Hur tjänar man pengar på mark?

tjana pengar pa mark
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 4 mars 2023 •  6 min

I denna text kommer vi att gå igenom hur man kan tjäna pengar på mark.

Det finns många möjligheter att tjäna pengar på att investera i olika former av mark.

Anledningen är att det finns begränsat med mark och därför kommer efterfrågan att öka med tiden och även priset på marken.

Det gäller dock att kunna identifiera vilken mark som har potential att stiga i pris eftersom alla bitar mark inte är lika intressanta.

Du behöver också hitta ett sätt att få så hög avkastning som möjligt när du väl fått tag på en bit mark, till exempel genom att arrendera ut marken.

Målet med texten är att hjälpa dig få koll på hur man bäst går till väga för att tjäna pengar på mark.

Hur tjänar man pengar på mark?

Att investera i billig mark och sedan sälja den dyrare är ett smidigt sätt att tjäna pengar.

Du kan arrendera din mark eller investera i skogsmark och tjäna pengar på virket.

Ett annat alternativ är att köpa mark i tätbebyggt område för att sedan sälja av bitar till investerare.

Skogsmarksägare har flera möjliga inkomster

Om du äger skogsmark kan du tjäna pengar på att avverka skog och sälja virke samt material till biomassa.

Men du kan också utnyttja din mark på fler sätt.

Ta en titt på din mark och tänk efter hur du skulle kunna utnyttja markens fulla potential.

Vad finns tillgängligt på just din mark?

Det kan vara berg som är attraktiva för bergtäkt, sjöar som passar för fiske eller stugor som man kan hyra ut.

Det är också enkelt att upplåta marken till nyttjanderätt för jakt, vilket är mycket populärt och ger en stadig inkomst.

Vindkraft kan vara ett annat alternativ för den som äger mark med stor areal.

Denna typ av arrenden ger ett bra ekonomiskt tillskott.

Varför investera i mark?

Det kan finnas flera fördelar med att investera i mark.

Först och främst är det billigt att köpa mark, speciellt jordbruksmark som åkermark och betesmark.

Mark tenderar också att stiga i pris på sikt och även kunna återhämta sig prismässigt efter naturkatastrofer eller liknande.

När pengar förlorar i värde på grund av inflation, brukar markpriset i stället öka vilket gör det till en stabil investering.

Att äga mark kräver inte heller särskilt mycket underhåll, det hela sköter till stor del sig själv.

Investera i billig mark och sälj dyrare

Ett annat sätt att investera på är att köpa billig mark och sälja den till ett högre pris.

Om du ska lyckas med detta behöver du kunskap för att förstå hur marknaden fungerar.

Markpriser svänger generellt inte lika drastiskt som andra investeringar gör utan de håller sig mer stabila.

Ibland kan priset dock fluktuera, exempelvis på grund av händelser i världsekonomin och i Sverige.

Så var det till exempel efter IT-bubblan och efter finanskrisen på 90-talet.

Däremot steg priserna på mark efter finanskrisen 2007–2008.

Om du vill tjäna pengar på att köpa billigt och sälja dyrt är det viktigt att kunna analysera marknaden och försöka förutspå förändringar.

Du behöver vänta tills att marknadspriserna tappat tillräckligt i pris innan du köper och sedan sälja när priserna höjts.

Sälj bitar av din mark

Din mark kan ha vissa delar som ligger i träda och inte är lika bra ur till exempel skogsbrukssynpunkt.

Då kan du stycka upp din mark och sälja den i bitar som tomtmark.

Priset för en tomt på 1000–2000 kvadratmeter på skogsmark ligger runt 300 000–500 000 kronor.

Medelpriset på skogsmark ligger på cirka 53 000 kr per hektar.

Detta innebär att marken kan vara värd upp till 10 gånger mer om den säljs som tomtmark.

Det bästa är om marken du vill sälja ligger i anslutning till en gård eller intill befintlig bebyggelse där det är lättare att få bygglov.

Kostnad för bygglov är cirka 3000 kronor och själva avstyckningen av marken kostar runt 25 000 kronor.

Bästa ställena att köpa mark

Bäst är att köpa mark som ligger i närheten av där du bor.

Den blir då lättare att sköta om, oavsett om du själv tar hand om marken eller om du ska arrendera ut den till jordbrukare eller liknande.

Vilken mark som är bäst att tjäna pengar på beror främst på hur du har tänkt använda den.

Köp mark i bolag

Om du inte känner ett behov av att äga din egen mark så kan du i stället köpa aktier i olika bolag som äger mark.

Det finns många internationella företag som äger mark i olika länder.

Ett exempel är FirstFarms, ett danskt jordbrukosbolag som investerar i och moderniserar jordbruk i Östeuropa.

Syftet är att öka produktionen och höja värdet på marken.

Det finns självklart många fler bolag att undersöka om du är intresserad av att köpa aktier.

Mark med tillgång till vattendrag kan ge extra inkomster

Om din mark också har någon typ av vatten, till exempel en sjö eller å, kan du dra in extra pengar genom att arrendera ut fiskevatten och kräftfiskevatten för fritidsfiske.

Om man arrenderar ut kräftfiskevatten bidrar man också till en levande natur genom att hålla strandremsorna öppna.

Ett stort intresse för fritidsfiske i kombination med Sveriges goda förutsättningar gör att det finns en stor utvecklingspotential för besöksnäring med koppling till fritidsfiske.

Tänk grönt och tjäna pengar på en solcellspark

Om du har mycket mark som står i träda kan du även tjäna pengar på solenergi.

Elanvändningen ökar explosionsartat i Sverige på grund av klimatomställningen.

Därför ökar också behovet av att bygga solcellsparker.

En solcellspark är en markbit där man sätter upp solpaneler som sedan bildar ett kraftverk som kan kopplas upp på elnätet.

Många företag är på jakt efter markägare som vill arrendera ut en bit av sin mark för detta syfte.

Markägaren behöver inte göra mycket mer än att ta kontakt med solcellsföretaget som sedan sköter resten.

För att kunna bygga en solcellspark behövs ungefär 10 hektar sammanhängande yta, till exempel gammal jordbruksmark.

Det är ett perfekt sätt att utnyttja mark som inte brukas.

Man kan tjäna cirka 6000–12000 kronor per hektar, beroende på hur lättarbetad marken är och hur nära den ligger ett elnät.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa