Bilförsäkring Brand: Vad täcker din bilförsäkring vid brand?

av Mikael Boman
| Uppdaterad: 19 mars, 2020

  Din e-post

Genom att ange din mailadress samtycker du till att få utskick från Tjäna Pengar. Vi respekterar din integritet och premunationen kan avslutas när som helst.

Start / Försäkring / Bilförsäkring Brand: Vad täcker din bilförsäkring vid brand?

Undrar du vad som ingår i brandskyddet i din försäkring? Om det finns skador som försäkringsbolagen inte ersätter? Då har du hittat rätt. I den här artikeln ska jag titta närmare på bilförsäkringens brandskydd.

Har alla försäkringar ett brandskydd?

Om du bara tecknat den obligatoriska trafikförsäkringen har du inget brandskydd. För att du ska få ett sådant måste du skaffa en halv- eller helförsäkring eller en motsvarande försäkring som t.ex. en veteranbilsförsäkring.

Vad skyddar brandskydd mot?

Som namnet antyder så ersätter det skador orsakade av brand. Det ger ersättning även om branden är anlagd, så länge som det inte är du själv anlagt den. Men det ger också ersättning för skador som orsakats av explosioner och blixtnedslag.

Begränsningar i försäkringsskyddet

Försäkringsbolagen har vissa begränsningar i sitt ansvar inskrivna i försäkringsavtalet. Vissa av dessa gäller alla delar av skyddet förutom trafikförsäkringen, andra begränsningar är specifika för brandskyddet.

Allmänna begränsningar

 • Normalt sett gäller din försäkring inom hela Europa, och i vissa andra länder kring medelhavet som anslutit sig till systemet med grönt kort. Så om du ska resa utanför Europa bör du kolla med ditt försäkringsbolag om de har någon tillvalsförsäkring.
 • I ett flertal av EU och EES-länderna behöver du inte ha ett grönt kort med dig. Men innan du lämnar Sverige kan det vara bra att kolla detta med ditt försäkringsbolag, då avsaknad av detta kan innebära problem. Det är också försäkringsbolaget som utfärdar kortet.
 • Utrustning som inte hör till fordonet eller kan anses normalt för det omfattas inte av försäkringen. Ljud- och bildutrustning som inte är fast monterad eller konstruerad för att endast användas i fordonet ersätts inte heller.
 • Försäkringen gäller endast om du är fordonets verklige ägare och huvudsaklige brukare. Så om du t. ex står som ägare till den bil som din son huvudsakligen kör kan de neka dig ersättning.
 • I många fall ersätts inte skador som har samband med träning eller tävling inom motorsport.
 • Skulle föraren av bilen vara straffbart berusad eller sakna körkort gäller inte din försäkring.

I alla ovannämnda fall ges ingen ersättning alls, medan följande aktsamhetskrav vanligen minskar din ersättning med 25%.

 • Fordonet ska ha skötts i enlighet med tillverkarens anvisningar om serviceintervall och skötsel. Det får inte ha körförbud eller vara olagligt på annat sätt, t. ex för litet mönsterdjup.

Specifika begränsningar

Om begränsningar hindrar det eller aktsamhetskrav inte följs kan ersättningen även här utebli eller minskas. Exempel på dessa är:

 • Skador i samband med vagnskada eller stöld ersätts inte. De ersätts via sina egna försäkringsskydd.
 • Skulle branden eller explosionen ha uppkommit på grund av frysning, väta eller korrosion ersätts den inte. Inte heller skada på ljuddämpare, däck eller slangar ersätts om den uppkommit genom brand eller explosion i dessa.
 • Saker som används för starthjälp, underhållsladdning, värmning eller torkning av bilen ska vara godkänd för detta och tillverkarens anvisningar ska följas.
 • Starkströmsanordning som används i fordonet ska vara provad och godkänd. Instruktionerna från tillverkaren måste följas.
 • Svetsningsarbete får bara ske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits.
 • Elektronik ska vara fackmannamässigt monterad.

Sammanfattning

Brandskyddet som ingår i din hel eller halvförsäkring ersätter dig vid de flesta skador som orsakats av brand, explosion eller blixtnedslag.

Vissa saker, t. ex om du inte är fordonets huvudsakliga förare eller om den körts av någon som saknar körkort eller är berusad gör att försäkringen inte gäller och du därmed oftast inte får någon ersättning.

Det finns också aktsamhetskrav du måste följa för att få full ersättning, t. ex att du servat bilen enligt anvisningar och använder rätt utrustning vid behov.