås en högre vinstmarginal. Behöver du anställa fler i ditt företag för att du har en ökad efterfrågan kan företagslånet även passa till detta, innan du fått in dina nya medarbetare och kunnat få upp intäkterna kan du täcka kostnaderna för de nya medarbetarna med ett lån. Om du inte kunnat ta ett lån och anställt nya medarbetare kanske du skulle vara tvungen att tacka nej till jobb och förlora inkomster, så ett företagslån kan verkligen hjälpa till med att bygga ett företag på alla sätt, både ekonomiskt men även bygga renomme. För att lyckas som företag behöver du förstås också vara synlig för dina kunder, för att kunna öka försäljning av varor eller tjänster behöver människor veta att ditt företag finns och vad ni erbjuder. Detta kan ni göra genom PR och marknadsföring, detta kan även just ett företagslån vara passande till att bekosta. Mer exponering kan generera fler kunder vilket i sin tur självfallet genererar större intäkter till bolaget. Tillfällen då det uppstår likviditetsbrist kan företagslånen hjälpa och se till att företaget inte behöver gå i konkurs. Det kan vara tillfällen då företaget producerat mycket, kanske även sålt men ännu inte fått in pengarna för det. Då kan företagslånet vara livsviktigt för företagets överlevnad och ett sätt att se till att företaget klarar sig. Kanske har ni fått stora ordnar och behöver kunna leverera dessa, det kan innebära att tillhandahålla ett stort produktlager, för att ha det så krävs inköp och inköp kostar pengar och då kan företagslånet finnas där som en hjälp. Är du helt nystartad och behöver hjälp med finansieringen av det som krävs för att komma igång finns även lån som kan passa och hjälpa dig att komma igång med ditt nya bolag. Ett företagslån kan alltså användas på många olika sätt, både för ett företag som går på knäna och inte kan fungera om de inte tar ett företagslån, som kanske skulle behöva gå i konkurs, sparka medarbetare eller helt göra om sin verksamhet. Men det finns också många situationer med företag som går bra men som ändå väljer att ta ett lån, ett lån för att utveckla, expandera och växa. Ett företagslån som kan generera ännu mer pengar till ett redan full fungerande och vinstdrivande företag.

Hur mycket får jag låna

Som företagare som tar ett företagslån kan summan på ditt lån variera kraftigt. Du kan låna så lite som 10 000 kronor upp till flera miljoner. Allt beror på vad du ska använda pengarna till och hur företagets ekonomiska situation ser ut. Även du som småföretagare kan alltså ta ett företagslån och just för dig med ett mindre företag kanske just en mindre summa kan göra en stor skillnad, behöver du köpa in en maskin för att arbetet ska kunna fortgå och kanske gå snabbare eller möjliggöra fler produkter, då kan en mindre summa göra all skillnad. En summa som du snabbt kommer att kunna betala tillbaka men som ser till att ditt mindre företag kan växa.

Säkerhet

När du tar ett företagslån vill banken ofta ha något som säkerhet. Det gäller de flesta lånen som inte är blancolån, alltså lån utan just säkerhet. Men för alla andra slags lån som bolån och billån så har banken antingen ditt hus eller din bil som säkerhet för lånet. När du tar ett företagslån vill banken även här helst ha en säkerhet. Du kan då ha maskiner som du äger som säkerhet, det går också att ha en fastighet som du äger som säkerhet om du till exempel har en lokal för ditt företag som du äger kan du använda den som säkerhet gentemot banken. Det går också att använda ditt innestående varulager eller kundfordringar som säkerhet för ditt lån. Genom att ta ett lån med säkerhet möjliggör du ett lån till ett högre belopp med en lägre ränta än om du skulle ta ett lån utan säkerhet. Om du vill låna utan säkerhet får du räkna med att detta lånet kommer att ha en högre ränta, eftersom banken tar en större risk med att låna dig och ditt företag pengar utan att veta att det finns något av värde ifall du och företaget får svårigheter att betala tillbaka lånet. Du kan inte heller låna lika stora summor om du lånar utan säkerhet som du kan om du ansöker om ett företagslån med säkerhet. Banken vill inte ta för stora risker och lånar därför inte ut alltför stora summor utan att vara säkra på att få tillbaka sina pengar på ett eller annat sätt. Det går också att själv eller ha någon annan som borgenär för att du ska kunna få ta ett lån. Då står du eller den person som är borgenär personligen med sin egen ekonomi som säkerhet och blir betalningsskyldig och företaget inte kan betala på lånet. Detta är självklart en stor risk och du ska då känna dig helt trygg med att du eller den person som är borgenär vet vad det innebär och har den ekonomiska möjligheten att faktiskt betala tillbaka detta lån, annars kan det uppstå ekonomiska situationer som blir svåra att tackla. För att få ett lån utan säkerhet måste du också ha en mycket god kreditvärdighet och får inte ha några betalningsanmärkningar. Lån utan säkerhet tenderar också att vara dyra med hög ränta.

Vad betyder det att vara borgenär

Att ta teckna ett företagslån är inte alltid lika enkelt som att ta ett privatlån. Företagets ekonomi och likviditet måste vara på en viss nivå, det måste finnas någon säkerhet, för att banken ska godkänna ett företagslån. Det som du däremot kan göra om du inte har tillräckligt med säkerhet som varulager, fastigheter, maskiner eller kundfordringar, är att vara eller be någon vara borgenär. Detta betyder att om du ställer dig som borgenär så blir du personligen skyldig att betala tillbaka lånet om företaget som tagit lånet inte har möjlighet att betala tillbaka det. Detta är någon som är ett stort risktagande och det är mycket viktigt att du eller den som valt att bli borgenär förstår vilka faktiska kostnader och konsekvenser detta innebär ifall företaget faktiskt inte kan betala lånet. Om det är stora summor som företaget lånat så kan det ha mycket stora och negativa konsekvenser på borgenärens egna privata ekonomi. Därför gäller det att innan du tecknar ett lån där du står som borgenär verkligen har koll på finanserna och faktiskt har den ekonomiska möjligheten att lösa lånet ifall det skulle bli aktuellt längre fram. Det går inte att tror att företaget ska lösa det utan det måste vara en realistisk möjlighet att du som borgenär faktiskt kan betala tillbaka det lån som du står som borgenär för.

Aktiebolag, Handelsbolag eller Enskild firma

När du tar ett företagslån för ditt aktiebolag är det aktiebolaget som står som betalningsskyldig. Om du har gett banken en säkerhet i form av en fastighet eller ett varulager till exempel så är det detta som banken kommer att ta ifall aktiebolaget inte har möjlighet att faktiskt betala tillbaka på lånet. Det innebär att du som person med din privatekonomi inte kommer att bli drabbad av huruvida företaget kommer att kunna betala lånet eller inte, banken kan inte belasta din privata ekonomi eller begära att du som privatperson ska betala tillbaka på lånet. Du som privatperson blir alltså inte skuldsatt om ditt aktiebolag tar ett lån. Så länge som du inte står som borgenär så är din privata ekonomi skild från aktiebolagets ekonomiska situation. Detta skiljer sig helt från om du har ett handelsbolag eller en enskild firma. Dessa företagsformer står du som privatperson skyldig för. Det gäller skatt och det gäller även om du tar ett företagslån för din enskilda firma eller ditt handelsbolag. Om du vill ta ett lån och har en enskild firma eller ett handelsbolag kan det alltså vara bra att se över huruvida du har möjlighet att omvandla företaget till ett aktiebolag. För att göra detta krävs att du har minst 50 000 kronor eller minst 50 000 kronor av värde i företaget, så kallat aktiekapital. Det kostar under tusen kronor att omvandla ditt företag till ett aktiebolag men kan som sagt vara mycket fördelaktigt om du ska ta ett lån. Det går oftast snabbt att få din nya företagsform godkänd, det tar oftast inte mer än en vecka. Men då behöver du förstås ha alla papper på att det finns 50 000 i aktiekapital från banken samt att du har ett namn som inte är taget. Att ha ett aktiebolag har även flera andra fördelar så det kan vara en bra idé omvandla dit handelsbolag eller din enskilda firma alldeles oavsett om du ska ta ett lån precis nu eller inte och även för framtiden ifall det blir aktuellt att ta ett företagslån så är du redo med ditt aktiebolag. När du tar ett lån så får du också dra av momsen för din investering vilket är fördelaktigt med att ta just ett företagslån.

Vem får ta ett företagslån

Du som är helt ny företagare och precis har startat upp ett företag kan självklart vara i stort behov av ett lån för att riktigt komma igång med ditt företag. Det som ligger dig i fatet när du ansöker om ett lån är att du är just nu. Du har ingen historik att visa upp kring den ekonomiska situationen i ditt företag vilket gör att det blir en större risk för en bank eller långivare att låna ut pengar till dig till skillnad om de lånar ut pengar till ett företag som omsätter mycket pengar och har en god vinstmarginal. Banken kan i det senare fallet känna sig mer säkra på att det finns pengar att betala tillbaka lånet för, än om du lånar pengar för ett helt nystartat företag. För att få ett lån som ett nystartat företag behöver du en väl genomarbetad affärsplan som tydligt styrker hur du ska få dina intäkter, varför lånet som du tar kommer att generera pengar, alltså hur du ska använda dig av ditt lån. Bankerna och långivarna kan också begära att det finns en eller flera borgenärer för lånet, alltså personer med god ekonomi som kan stå som säkerhet för lånet ifall det inte finns intäkter i företaget för att klara av att betala tillbaka lånet. Då blir alltså dessa personer istället betalningsskyldiga och får betala tillbaka lånet med sina privata pengar.

Småföretagare

Återbetalning av lånet

När du ska betala tillbaka ditt lån, alltså göra amorteringar så har du och banken eller långivaren gjort upp en plan för hur lånet ska återbetalas. Detta medför att den räntesats som lånet har ska inkomma till banken eller långivaren under en viss period. Vill du lösa ditt lån i förtid, alltså betala av det innan låneperioden är slut kan du alltid göra det, men det kan innebära extra kostnader, banken eller långivaren kan vilja ha in den ränta som de förväntat sig enligt det avtal ni gjort kring betalningen av lånet. Du och banken gör tillsammans en plan för dina amorteringar och ser till vad för slags investering du gör och anpassar utifrån det längden på din amortering.

Vilka andra slags låneformer finns det

Det finns flera andra slags låneformer förutom just företagslån. Om du inte har möjlighet att få ett företagslån kan du även ansöka om ett privatlån och privat finansiera det du vill göra i företaget. Ett privatlån är ett lån utan säkerhet, detta lån tas ofta i samband med ett bolån när du köper en bostad. Eftersom du med ett bolån inte får finansiera mer än 85 procent av bostadens värde via ett bolån och måste betala resterande 15 procent antingen med sparade pengar eller med ett annat slags lån väljer många ett privatlån för just detta ändamål. Privatlånet har en högre ränta än både bolån och billån eftersom med privatlån så finns det ingen säkerhet. När du köper en bil, en lägenhet eller ett hus så finns ju ett värde i de materiella saker du köper och detta är något som banken har som säkerhet ifall du inte har möjlighet att betala av ditt lån. Får pengarna inte in pengar från dig som låntagare så står de inte utan något av värde, utan då finns huset, lägenheten eller bilen till motsvarande värde. Samma princip gäller ju för företagslån, där vill banken på samma sätt som vid ett billån eller ett bolån ha något som säkerhet ifall företaget inte har möjlighet att betala tillbaka lånet. Det går också att använda sig av en borgenär för att ha möjlighet att ta ett företagslån, men då blir den personen skyldig dessa pengar och den borgenärens privatekonomi måste kunna stå pall för att betala tillbaka lånet ifall företaget misslyckas med det. Snabblån är en annan form av privatlån, det är ett lån utan säkerhet som också kallas blancolån. Det är lån på inte alltför stora summor som du kan låna även om du har en dålig kreditvärdighet, många långivare som ger ut snabblån gör inte ens något UC eller ser över din kreditvärdighet. Dessa lån har oftast mycket hög ränta och dessa lån är inte meningen att du ska betala tillbaka under en lång tid eftersom det då kommer att bli mycket kostsamt för dig som låntagare.

Sammanfattning

Ett företagslån är ett lån för dig som företagare, ett lån du kan använda för att expandera och bygga ditt företag. Även om du inte är i behov av pengar för att fortsätta ditt företag på den nivå som du är på i dagsläget kan ett företagslån hjälpa dig med att bygga ditt företag. Behöver du kanske nya maskiner eller fler anställda för att kunna leverera fler varor, kunna tacka ja till fler jobb och på så vis öka inkomsten kanske ett lån kan hjälpa dig. Ett företagslån är du som privatperson inte betalningsskyldig för så länge du inte står som borgenär samt har ett aktiebolag. Just bolagsformen på ditt företag är en viktig aspekt att se över när du ska ta ett företagslån. Om du har en enskild firma till exempel så står ändå du och din privatekonomi som betalningsansvarig om ditt företag inte har möjlighet att betala tillbaka lånet. Det är också alltid bäst att låna med en säkerhet, en säkerhet kan vara dina maskiner eller en fastighet som du äger där ditt företag håller till. Att ta ett företagslån med säkerhet gör att du får ett lån med bättre villkor, ett lån med en bättre ränta än om du skulle låna utan säkerhet. Vill du göra ett större lån så är detta oftast också ett krav för att du ska bli beviljad lånet. Ett företagslån kan också hjälpa dig som har det svårt ekonomiskt för att klara dig under en tid, du kanske väntar på intäkter, behöver pengar för att slutföra ett arbete som sedan kommer generera pengar, då kan ett företagslån vara kritiskt för ditt företags överlevnad. Det kan också vara bra för dig som är ny företagare. Du kan behöva pengar för att starta ditt företag, bygga upp ett varulager eller liknande. Det viktigaste är att verkligen ha koll på ditt företags ekonomi och ska du ansöka om ett lån se till att ha tydliga dokument där du kan visa upp företagets budget och vad du vill använda lånet till och hur det kommer gynna ditt företag och i sin tur generera pengar in till företaget.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa