Hur kan man tjäna pengar på nyproduktion?

tjäna pengar på nyproduktion
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 18 december 2022 •  6 min

Att köpa en bostad är någonting många drömmer om och det är ofta ett av de största och mest viktiga köpen man gör under sin livstid.

En del är mest sugna på ett renoveringsobjekt, medan andra har en helt ny bostad i tankarna.

En bostad som man köper med avsikt att flytta in i kan ses som en investering, oavsett vilken renoveringsstatus objektet har.

När det gäller helt nya bostäder finns det dock möjlighet till en annan typ av investering, vilken inte innebär att man själv flyttar in.

I den här artikeln ges en översikt av hur man kan tjäna pengar på nyproducerade bostäder.

Hur kan man tjäna pengar på nyproduktion?

Det går att tjäna pengar på nyproduktion genom att köpa en nyproducerad lägenhet till fast pris innan den har byggts, för att sedan sälja den till – ett förhoppningsvis ökat – marknadspris när den är inflyttningsklar.

Det är således ett sätt att spekulera i bostadsmarknaden.

Fördelar med köp av nyproduktion

Det finns flera fördelar med att köpa nyproduktion.

För det första är det en möjlighet att tjäna pengar relativt enkelt.

Man spekulerar i tidsvärdet, det vill säga att man helt enkelt väntar på att tiden har sin gång och att marknaden går upp.

Detta gör att den egna insatsen är relativt liten.

Vidare är det fördelaktigt att man inte behöver fundera på vilket pris man kommer att behöva betala för nyproduktionen – till skillnad från äldre bostäder där budgivning är vanligt säljs nyproducerade bostäder ofta till fast pris.

Ytterligare en fördel är att det går att sälja vidare kontraktet för tillträde redan innan färdigbyggnation, om man hittar en köpare.

Det är dock vanligt att man väntar till dess att man har en färdig bostad att visa upp.

Nackdelar med köp av nyproduktion

Naturligtvis finns också nackdelar med att köpa nyproduktion.

Den största risken är att det är lätt att överbelåna sig, särskilt om man redan har andra lån på till exempel bostaden man bor i.

När nu ränteläget är mer instabilt än vad det varit under de senaste åren, med ökade räntor och därmed dyrare lån, kan det bli dyrt att betala lånet om man av någon anledning inte kan sälja som planerat.

En annan risk är att om man inte har möjlighet att vänta med försäljningen kan man tvingas sälja till lägre pris än förväntat och således inte göra lika stor, om ens någon, vinst.

Följ marknaden noggrant

För att det ska bli lönsamt att köpa nyproduktion i syfte att sälja vidare är det viktigt att nyproduktionens pris inte har satts efter en uppåtgående marknadstrend.

Man kan se indikation på detta om begagnade lägenheter fortsätter att följa marknaden, medan nyproduktioner tenderar att ha ett högre pris som ska reflektera deras värde när de är inflyttningsbara.

Därför är det viktigt att ha koll på hur marknaden ser ut innan man ger sig på att köpa en nyproduktion.

En annan rekommendation är att aldrig köpa mer än en bostad i taget, eftersom man nästan garanterat kommer att sitta i en mycket obekväm sits om marknaden tar en oförväntad vändning.

Ha en plan B

Om det visar sig att man inte har möjlighet att sälja som planerat finns all anledning att redan ha tänkt ut en plan B.

Antingen kan man kanske själv bo i bostaden under en viss period, alternativt hyra ut den till någon vän.

Det är inte att rekommendera att låta lägenheten stå utan någon som bor i den eftersom flera omkostnader kommer till, så som avgift till föreningen.

Att köpa en bostad som man inte har någon reservplan för är alltså inte lämpligt.

Köpa nyproduktion: steg 1

Det första steget vid köp av nyproduktion är att se till att man får ett lånelöfte av banken, det vill säga att man har finansieringen av köpet ordnat.

Därefter behöver man ställa sig i kö hos de enskilda byggbolagen.

De har ofta kösystem tillgängliga på nätet där man kan anmäla sitt intresse till en liten avgift.

När byggbolagen har nya projekt de söker intressenter till, skickar de ut information till personerna i kösystemet och ofta även inbjudningar till visningsdagar där vidare information och planritningar ges.

På så sätt ges en mer detaljerad bild av hur bostäderna kommer att se ut när de är färdiga.

Köpa nyproduktion: steg 2

Är man intresserad av någon av de planerade bostäderna fyller man i en intresseanmälan för densamma.

Beroende på var i kösystemet man befinner sig blir man eventuellt erbjuden en bostad.

Oftast blir man sedan ombedd att skriva ett bokningsavtal, vid vilket byggbolaget tar en bokningsavgift som ofta ligger mellan 10 000 och 25 000 kronor.

Denna avgift fungerar som en köpeskilling och väljer man att dra sig ur behåller byggbolaget denna.

Nästa avtal är förhandsavtalet, vilket oftast skrivs mellan ett och fyra år innan tillträde till bostaden ges.

För att kunna skriva på detta krävs ett giltigt lånelöfte från banken.

Dessutom blir man i detta skede ombedd att betala en dellikvid som går till att bilda bostadsrättsföreningen.

Köpa nyproduktion: steg 3

Det tredje avtalet man ombeds skriva på är upplåtelseavtalet.

I samband med detta betalar man ofta ytterligare en handpenning på 10 procent av bostadens pris.

De förskott man betalat innan – bokningsavgiften och dellikvid – räknas in i denna handpenning.

När upplåtelseavtalet är skrivet har man rätt att sälja bostaden, om än på ritning eftersom den inte är redo att flyttas in i än.

Det går således inte att hålla visningar i bostaden eftersom man inte fått nycklarna än.

När man fått nycklarna är det fritt fram att hålla visningar.

Sammanfattning

Det har blivit allt mer populärt att köpa bostäder på nyproduktion eftersom bostadsmarknaden har varit väldigt het i flera år.

Det kan vara ett sätt att tjäna en hacka, samtidigt som det kommer med flera risker.

För att undvika att hamna i fallgropar är det viktigt att göra research och få sig en så bra bild av marknaden som möjligt innan man bestämmer sig för att köpa nyproducerat i syfte att sälja.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa