Hur kan man tjäna in pengar till sin idrottsförening?

tjäna pengar idrottsförening
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 9 november 2022 •  7 min

I denna text kommer vi att ge tips och idéer kring hur man bäst tjänar in pengar till en idrottsförening.

Idrott kostar mycket pengar, och beroende på vilken sport man utför kan en förening ofta behöva hålla i insamlingar då man vill göra inköp eller resor.

Vissa sporter har dyr utrustning, och då man ska rusta upp i förråden kan det krävas en del pengar.

Det gör ibland att man väljer att strunta i inköpen, helt enkelt för att man inte har råd.

Detta kan lösas genom att man tillsammans i föreningen startar en insamling och sedan arbetar mot ett gemensamt mål.

Denna text syftar därför till att hjälpa idrottsföreningar som vill samla in pengar.

Hur kan man tjäna in pengar till sin idrottsförening?

Idrottsföreningar kan tjäna pengar genom att sälja produkter eller tjänster.

Man kan också skapa ett evenemang.

Det är bra att ge information om föreningen och förklara vad insamlingen syftar till att uppnå.

Skapa ett arrangemang

Ett av de roligaste sätten att tjäna pengar till sin idrottsförening är genom att skapa ett event.

Detta kan vara i princip vad som helst, men får gärna vara kopplat till föreningen.

Om man exempelvis har en dansförening kan man hålla i en dansuppvisning och ta betalt för biljetterna.

Om man tränar friidrott kan man anordna en löptävling eller en femkamp där deltagarna betalar en summa för att få sin nummerlapp.

Under ens arrangemang kan man också sälja produkter och fika och på detta sätt maximera intäkterna.

Sälj produkter kopplade till föreningen

En annan smart idé, som också syftar till att öka kunskap om föreningens existens och värva nya medlemmar, är att tillverka produkter som bär ens logga.

Detta kan vara exempelvis kläder som tröjor eller kepsar, men också saker som kaffekoppar eller pennor.

Föreningen blir då mer synlig, samtidigt som intäkterna för dessa produkter kan återinvesteras i verksamheten.

Det behöver inte bara vara medlemmarna själva som köper dessa produkter, utan om man lyckas tillverka något som folk faktiskt gillar och behöver kan man utöka sin försäljning till en bredare marknad.

Anslut föreningen till Gräsroten

Gräsroten är ett initiativ från Svenska Spel som syftar till att stärka ungdomsidrotten.

Om man ansluter sig till denna kan de som spelar tjäna in poäng åt idrottsföreningen som i slutet av året kan omvandlas till faktiska pengar.

Detta är ett smart sätt att tjäna in pengar eftersom det sker passivt och inte kräver särskilt mycket arbete för idrottsföreningen.

Samtidigt kan man faktiskt få in en hel del på detta sätt eftersom Svenska Spel årligen satsar flera miljoner på projektet.

Tjäna pengar genom att hjälpa andra

Ett annat sätt att tjäna pengar är genom att hjälpa andra med deras sysslor och vardagsarbeten.

Man kan annonsera ut att man gärna hjälper till, exempelvis med trädgårdsarbete eller städning.

I annonsen kan man också föreslå att den som behöver hjälp själv kan komma med idéer på tjänster och rimlig ersättning.

Detta kan bli extra roligt om man gör tillsammans med andra i laget eller föreningen, eftersom man då kan umgås under tiden man utför arbetet.

Tjäna pengar genom att sälja saker

Man kan också tjäna pengar till sin idrottsförening genom att sälja produkter.

Detta kan ske både genom onlineförsäljning och dörrknackning.

Det finns en mängd olika produkter som är specifikt framtagna för att sälja bra vid dörrknackning.

Exempel på detta är salami, blommor, underkläder, kaffe och kakor med mera.

Det kan gå väldigt snabbt att tjäna in pengar på detta sätt, särskilt om man är tydlig med insamlingens mål.

Om man exempelvis säljer kaffe, någon som de allra flesta har hemma, kanske detta kostar några kronor mer än i mataffären.

Då hjälper det att informera om vad pengarna ska gå till eftersom många gärna betalar extra för att sponsra idrottsverksamhet.

Tips på hur man säljer bäst

För att insamlingen till idrottsföreningen ska bli lyckad gäller det att ha koll på hur man bäst organiserar och motiverar de som driver den.

Man behöver tillsammans gå igenom hur man säljer på bästa sätt och komma med tips och idéer på hur man kan öka sin inkomst.

Vissa inom föreningen har kanske erfarenhet av försäljning eller organisering sedan innan?

Lyssna på dem och låt deras kunskap komma till användning.

Nedan kommer tre tips på hur man tjänar pengar till föreningen på bästa sätt.

Förklara vad pengarna ska gå till

Först och främst gäller det att vara tydlig gentemot de man säljer till.

De behöver veta vad pengarna ska gå till, alltså i vilket syfte insamlingen sker.

Folk är ofta benägna att spendera ganska mycket pengar bara de vet att de går till något bra.

Om man därför informerar om att pengarna ska gå till ny utrustning, en resa eller något liknande blir det tydligt för den som ska köpa vad den bidrar med.

Då kan denna person också känna sig delaktig och involverad i föreningens mål.

Skapa en tydlig målbild för alla i laget

En annan viktig sak är att skapa ett tydligt mål och en tydlig strategi för hela laget.

Om man tillsammans sätter upp en summa man ska uppnå blir det oftast lättare att motivera alla medlemmar då de separat går ut och genomför försäljning eller säljer tjänster.

Det är ofta motiverande att se pengarna växa och kassan bli mer välfylld, men om man inte ser ett slut på insamlingen kan man också bli stressad av detta.

Därför bör man tillsammans bestämma när insamlingen är avslutad och även hålla detta mål.

Slipa på försäljningstekniken

Sist men inte minst behöver de som säljer använda försäljningsstrategier som faktiskt fungerar.

Det går faktiskt mycket snabbare att sälja om man har koll på hur man vänder ett nej till ett ja, och då slipper man också knacka på massor av dörrar.

Den som säljer bör vara trevlig och ge ett varmt och positiv intryck.

Det är också bra om man kan berätta lite om föreningen och hur man arbetar.

Sist kan man motivera köparen till att förstå varför produkten är intressant och varför denne bör köpa.

Med hjälp av dessa försäljningsstrategier ökar man chansen att insamlingen blir lyckad.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa