Hur kan man tjäna pengar på solceller?

tjäna pengar på solceller
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 21 september 2022 •  6 min

Intresset, och oron, för klimatet har ökat.

Fler är medvetna om klimatets roll och vill hitta sätt att ställa om sin konsumtion för att göra mindre ekologiska avtryck.

Dessutom har sommaren varit varm och förra sommaren var rik på sol.

Det har gjort att intresset för att investera i solceller har ökat i raketfart.

Marknaden för solceller ökade med ungefär hundra procent, alltså en fördubbling.

Solceller är ett bra alternativ för en bättre miljö, men det kan också leda till en bättre privatekonomi.

I den här texten besvaras frågan ”Hur kan man tjäna pengar på solceller?”.

Hur kan man tjäna pengar på solceller?

Tekniken för solceller har blivit mer tillgänglig och det globala priset har gått ner.

När solcellerna är installerade kommer energin direkt från naturen.

Därmed blir kostnaderna låga efter hand.

Om man producerar mer energi än man använder går det att sälja vidare.

Hur fungerar solceller?

Solen sänder ut väldigt mycket energi och värme men hittills har människor varit dåliga på att använda den.

Värmen kan användas till att värma upp vatten till dusch och tvätt, men även till matlagning när solen är starkare, som närmare ekvatorn.

Med solceller blir det enkelt att fånga upp solens strålar och omvandla dem till elenergi.

Energin genereras direkt från solljuset.

Det behövs ingen generator eller annan mekanism.

I solcellen finns ett material, så kallat halvledarmaterial, som vanligtvis är gjort av kisel.

Det här materialet fångar upp solstrålarna, energin, och omvandlar dem till elektricitet.

Den spänning som skapas kan sedan ledas vidare.

Solcellerna kan seriekopplas eller parallellkopplas.

Vid seriekoppling ökar spänningen, och vid parallellkoppling ökar strömstyrkan.

När solcellerna kopplas samman bildar de en solpanel som kan sättas upp direkt på taket.

Vilka fördelar har solceller?

Solcellerna omvandlar solens energi direkt.

Det behövs alltså ingen generator eller någon komplicerad ställning som tar extra plats eller kan vara störande för grannar och djur.

De kräver inte särskilt mycket underhåll.

Något som är extra bra med solcellerna är att de kan ge energi till hushåll som inte är uppkopplade till det vanliga elnätet.

Man producerar sin egen energi och blir inte lika beroende av elpriser som går upp och ner.

Framförallt är solcellerna miljövänliga – det är förnybar energikälla som inte medför några utsläpp av växthusgaser.

Den är också tyst i sin process och stör varken grannar eller djur.

Vilka nackdelar har solceller?

Miljöpåverkan finns såklart, även om de är betydligt lägre än vid andra jämförbara energiformer, framförallt under tillverkningsprocessen.

Solcellerna kräver metaller och mineraler som kan vara svårare att utvinna, och som påverkar miljön negativt.

Här pågår forskning på att hitta bättre lösningar.

Under vintern kommer solenergin inte att räcka till ett hushålls behov, men det kan ändå minska den totala energikostnaden.

Särskilt under vintern genererar solceller inte särskilt mycket energi, åtminstone inte i Sverige.

Än så länge är användningen av solceller ganska liten i Sverige, medan det grannländer som Tyskland och Danmark är betydligt vanligare.

Detta visar dock att det går att använda solceller även längre ifrån ekvatorn och kanske kommer det i framtiden att bli mer populärt även i Sverige.

Är solceller en bra investering?

Solceller är en framtidsinvestering, både för den rullande vardagsekonomin och för framtida vinster.

Det handlar både om solcellernas funktion och om deras attraktiva status.

Solcellerna är billiga i drift, eftersom de inte kräver särskilt mycket underhåll.

Man tjänar in pengar redan på energiskatten eftersom solenergi är skattebefriad upp till en viss mängd.

Om man säljer elen vidare finns också en momsbefrielse.

Det räcker ofta med att se över dem med några års mellanrum, och att se till att det borstas undan löv och grenar med jämna mellanrum.

Få ner elpriset och öka husets värde

Man kan få ner sitt totala elpris genom att, framförallt på sommaren, byta ut annan el mot solenergi.

På vintern behöver man förmodligen använda andra former av energi som man då betalar för, men även vid den tiden kan den solenergi som trots allt alstras vara ett komplement.

Under sommaren kanske solcellerna alstrar mer energi än som förbrukas, och då kan man sälja det överskottet vidare.

Om man satsar på att installera solceller kan det påverka priset på huset vid försäljning.

Om man gör en energibesiktning kan man få ut en energicertifiering.

Energicertifiering blir ett intyg på att huset är energisnålt, vilket är en stor fördel vid försäljning.

Vad ska man tänka på vid installation av solceller?

För att göra ens hus mer miljövänligt, och göra en insats för en bättre värld, är solceller alltid ett alternativ att tänka på.

Om man tänker mer privatekonomiskt finns det en del andra perspektiv att ta hänsyn till.

Kolla upp den årliga förbrukningen av el.

Om solceller kan täcka mer än 40 procent av elförbrukningen är det definitivt en investering som är värd att göra.

Effekten på solcellerna beror delvis på placeringen på huset.

Då är takriktning och taklutning avgörande.

Om man kan placera solcellerna mot syd, sydväst eller sydöst har man mycket vunnet.

Fånga så mycket solljus som möjligt

Ju mer solljus man har, desto större blir den årliga elproduktionen.

Det är enklast att installera solcellerna om de kan ha samma lutning som taket, men annars är det inget större problem att fixa rätt lutning med ställningar och justeringar.

Därmed fungerar solceller alldeles utmärkt även på platt tak.

På den lokala solkartan kan man få viktig information om solljuset på den ort man bor.

Det är viktigt att försöka fånga så mycket solljus som möjligt.

Lutningen mot syd, sydväst eller sydöst är ett bra utgångsläge, men det handlar också om skuggor.

Om solen är skymd av andra hus eller träd, kan det vara bättre att luta där solen trots allt kommer fram bäst.

Kan man placera solceller på alla typer av tak?

Takmaterialet kan vara avgörande.

Takmaterial som eternit fungerar inte bra för solceller.

Det är svårt att få installationen att fungera på sådana tak, och eftersom eternit innehåller asbest kan en installation bryta mot arbetsmiljöregler.

I sådana fall rekommenderas ett byte av taket, till ett annat material.

Papptak och lertegelpannor är delikata material som kan vara lite komplicerade vid installation.

Men med rätt hantering fungerar det ändå.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa