Bilförsäkring Brand: Vad täcker din bilförsäkring vid brand?

bilförsäkring brand
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 19 mars 2020 •  4 min

Undrar du vad som ingår i brandskyddet i din försäkring? Om det finns skador som försäkringsbolagen inte ersätter? Då har du hittat rätt. I den här artikeln ska jag titta närmare på bilförsäkringens brandskydd.

Har alla försäkringar ett brandskydd?

Om du bara tecknat den obligatoriska trafikförsäkringen har du inget brandskydd. För att du ska få ett sådant måste du skaffa en halv- eller helförsäkring eller en motsvarande försäkring som t.ex. en veteranbilsförsäkring.

Vad skyddar brandskydd mot?

Som namnet antyder så ersätter det skador orsakade av brand. Det ger ersättning även om branden är anlagd, så länge som det inte är du själv anlagt den. Men det ger också ersättning för skador som orsakats av explosioner och blixtnedslag.

Begränsningar i försäkringsskyddet

Försäkringsbolagen har vissa begränsningar i sitt ansvar inskrivna i försäkringsavtalet. Vissa av dessa gäller alla delar av skyddet förutom trafikförsäkringen, andra begränsningar är specifika för brandskyddet.

Allmänna begränsningar

I alla ovannämnda fall ges ingen ersättning alls, medan följande aktsamhetskrav vanligen minskar din ersättning med 25%.

Specifika begränsningar

Om begränsningar hindrar det eller aktsamhetskrav inte följs kan ersättningen även här utebli eller minskas. Exempel på dessa är:

Sammanfattning

Brandskyddet som ingår i din hel eller halvförsäkring ersätter dig vid de flesta skador som orsakats av brand, explosion eller blixtnedslag.

Vissa saker, t. ex om du inte är fordonets huvudsakliga förare eller om den körts av någon som saknar körkort eller är berusad gör att försäkringen inte gäller och du därmed oftast inte får någon ersättning.

Det finns också aktsamhetskrav du måste följa för att få full ersättning, t. ex att du servat bilen enligt anvisningar och använder rätt utrustning vid behov.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa