Bilförsäkring Bindningstid: Kan du säga upp din bilförsäkring när du vill?

av Pär Svensson
| Uppdaterad: 21 mars, 2020

  Din e-post

Genom att ange din mailadress samtycker du till att få utskick från Tjäna Pengar. Vi respekterar din integritet och premunationen kan avslutas när som helst.

Start / Försäkring / Bilförsäkring Bindningstid: Kan du säga upp din bilförsäkring när du vill?

Kan du säga upp din bilförsäkring när du vill eller måste du vänta till ett visst datum? En berättigad fråga där svaret inte är så självklart.

Låt oss titta på vad som gäller.

Hur lång är en bilförsäkrings bindningstid?

Detta regleras i Försäkringsavtalslagens 3:e kapitel. I 2§ sägs att försäkringen normalt får gälla högst ett år och i 3§ att den när som helst får sägas upp till dess huvudförfallodag. Så ett försäkringsbolag skulle kunna ha kortare bindningstid, men av vad vi sett har alla 1 år.

Kan du säga upp den i förtid?

I de flest fall har du inte någon laglig rätt att göra detta. Så om du vill byta försäkringsbolag bör du inte teckna den nya försäkringen så att den börjar gälla för tidigt.

Men det finns vissa fall där du kan säga upp försäkringen i förtid. Enligt Försäkringsavtalslagens 3e kapitel 6§ har du rätt säga upp försäkringen i förtid i följande fall:

  • Om försäkringsbolaget inte uppfyller sina skyldigheter eller de ändrat villkoren till följd av att du grovt åsidosatt dina skyldigheter.
  • Om försäkringen automatiskt förnyats och du ännu inte betalat premien.
  • Det kanske vanligaste fallet. Om du inte längre har behov av försäkringen, t.ex om du sålt eller skrotat din bil.