Hur kan man tjäna mycket pengar?

tjäna mycket pengar
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 13 januari 2023 •  6 min

Att tjäna mycket pengar är en dröm de allra flesta har, men inte vet hur man ska uppnå.

Det kan vara svårt att veta hur man kan sätta i gång då man inte tidigare har tjänat mycket pengar.

I denna text har vi därför samlat några tips på hur man kan tjäna mycket pengar.

Det finns nämligen flera olika vägar att gå.

Vad man väljer beror på vad man är intresserad av, men också vilka förutsättningar man har.

Den som redan har tillgång till kapital har exempelvis en kortare väg än den som arbetar sig upp från ingenting.

Detta behöver dock inte verka avskräckande.

Även den som börjar från noll kan relativt snabbt bygga upp en stor förmögenhet.

Målet med denna text är att inspirera och motivera dig som vill tjäna mycket pengar.

Hur kan man tjäna mycket pengar?

Man kan tjäna mycket pengar genom investeringar eller arbete.

Om man redan har tillgång till kapital i form av bostäder kan man omvandla detta till en inkomst genom att hyra ut till andra.

Den som är kreativ kan också uppfinna nya produkter att tjäna pengar på.

Gör smarta investeringar

Ett av de absolut vanligaste sätten att tjäna mycket pengar är genom att investera smart.

Detta är svårare än många tror eftersom det kräver att man både har kunskap om marknaden och samtidigt tur.

Om man gör en smart investering och satsar sina pengar på något som under en tid är relativt billigt kan man då samma produkt, aktie eller marknad stiger i värde tjäna rejält med pengar.

För att komma i gång och tjäna pengar genom investeringar är den bra att ha baskunskap i ekonomi.

Dessutom kan man börja följa olika bloggare och sidor som ger tips gällande investeringar.

Detta gör risken mindre att man gör en helt ogrundad affär och förlorar mycket pengar.

Samtidigt behöver den som vill tjäna mycket pengar genom investeringar ha mod.

Ibland behöver man gå före i ledet och våga satsa på det som ingen annan tror på.

Skaffa en attraktiv utbildning

Att skaffa sig en utbildning som kan resultera i ett attraktivt och välbetalt jobb är ett mycket säkert sätt att tjäna pengar.

Särskilt den som är svensk medborgare kan dra nytta av att det är gratis att studera här och att universiteten håller hög kvalitet och är respekterade även internationellt.

Man kan nämligen ofta tjäna betydligt mer genom att ta ett jobb i något land som har högre löner, som exempelvis Norge eller USA.

Några exempel på attraktiva utbildningar som kan resultera i höga löner är datavetenskap och ingenjörsutbildningar.

Det finns också utbildningar med kort studietid som kan generera goda inkomster.

Ett exempel på detta är flygtekniker.

Uppfinn något värdefullt

Ett lite mer okonventionellt sätt att tjäna mycket pengar är genom att uppfinna något som folk är beredda att betala för.

Detta kan faktiskt vara lättare än man tror, och om man är kreativ och har koll på hur marknaden fungerar kan man snabbt skapa en produkt eller tjänst som genererar stor inkomst.

Ett smart sätt att uppfinna något nytt är genom att tänka på människors dagliga behov.

På detta sätt kan man hitta sådant som saknas eller som tar alltför lång tid och komma på sätt att göra vardagen smidigare för folk.

Det går dock också att uppfinna något som skapar ett nytt behov hos folk, som de inte visste att de hade.

Att skapa en produkt eller tjänst och patentera denna kan bli ett mycket framgångsrikt sätt att tjäna mycket pengar.

Ta flera jobb

Det säger kanske sig självt, men den som arbetar mer tjänar också mer pengar.

Därför kan man välja att ta flera jobb samtidigt för att skapa en större inkomst.

Om man exempelvis redan har ett heltidsjobb kan man ta ett extraknäck som är flexibelt och på detta sätt dryga ut sin månadskassa.

Vissa arbetar faktiskt så mycket som 150 % och tycker att det fungerar riktigt bra.

Hur mycket man kan arbeta beror självklart på ens egna förutsättningar, och man bör vara försiktig med att ha flera arbeten till en början.

Att känna efter och vara redo att trappa ner om det känns alldeles för mycket är viktigt för att undvika att bli utbränd.

Hitta och uppfyll ett behov hos marknaden

Utöver att uppfinna något helt nytt kan man också hitta ett behov som saknas eller som det finns brist av på en redan befintlig marknad.

Detta kan exempelvis vara en tjänst som redan existerar men som är relativt ny och där det finns stor efterfrågan.

Då kan man med lite kreativitet ta sig in på samma marknad men en ny produkt eller tjänst som fyller samma behov.

Här gäller det dock att vara försiktig gällande vilka patent och regler som finns så att man inte blir skyldig att betala till något annat företag.

Hyr ut bostäder

En marknad som vuxit explosionsartat och som fortfarande är riktigt het är bostadsmarknaden.

Om man har kapital till att köpa upp bostäder eller hyreshus kan man tjäna riktigt bra med pengar genom att sedan hyra ut dessa.

Man bör dock vara medveten om att vara hyresvärd i många fall är ett heltidsjobb.

Det kan vara svårt att ha ett annat arbete samtidigt.

Med tanke på vilka rejäla inkomster det kan inbringa att hyra ut bostäder bör man absolut hålla koll på sin marknad innan man sätter hyran.

Sälj värdefulla föremål

Sist men inte minst kan man tjäna riktigt bra med pengar om man äger värdefulla föremål.

Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att man från början fått någon värdefull tavla i arv av en släkting, utan den som har koll på vad som är värt pengar kan köpa och sedan sälja vidare.

Genom att hålla koll på loppisar och aktioner kan man göra rejäla kap då människor inte själva har koll på värdet på det dom säljer.

Det är viktigt att man sedan säljer vidare föremålen på sidor eller platser där man får ut så mycket som möjligt av det faktiska värdet.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa