Tjäna pengar på en blogg

Tjäna pengar på blogg
Av Per-Ola Hammar •  Uppdaterad: 1 september 2022 •  17 min

Ingen har nog lyckats undvika att lägga märke till bloggfenomenet. Med hjälp av bloggande har man fått en unik möjlighet att nå ut till ett enormt antal människor runt om i världen. Detta har även gjort att populära bloggar har blivit oerhört attraktiva som såväl marknadsförings- som informationskanaler. Många har på egen hand fått erfara hur de har kunnat kanalisera sitt skrivande till en både aktiv och passiv inkomst.

Genom att endera samarbeta med några av de befintliga reklamtjänsterna eller upprätta individuella samarbetsavtal har många skribenter på egen hand fått erfara hur deras blogg blivit en källa till betydande intäkter. Även om det inte finns någon övergripande statistik över hur många aktiva bloggar som finns, så anses det vara en av de mest populära sätten att publicera egenproducerat material på internet.  Trots att företeelsen i sin natur generellt anses vara text- och bildbaserad så har det i takt med ökad efterfrågan blivit allt mer vanligt med videobloggar.

När det kommer till innehåll så är det endast fantasin som sätter gränser. Och olika bloggkategorier har en tendens att trenda med relativt regelbunden intervall. I internets begynnelse var begreppet på många sätt synonymt med en sorts offentlig men ändå personlig dagbok, men numera så kan innehållet fokusera på allt i från mat och inredning till gaming eller finanser. Gemensamt för samtliga kategorier är däremot att denna sorts publicera ofta väcker stort engagemang från såväl engångsbesökare som återkommande följare. Så låt oss ta en titt på hur man skapar rätt förutsättningar att tjäna pengar på sitt bloggande.

Så blev bloggande populärt – Från dagbok till marknadsföring

Många väljer att se på bloggande som en företeelse som sträcker sig oerhört långt bak i tiden. Det är inte ovanligt att man väljer att se historiska resejournaler och följetonger som en del av den tradition som numera kallas för blogging. Men för enkelhetens skull så är det en bra idé att begränsa det historiska perspektivet till framväxten av det moderna internet, vilket skickar oss tillbaka till mitten av 1990-talet. Det var nämligen då som det började dyka upp ett stort antal bloggar som drevs av såväl privatpersoner som företag. Men vid den här tiden handlade det nästan uteslutande om ett sorts dagboksformat där personer skrev vad som pågick i deras liv eller vad företaget planerade för åtgärder. Med tiden förändrades formatet till att bli mycket mer mångfacetterad. Och nu för tiden är det mycket mer vanligt med temabaserade bloggar.

På den tiden var det oerhört vanligt att bloggar drevs som en vanlig webbsajt där skribenten manuellt uppdaterade texten allt eftersom. Inte sällan var det nästan omöjligt att navigera innehållet då såväl interna sökfunktioner som sökmotorer var i ett ganska tidigt tekniskt skede. De flesta är överens om att bloggandet inte tog fart på allvar förrän det började dyka upp särskilda bloggportaler. Redan i början av 2000-talet hade fanns det ett flertal populära alternativ som än i dag är i draft, däribland Blogger, LiveJournal och ett flertal andra. Tack vare dessa blev det möjligt för var och en utan tekniskt kunnande att lansera en egen blogg.

Sedan dess har utvecklingen fortsatt och antalet bloggtjänster har blivit fler och fler. Det är väldigt vanlig med lokaliserade tjänster som främst uppmuntrar besök från det egna landet. För svensk del så har kanske Blogg.se, Nouw och Devote fått mest uppmärksamhet även om de inte helt uteslutande fokuserar på svenska läsare. Men hur gör man egentligen för att tjäna pengar på sin blogg?

Sjösätt din blogg – Egen sajt eller bloggportal?

Första steget i resan mot att få en intäktsskapande blogg är så klart att faktiskt börja blogga. För att detta ska bli möjligt så måste man välja hur man vill driva bloggen. Detta kräver att man tar ställning till huruvida man vill skaffa ett konto på en befintlig bloggportal eller lansera en blogg med egen hosting. Om det sistnämnda alternativet inte känns som en naturlig lösning är det helt klar bäst att välja en befintlig bloggportal. Dessa är numera väldigt många till antalet och det är bara att välja och vraka.

Vilken portal som är bäst är på många sätt en smaksak. Och det är ofta en bra idé att testa flera och se vilken som passar bäst. Vissa är helt gratis medan andra kräver en månadsavgift. Man har sällan något att förlora på att skaffa ett konto på flera för att se vilken som bäst motsvarar ens egna förväntningar. Men kom i håg att det i slutändan är bäst att fokusera på en av dem.

Tjäna pengar på att blogga – Reklam eller egen marknadsföring?

Ursprungligen så ansågs blogging i princip helt och hållet sakna möjligheter till intäkter. Men detta förändrades snabbt i takt med att företeelsen blev allt mer populär. Numera är det ett givet sätt att nå ut till ett stort antal personer. Och i och med detta har det även blivit en lukrativ marknadsplats för annonsering. När det kommer till att faktiskt tjäna pengar så sker det nästan alltid på ett av två sätt.

Viktigt att poängtera är att det inte är alla bloggportaler som erbjuder automatisk reklamintegrering. Om detta inte sköts automatiskt av systemet så har man att välja mellan att endera skaffa ett konto hos en separat reklamaktör eller helt enkelt skaffa egna reklam- och sponsringsavtal. Det sistnämnda kan däremot vara svårt om man inte redan har en relativt stor och trogen läsarskara. Men hur man än väljer att tjäna sina pengar så är det i grund och botten alltid antalet läsare som avgör huruvida man har rätt förutsättningar för att tjäna pengar. Och hur får man läsare? Väck engagemang!

Välj inriktning – Skriv om det du kan och förstår!

Dessa dagar finns det bloggar som handlar om allt mellan himmel och gjord. Oavsett om man är intresserad av livsöden, matlagning, heminredning, politik, ekonomi, djurskötsel, teknik, fiske eller stickning så kan man vara säker på att det finns ett stort antal bloggar inom ämnet. Men vad som förenar de populära bloggarna, oavsett område, är att de ger läsarna en känsla av delaktighet och insikt i ämnet. Detta gäller såväl personliga som mer praktiskt eller funktionellt orienterade bloggar. Vad innebär då detta för dig som planerar att tjäna pengar på en blogg? Välj ett övergripande ämne som du känner att du kan tillföra något extra till. Då kommer du definitivt att locka läsare. Men hur ser man till att få läsare?

Bra innehåll ger alltid läsare

En förutsättning för att man ska kunna förvandla sin blogg till en intäktsmaskin är att man har ett förhållandevis stort antal läsare. Hur många som krävs skiljer i väldigt stor utsträckning beroende på vad man väljer att skriva om och hur stora intäkter man förväntar sig. Men hur man än vrider och vänder på det är avgörande att man får läsare som verkligen känner sig engagerade i vad man har att skriva. Och även om det inte finns några givna hemligheter bakom hur man lyckas så finns det en del beprövade metoder.

Kom ihåg att detta inte betyder att du ska försöka kopiera det innehåll som finns hos redan populära bloggar. Tvärt om bör du göra allt du kan för att inte bar bli ännu en blogg i mängden. Men att låta sig inspireras är aldrig fel, och om du utvecklar fingertoppskänsla för vad som efterfrågas så kommer du på sikt att hela tiden locka nya läsare. Men hur engagerar man sina läsare?

Låt ditt innehåll engagera

En bloggs intjäningsförmåga och värde i ett marknadsföringsmässigt hänseende avgöras nästan helt och hållet utifrån hur många engagerade läsare som finns. Med detta åsyftas läsare som spenderar en längre tid på att ta del av innehållet. Denna sorts läsare är att jämföra med tillfälliga besökare som bara spenderar några få sekunder och sedan klickar vidare. Annonsörer och sponsorer värdesätter även att man har läsare som är delaktiga på ett djupare plan, och där du som bloggare har bra och löpande kontakt med dina läsare.

Man skulle kunna säga att en bloggare vars läsare har högt förtroende för såväl innehållet som dig som skribent kommer att vara väldigt attraktiva för annonsörer och potentiella sponsorer. Därför är det denna sorts läsare som du bör sträva efter att ha. Men hur får man läsare?

Bra innehåll vinner alltid i längden

Bland alla de faktorer som påverkar huruvida man får besökare och engagerade läser så finns det inget som står högre i rang än kvalitativt innehåll. Det är nämligen denna sorts innehåll som numera är viktigt om man dels vill uppnå bra sökmotorrakning, men även få den sorts besökare som faktiskt tar den av innehållet. Då engagerade läsare även går hand i hand med bra position i sökmotorernas sökresultat så är detta två saker man verkligen bör sträva efter.

Vad som däremot är att anses vara bra innehåll är oerhört subjektivt. Och ofta går det bara att avgöra om du själv är tillräckligt bekväm med de ämnen du skriver om för att avgöra huruvida ditt innehåll är relevant. Man måste helt enkelt vara sin egen målgrupp. Eller känna sig målgrupp tillräckligt väl för att veta vad de efterfrågar.

Ofta är det bara genom ihärdighet och att testa sig fram som man kan avgöra huruvida man lyckas träffa rätt gällande innehållet och efterfrågan. Huruvida man väljer att satsa på en liten grupp eller en bred läsarkrets är helt och hållet upp till var och en. Men generellt sett så ökar chanserna att tjäna pengar om man har så många läsare som möjligt.

Producera ditt material själv eller säkra rättigheter

Allt för många bloggare har fått erfara att det sällan ses med blida ögon på att kopiera andra personers material. Ofta är det en hårfin skillnad mellan att citera och kopiera text. Och samma gäller när det kommer till bilder. Därför bör man i största möjliga mån skapa allt sitt innehåll från grunden. Men detta betyder så klart inte att man inte har möjligheten att skaffa innehåll från andra skribenter, designers och så vidare. Så länge man kommer ihåg att man behöver tillstånd för att använda andras material så kommer man komma långt.

Undvik lockrubriker och klickbete

När det kommer till bloggar så bedöms deras värde numera nästan helt och hållet utifrån huruvida besökare spenderar tillräckligt lång tid på bloggen för att läsa ett helt inlägg. För att man ska uppnå detta kräver att innehållet i så stor utsträckning motsvarar besökarnas förväntningar. Om man däremot använder rubriksättning som inte motsvarar innehållet så är chanserna stora att folk helt enkelt tappar intresse. Att på felaktiga grunder försöka locka till sig besök kommer därför aldrig att löna sig på sikt.

Länka bara till kvalitativa sajter

Numera så anses det vara viktigt att bloggar och sajter anses vara auktoritativa med bra innehåll. Med detta åsyftas att sökmotorernas algoritmer helt enkelt känner tillit för att innehållet inte är vilseledande. Att länka och bli länkad till är en viktig del av att bygga förtroende. Och vill man undvika att riskera att sökmotorerna straffar ens blogg bör man undvika att länka till sajter vars kvalitet inte håller samma höga nivå som en själv.

Detta behöver egentligen inte vara krångligare än det låter. Genom att bara länka till den sorts innehåll som du själv skulle kunna tänka dig skriva om kan du se till att hålla lika hög nivå på länkningen som du håller när det kommer till ditt eget innehåll. Ibland behöver man därför göra en noggrann avvägning för varje enskild länkning.

Visa att du finns – Marknadsför dig själv

Sökmotorer är en oerhört viktig del i strävan efter att få besökare. Genom att skriva relevant och kvalitativt innehåll så kommer sökmotorerna automatiskt att hitta din blogg och på så sätt göra en stor del av marknadsföringen åt dig. Detta innebär att personer som letar efter innehåll kommer att få träffar på det du skriver. Se till att förvalta det förtroende som skapas med hjälp av denna naturliga besökstillväxt.

Men det är inte alltid tillräckligt att låta sökmotorerna göra allt jobb åt dig. Ibland måste du ta saker i egna händer och marknadsföra dig själv. Här är det en bra idé att använda samtliga tillgängliga sociala medier. Ofta är det en bra idé att hantera din blogg som ett varumärke, och även skaffa motsvarande konton på alla de sajter som är relevanta i ett marknadsföringshänseende.

Är det här en garanti för att tjäna pengar på bloggande?

Väldigt få saker i livet är säkert. Och huruvida man i slutändan kommer att tjäna pengar är faktiskt en av de svåraste frågor att svara på. Vad vi vet är att konkurrensen är hård men att efterfrågan är större. Genom att skapa innehåll som är bättre, eller håller samma nivå, som befintliga bloggar så kommer du knappast att prestera sämre än någon annan. Men vad som skiljer framgång från misslyckande är huruvida man inte ger upp. Att fortsätta försöka engagera besökare även när besökarantalet sjunker är i många fall det som i slutändan kommer att avgöra huruvida man lyckas.

Även om vi inte kan garantera att du kommer att tjäna pengar på din blogg så är vi övertygade om att dessa tips kommer ta dig långt på vägen till större intäkter. Vad som är unikt med bloggar är att det krävs väldigt lite för att komma igång, och att det är helt upp till en själv huruvida man i slutändan lyckas. Viktigt är att inte ge upp och att vara väldigt flexibel. Om det visar sig att efterfrågan på innehåll inom det ämne man valt är lågt så är det egentligen bara att byta inriktning. Förr eller senare kommer man definitivt att lyckas.

Per-Ola Hammar

Per-Ola Hammar är skribent inom entreprenörskap och började på TjänaPengar 2020. Per-Ola gillar att utveckla webbplatser och marknadsföra dem online för att göra dem till framgångsrika företag. Han har läst ekonomi på Karlstad Universitet och Högskolan i Skövde.

Fortsätt läsa