Vad är bästa sättet att tjäna pengar till din klubb?

tjäna pengar till din klubb
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 6 januari 2023 •  6 min

Gemenskap, rörelse och glädje är kanske det första man tänker på när det handlar om att vara med i en klubb eller förening.

Att vinna eller förlora tillsammans är stärkande på många sätt.

Kanske man blir medlem i en klubb med gamla anor, där alla redan vet hur allting fungerar.

Andra startar upp en förening från noll, tillsammans med några andra dedikerade eldsjälar.

Ibland är det sammanhållningen som driver, att vara en del av något större.

Det kan också vara en väg in i karriären, ett sätt att bygga nätverk eller en fin punkt på ett CV.

De flesta klubbar har dock kostnader som behöver täckas, och har de inte stabila finansiärer så är det viktigt att alla kan göra en insats för att få ihop ekonomiska medel.

I den här texten besvaras frågan hur man kan tjäna pengar till klubben.

Vad är bästa sättet att tjäna pengar till din klubb?

Det finns en mängd klubbar som har liknande utmaningar när det gäller att få ihop pengar.

Det erbjuds olika lösningar från företag, finansiärer och lokala aktörer.

Här är det viktigt att hitta en lösning som ger bra ekonomi och samtidigt stärker klubbens värderingar och mål med sin verksamhet.

Vad ska man tänka på för att tjäna pengar till klubben?

Det är alltid en bra början att analysera klubbens verksamhet och medlemmar.

Man kan börja att ta reda på hur många medlemmar det finns i klubben och vilka de är.

Här kan det vara viktigt att veta åldern på medlemmarna, för att veta vilka typer av jobb de kan utföra på fritiden.

Det kan också vara bra att känna till medlemmarnas engagemang för klubben och vilka andra intressen och egenskaper de har.

Då blir det lättare att hitta aktiviteter där medlemmarna blir engagerade och är beredda att lägga ner tillräcklig energi.

Om man hittar en aktivitet som ligger i linje med klubben och medlemmarnas intressen och mål kan det bli riktigt bra.

Vilka aktiviteter är mindre lämpliga för att tjäna pengar till klubben?

Det gäller att se upp med att samla in pengar på aktiviteter som går emot klubbens mål och värderingar.

Det kan till exempelhandla om att tjäna pengar på miljöförstörande eller hälsofarliga produkter.

Det här gäller särskilt när klubbens mål är att medlemmarna ska må bättre och göra det bättre för andra.

Naturligtvis är det viktigt att hitta en inkomstkälla som ger en bra och trygg finansiering utan att det sliter för mycket på deltagarna.

Deltagarna är ju trots allt med i klubben för att delta i aktiviteterna, lära sig något och bli bättre på det man gör.

Hur hittar man bästa sättet att tjäna pengar till klubben?

Som nämnts tidigare är det viktigt att medlemmarna gillar eller åtminstone förstår betydelsen i arbetet som görs för att få in pengar.

För en modern klubb som vill attrahera unga medlemmar är det viktigt att hitta metoder som passar i dagens samhälle.

Här handlar det om aktiviteter som skapar bra relationer mellan människor och med miljön.

Produkter som är förknippade med att umgås, som fika, är alltid intressant.

Även produkter eller tjänster som har koppling till naturen och återvinning är sådana aktiviteter.

Aktiviteter där medlemmarna lär sig något nytt och användbart är såklart ett bra sätt att jobba tillsammans för att tjäna ihop pengar.

Lagarbete är centralt

Ett vanligt syfte med en klubb är att skapa en lagkänsla och vara en del av en gemenskap.

I det avseendet kan aktiviteter för att tjäna pengar vara ett bra komplement till verksamheten i klubben.

I ett fotbollslag kanske man rent av kommer närmare varandra när man planterar skog tillsammans, än på träningen.

Det kan vara riktigt kul att tjäna pengar tillsammans, eftersom det inte handlar om att tävla eller visa vem som är bäst för en viss position.

När man ska tjäna pengar handlar det verkligen om samarbete.

Fler fördelar än enbart pengar

Klubben är en viktig del av medlemmarnas liv, men den är inte allt.

När man samarbetar för att tjäna pengar ger det en erfarenhet och kontakter som kan vara viktiga när det är dags att hitta jobb utanför.

Även om medlemmarna är vuxna, och har jobb och karriärer, kan det vara viktigt att bygga upp sina nätverk och göra saker som man inte annars skulle göra.

Oavsett vilket sätt man tjänar in pengar på eller hur mycket pengar som kommer in, är det viktigt att fira framgångarna och stärka varandra i motgångarna.

Det är alltså precis som på planen.

Var tydlig med syftet med pengarna

Det kan vara en utmaning att få människor att engagera sig i något som de inte själva valt att göra.

Medlemmar kanske har valt att delta i klubben för att vara med om en givande verksamhet.

Då kan det vara svårt att begripa att den klubb man gått med i, inte erbjuder det man hoppades på.

Därför kan det vara viktigt att vara tydlig med vad som gäller redan i början.

Det kan handla om att man informerar redan när någon tecknar medlemskap, att det till viss del också innebär insatser för att få ihop pengar till klubben.

Låt medlemmarna vara delaktiga i beslut

I alla lagarbeten är det viktigt att man kan hitta en roll och känner sig viktig i samarbetet.

Därför kan det vara en bra ide att låta alla vara med och bestämma vilka sätt man ska tjäna pengar på.

I vissa fall finns det redan invanda sätt att tjäna pengar, som har existerat länge i klubben.

Då gäller det att visa att de här arbetena stärker klubben och medlemmarna.

En annan utmaning handlar om att ta reda på hur mycket pengar som behövs och till vad de ska användas.

De flesta förstår nog att det behövs pengar till hyra, material och andra konkreta kostnader.

Däremot kan det vara en utmaning att få medlemmar att förstå att det behövs pengar till olika arvoden av personal eller aktiviteter som inte alla kan delta i.

Därför är det viktigt att låta medlemmarna vara delaktiga i beslut som tas.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa