De 20 bästa sätten att skapa passiv inkomst

Passiv inkomst
Av Per-Ola Hammar •  Uppdaterad: 6 december 2022 •  31 min

Passiv inkomst har på ett spännande sätt kommit att bli både något utav ett modebegrepp, och ett praktiskt sätt att faktiskt säkerställa stadiga inkomster utan regelbunden arbetsinsats. Men vad innebär det egentligen?

Alla har sina egna idéer om hur man på bästa sätt beskriver passiv inkomst. Vad de flesta däremot är överens om är att det i grund och botten handlar om inkomster som uppstår oberoende av huruvida du arbetar. Men låt dig inte luras. Även passiva inkomster kräver inledningsvis ett visst mått av arbete. Därför kallas dessa inkomster också för pengamaskiner, med anspelningen på att de sköter sig själv när man väl satt igång dem.

Något som de flesta också är överens om är att man med hjälp av flera fristående inkomstkällor skapar bättre förutsättningar för långsiktigt betydande intäkter.

Därför ska vi titta närmare på några av de bästa sätten att skapa passiva inkomster, och se hur du på bästa sätt sätter igång din alldeles egna pengamaskin.

Grundprincipen: Starta pengamaskinen

För att sätta igång din alldeles egna pengamaskin så måste skapa rätt förutsättningar för att den ska fungera. Med detta menar vi att du måste använda befintliga tillgångar eller en inledande arbetsprestation för att de passiva inkomsterna ska börja rulla in.

Anledningen är att såväl naturlagar som ekonomiska grundprinciper helt enkelt inte tillåter att något uppstår utifrån inget. Precis som att en eld måste matas med bränsle så måste dina passiva inkomster härstammar från något.

Prestationsmetoden: Passiv inkomster via arbete

Det allra vanligaste sättet att komma igång med passiva inkomster är genom en inledande arbetsprestation. Hur mycket, och hur ofta, man behöver anstränga sig går inte att förutspå. Det varierar utifrån allt ifrån tillvägagångssätt till slumpens nyck. Men i de flesta fall så lönar det sig att verkligen anstränga sig, då det skapar bättre förutsättningar för framtida passiva inkomster.

Investeringsmetoden: Passiva inkomst via investering

Har man tillgängligt kapital, eller villiga investerare, så har man stora möjligheter att låta pengarna stå för arbetet. Detta sker genom att man med noggrannhet fördelar sina pengar mellan saker som ger avkastning. Vilka placeringsalternativ som man väljer, och som är tillgängliga, beror på allt i från storleken på ens kapital till vilka möjligheter som finns för tillfället.

Vilken metod är bäst?

Huruvida investering eller arbete är den bästa vägen till passiva inkomster beror helt och hållet på dig och dina förutsättningar samt rådande trender. Därför är det alltid en bra idé att fundera på huruvida du har pengar att avvara. Blir svaret nej så är arbetsprestation den givna vägen till framgång. Är svaret däremot ja så är det en bra idé att överväga vilka investeringsmöjligheter som finns.

För att göra det så enkelt som möjligt för dig att få passiv inkomst har vi tittat på några av de bästa sätten, oavsett om du väljer att investera eller arbeta för din passiva inkomst. Vi är helt övertygade om att du kommer nå framgång genom att engagera dig i ett eller flera av dessa alternativ.

10 sätt att skapa passiv inkomst via arbete

Den stora fördelen med att arbeta för passiv inkomst är att det inte kräver något startkapital. Det betyder att du kan sätta igång samma sekund som du får en idé. Som starthjälp har vi redan sållat ut de bästa sätten att säkerställa passiv inkomst via arbete. Även om vi inte kan garantera att någon av dessa kommer bli just din väg till framgång, så är vi övertygade om de är beprövade och fullt rimliga vägar till en märkbar inkomst.

1. Patreon / Donationsmodellen: Passiv inkomst via din hobby

En av de senaste trenderna inom passiv inkomst är att tjäna pengar på saker som man redan gör. Även om detta i en strikt mening egentligen inte är att anses som passivt, så faller de under begreppet då själva arbetsinsatsen sker oavsett huruvida den leder till pengar.

Det typiska exemplet är att man helt enkelt delar med sig av resultatet av sin hobby, och låter personer donera eller betala så mycket de tycker att resultatet är värt. De flesta som har denna sorts inkomstkälla använder sig utav Patreon, då detta har blivit något utav en standard för donationsmodellen, men det är även vanligt med Paypal.

För att uppmuntra donationer är det en bra idé att ge särskilda förmåner för de som väljer att donera. Det kan handla om allt i från tillgång till särskilt material, till mer regelbundna uppdateringar.

Vad som är bra med detta sätt att tjäna pengar är att det passar alla sorts hobbies och gör att man får pengar för saker som man ändå gör. Så oavsett om du sysslar med musik, virkmönster, målning eller koreografi så är donationsmodellen ett givet sätt att få pengar för det du tycker är roligt.

2. Affiliate: Passiv inkomst via marknadsföring

Ingen har nog lyckats undvika att lägga märke till att affiliate har blivit oerhört vanligt. Vad som kännetecknar detta sätt att tjäna pengar är att man genom att marknadsföra produkter får en liten del av omsättningen när ett köp väl genomförs.

Den klassiska modellen är att skriva om produkter, länka till en återförsäljare via en affiliate-länk och sedan få provision i samband med försäljning. Sett till varje enskild försäljning så handlar det om ganska blygsamma belopp. Men på det stora hela leder det ofta till betydande inkomster.

För att lyckas med affiliate är det däremot viktigt att man framställer engagerande material som folk tar del av, och därmed uppmuntras till att klicka och slutföra ett köp. Därför är denna sorts passiva inkomst när besläktad med influencerskap och möjligheten att påverka folks köpbeslut.

Även om man i slutändan själv bestämmer hur engagerad man väljer att vara, så har många fått uppleva att det egna engagemanget står i direkt relation till hur stor den passiva inkomsten i slutändan blir. Och i de flesta fall så kommer man märka att intäkterna efter ett tag rullar på av sig själva.

3. YouTube: Passiv inkomst via engagemang

Vad som är unikt med YouTube är att det är en del av Googles befintliga reklamsystem. Det innebär att man som YouTube-användare hakar in i ett av världens mest omfattande marknadsföringsnätverk. Vad det innebär är att du kan få pengar enbart för att reklam visas i samband med att någon tittar på dina klipp. Många väljer även att använda YouTube som en marknadsföringsplattform, och därmed skapa intresse för och kännedom om varor och tjänster som man erbjuder på annat håll.

På senare tid har det blivit avsevärt mycket viktigare med tittarengagemang för att kunna omvandla klippen till en reell och regelbunden intäkt. Anledningen är att engagerade tittare har kommit att anses mer värda än passiva tittare. Ett enkelt sätt att förstå utvecklingen är att tänka sig en person med en miljon prenumeranter, varav endast tio faktiskt bryr sig om att titta på innehållet. Denna person kommer inte ha något tittar engagemang. En som däremot har tjugo prenumeranter som alla är engagerade kommer att ha lätt att omvandla engagemanget till omsättning.

Väljer du denna väg så är det därför oerhört viktigt att se till att vårda dina tittare så de förblir engagerade. Här finns det knappast några hemliga vägar till framgång, utan det kommer vara din fingertoppskänsla och flexibilitet som i slutändan avgör. Känn din målgrupp är ett påstående som ofta dyker upp.

4. Stockfoton: Passiv inkomst via foton

Då vi definitivt lever i bildens och den visuella upplevelsens århundrade så finns det, föga förvånande, en enorm efterfrågan på allahanda fotografier. För om man tänker efter så har talande och målande bilder kommit att bli en del av vår kollektiva vardag. Oavsett om det handlar om hemsidor, appar, bilder eller tidningar så är fotografier en gemensam nämnare.

Därför är det inte heller särskilt konstigt att foton har blivit hårdvaluta. För numera är det inte bara formella fotografer som står för världens alla bilder, tvärtom är det mer vanligt att det är privatpersoner som står för fotografierna. Och detta beror på att marknadsplatserna för stockfoto har blivit väldigt lättillgängliga.

Stockfoto är ett fotografi som användas mot ersättning. Och genom att publicera dina egna foton på marknadsplatser för stockfoto, så kan intressenter välja att använda dem mot monetär ersättning. I praktiken får man pengar för varje gång ens foto används. Genom att publicera många foton så kan man på sikt säkerställa en stadig passiv inkomst.

Har du fotografering som hobby är det här en perfekt chans att tjäna lite extra på det som du hur som helst tycker om att göra. Då blir det även garanterat avsevärt mycket roligare, och att se efterfrågan på sina foton är i många fall väldigt tillfredsställande.

5. Stockmusik: Passiv inkomst via musik

Något som först på senare tid fått uppmärksamhet är möjligheten att sälja rättigheter till sina såväl kortare som längre musikstycken. Även om man kan hantera försäljningen helt och hållet på egen hand, så är det enklast att låta det ske via särskilda sajter för denna sorts musik.

Precis som stockfoton så innebär det att personer via sajten i fråga helt enkelt köper rättigheterna till att använda ett musikstycke. Och även om man inte får enormt mycket pengar för varje enskild licens, så kan det på sikt innebära att man får en stadig inkomst. Särskilt om man väljer att publicera ett stort antal musikstycken.

Vad som avgör huruvida någon väljer just din musik går knappast att förutspå. Därför väljer många att endera fokusera på den sorts musik de gör bäst, eller satsa på bred front och skapa musik i alla möjliga sorts kategorier. Har du musik som hobby så innebär det även en unik chans att kombinera din hobby med intjäningsmöjilgheter.

Kom ihåg att det är väldigt många som sysslar med denna sorts musikskapande. Och att konkurrensen där ute är väldigt hårt. Se därför inte din framgång som ett tecken på dina musikaliska förmågor. För det är nämligen inte detta som styr huruvida du i slutändan kommer att lyckas.

6. Drop shipping: Passiv inkomst via e-handel

Drop shipping åsyftar återförsäljning utan egen lagerhållning och har blivit en favorit bland e-handlare utan startkapital, eftersom det innebär att man inte behöver investera i ett stort varulager utan helt enkelt skickar vidare produkten. Det klassiska sättet är att ha en egen webbshop, och i samband med köp helt enkelt beställa den produkt som har begärts.

De två vanligaste sätten att genomföra dropshipping är att endera beställa till en särskild lagertjänst, eller beställa direkt hem till ens egen kund. Vilket man väljer beror i stor utsträckning på vad man tycker är lämpligt. Och även huruvida man har något startkapital.

Numera är detta en av de vanligaste sätten att bedriva distanshandel då det innebär färre utgift och större kontroller över distributionskedjan. Det är även enklare att komma igång med och kräver inget lager. På sikt innebär det även färre omkostnader då man slipper dyra lokalhyror och försäkringskostnader.

Har du någonsin funderat på att börja syssla med e-handel och distanshandel så är drop shipping ett smidigt sätt att komma igång utan att behöva ligga ute med massa pengar. Men kom ihåg att det fortfarande kommer kräva hårt arbete, och konkurrensen på e-handelsmarknaden har blivit väldigt hård.

7. E-böcker: Passiv inkomst via författarskap

Författar- och tryckeribranscherna har fått bråda tider i och med övergången till elektroniska böcker. Färre personer väljer att köpa inbundna böcker och pockets, och fler väljer att läsa på surfplattor, Kindle och mobiltelefoner. Detta har gjort att en helt ny marknad dykt upp, nämligen självpublicering.

Som privatperson har du ofta tillgång till samma plattformar som de stora bolagen har, och det innebär att du utan problem kan publicera böcker helt och hållet utan någon annans inblandning. Och genom att själv välja prissättning har du stora chanser att låta folk köpa dina böcker till en kostnad som kan verka blygsam, men som på sikt blir betydande.

Men för att du ska komma igång så måste du så klart ha en idé. Turligt nog så kan böcker handla om precis vad som helst. Och genom att skriva om något som du verkligen har intresse för så kan du öka dina chanser att engagera andra.

Viktigast är nog att inte göra det hela mer komplicerat än nödvändigt. Skriv några rader om dagen när du har tid över, så kommer du se att du inom kort har ordnat en hel bok. Därefter är det bara en fråga om redigering och publicering. De flesta plattformar tillhandahåller enkla verktyg för att omvandla de flesta dokument till e-böcker. Så länge du gillar att skriva och verkligen tar dig tid att producera text så kommer du definitivt ha bra chanser att tjäna pengar på e-böcker.

8. Onlinekurser: Passiv inkomst via rådgivning

När du tänker kurs så kanske du tänker dig ett traditionellt upplägg i sal med föreläsare och deltagare. Men den moderna tidens innovation har skapat unika förutsättningar för avsevärt mycket smidigare kurser. Ofta behöver man inte ens närvara.

Med onlinekurser väljer du själv om du vill tillhandahålla livesända eller förinspelade kurser. I många fall så efterfrågas även helt och hållet textbaserade kurser. Det innebär att du kan ordna ett helt upplägg och sedan erbjuda det i den utsträckning som efterfrågas.

När kursen väl är sammansatt så kan du därför sälja den gång på gång, utan att du egentligen behöver göra något annat än att göra den tillgänglig. Huruvida du väljer att sköta det via din egen hemsida, eller via någon utav de redan tillgängliga plattformarna blir i slutändan en smaksak.

Ofta rekommenderas att du gör en del av kursen tillgänglig gratis, för att på så sätt väcka intresse. Det gör även att kursen på sätt och vis marknadsför sig själv, vilket gör att du slipper engagera dig mer än nödvändigt i att försöka sälja kursupplägget.

I takt med att du blir alltmer efterfrågad så ökar även dina möjligheter att tjäna pengar som föreläsare och rådgivare. För av naturliga skäl är de som visat sig vara populära alltid i större efterfrågan än de som är okända.

9. App store: Passiv inkomst via appar

För den som minns 90-talet och den då begynnande datorrevolutionen så för appar kanske tankarna till dåtidens shareware. Och det är inte särskilt konstigt då det är mycket som påminner om denna numera utdöda marknadsmodell.

Med en app har du möjligheten att dels ta betalt för själva appen, men även ta betalt för utökad funktionalitet eller särskilda erbjudanden. Du väljer helt och hållet själv. Tack vare befintliga plattformar såsom App Store och Google Play får du automatiskt hela världens befolkning som målgrupp.

Men först och främst så behövs såklart en idé. Utöver en idé så krävs även en viss förmåga gällande att faktiskt skapa en app. Men misströsta inte, har du ett litet startkapital kan du med all enkelhet anlita någon annan att tillverka appen åt dig. Själva idén får du däremot se till att ordna själv.

Har du ont om idéer så kan du med fördel utgå ifrån dig själv. Vad tycker du saknas i det befintliga utbudet av appar? Och vad skulle du vilja göra med din telefon som du i nuläget inte kan? Svaret på dessa två frågor kommer i många fall ge dig en kristallklar idé gällande vilken app du bör utveckla.

Även om många drömmer om att bli appmiljonär så är det en bra idé att ha realistiska ambitioner. Det är knappast omöjligt att tjäna pengar på appar, men jämfört med tio år sedan så är det numera väldigt många som gett sig in på samma bana. Se därför till att välja ett projekt som verkligen engagerar dig, för då blir det enklare att säkerställa bra resultat.

10. Bitcoin och kryptovalutor: Passiv inkomst via datorkraft

Även om Bitcoin-trenden på många sätt har lagt sig så är det fortfarande en oerhört spännande företeelse som ger unika möjligheter till inkomster. När det kommer till själva intäkterna så har man att välja mellan att helt enkelt köpa Bitcoin och sälja dem när tillfället är rätt, eller att generera nya Bitcoin med hjälp av datorkraft.

När det kommer till att generera Bitcoins så sker det på matematisk väg via datorn. Och det innebär att din dators kapacitet kommer vara avgörande för dina framgångar. För att göra det mesta av situationen så använder de flesta program för Bitcoin-mining såväl grafikprocessor som datorns huvudprocessor.

Det är en syssla som är mer krävande för datorn än den är för dig. Och turligt nog så kan datorn i många fall arbeta dygnet runt utan större problem. Med sikt innebär det att man får tillgång till Bitcoin på samma sätt som om man hade betalat för dem. Därför är de ett perfekt val för dig som inte har pengar att investera med, men ändå vill ta del av Bitcoins.

Kom ihåg att riskerna med Bitcoin och andra kryptovalutor är stora, och har förmodligen blivit ännu större på senare tid. Därför är det en bra idé att undvika att investera alltför mycket kapital, och alltför många känslor i denna verksamhet. För saker kan förändras precis när som helst.

10 sätt att skapa passiv inkomst via investeringar

Den stora fördelen med att investera för passiv inkomst är att det inte kräver någon arbetsprestation. Så länge du har ett startkapital är det bara att sätta igång. För att göra det riktigt enkelt har vi sållat ut de bästa sätten att få passiv inkomst via investering. Vilket som i slutändan är bäst för just dig är något som du själv kommer att behöva ta ställning till. Vi är däremot övertygade om att samtliga alternativ skapar möjligheter till stora inkomster.

11. Peer-to-peer lending: Passiv inkomst genom utlåning

När man tänker utlåning så tänker man nog oftast på banker och kreditinstitut. Men något som blivit populärt är lån mellan privatpersoner. Vad som skiljer det hela från vanlig informell utlåning är att det sker via en särskild plattform för utlåning.

Om du har kapital över så kan du med fördel välja denna sorts utlåning, då du har möjligheten att ta kontroll över såväl tid som räntesats. Med få omkostnader kan man därför ta del av den pågående kreditexpansionen, och se till att man själv får en del av kakan.

Det finns ett stort antal förmedlare av peer-to-peer-lån, och många har väldigt nischade inriktningar. Därför kan du välja allt ifrån högräntelån, till så kallade etiska lån som strävar efter att främja särskilda samhällsföreteelser. Vad som lockar folk till denna låneform är just flexibiliteten, och att det även blir en motpol till vanlig bankutlåning som är känd för att ställa avsevärt mycket mer strikta krav.

Den stora risken med denna sorts utlåning är att pengarna inte återbetalas. Se därför till att välja en plattform som har ett system för om detta skulle inträffa. Då slipper du försöka lösa det hela på egen hand, och gör dig själv en stor tjänst om problem skulle uppstå.

12. Aktier: Passiv inkomst via klassisk investering

Få saker är så nära förknippade med passiv inkomst som just aktier. Och det är inte så konstigt då det verkligen är urtypen för både företagande och investering. När du väljer att köpa en aktie så köper du även en liten del av det företag som har utfärdat aktien. Åtminstone om du väljer direktägande som handelsform. Vad detta betyder är att du även har rätt att ta del av företagets vinst, dels i formen av eventuell aktieutdelning men även i enlighet med en stigande aktiekurs.

Många väljer att se aktier som en investering som knoppar av sig. Detta anspelar på att man via utdelning eller regelbunden försäljning säkrar en del av vinstökningen, och helt enkelt stoppar den i plånboken. Därefter väljer man själv huruvida man vill återinvestera eller använda pengarna för andra ändamål.

Eftersom aktier, under förutsättningen att det går bra för företaget i fråga, stiger i värde så innebär det att man har en reell chans att få en stabil och regelbunden avkastning. Om du väljer denna väg så är det alltid en bra idé att även utveckla en investeringsstrategi. Detta kan handla om allt i från värdeanalys till teknisk analys, som båda är populära alternativ.

13. Indexfonder: Passiv inkomst via lågriskinvestering

Indexfonder är en benämning på breda fonder som helt enkelt följer ett visst börsindex. Genom att vara sammansatta av aktier i ett stort antal företag så representerar fonder större riskspridning än om man valde att köpa aktier i ett specifikt företag.

Forskningen är väldigt tydlig i att poängtera att indexfonder på sikt är vad som ger mest stabil avkastning. Åtminstone för personer som inte väljer att aktivt engagera sig i aktiehandel. Så om du vill investera pengar, men inte är särskilt intresserad av företagsanalyser, så är indexfonder det givna valet för dig.

Även om man aldrig kan vara garanterad vinst så minimerar man med hjälp av breda fonder risken för att man förlorar mer än man kan hantera. Ett annat sätt att se på det är att man med hjälp av indexfonder tar rygg på den ekonomiska utvecklingen. Går världsekonomin bra så går din investering bra, men om världsekonomin går dåligt så gäller det även dig och din investering.

Vill du öka din avkastning, men är osäker på om du har rätt kunskaper för aktiehandel, så är indexfonder ett riktigt bra alternativ. Det ger dig högre avkastning än ett sparkonto, men har mindre risk än aktiehandel. Väldigt många väljer denna sorts investering som pensionsinvestering, just för att det ger en unikt förmånlig balans mellan trygghet och avkastning.

14. Sparkonto: Passiv inkomst via ränta

Om man vill investera med så låg risk som möjligt så är sparkonto ofta det givna alternativet. Vill du vara helt säker på att investeringen är riskfri så bör du välja ett sparkonto med ersättningsgaranti. Är du lite mer vågad så kan du överväga högriskkonton.

Med sparkonto så får du ersättning för att du väljer att placera dina pengar på kontot. Denna ersättning kallas för ränta, och realiseras vanligen årsvis. Även om räntan knappast kan mäta sig med den avkastning som man får från aktier eller fonder, så är samtidigt risken för att du förlorar dina pengar i princip obefintlig.

Ett vanligt förekommande påstående är att man bör välja sparkonto för pengar man kanske kommer att behöva. Medan man bör välja aktier och fonder för pengar som man kan avvara under en längre tid. Som ett mellanting kan du även välja tidsbundna sparkonton, där du låser pengarna under en viss tid till förmån för högre ränta.

Jämfört med aktier och fonder så ger ett sparkonto knappast särskilt stor avkastning. Men många bäckar små leder definitivt till en stor å. Och därför är sparkonto helt klart en viktig del av varje investeringsstrategi, särskilt då det även fungerar som riskminimering eftersom kapitalet på sparkontot i princip är i säkert förvar.

15. Valutahandel: Passiv inkomst via valutaväxling

Valutahandel har blivit ett populärt sätt att dra nytta av olika länders valutors upp- och nedgångar. Och då man generellt sett anser att värderingen av ett lands valuta är ett uttryck för det internationella förtroende för landet, så har man unika chanser att använda valutor för sin egen ekonomiska vinning.

Samtidigt som valutahandel skapar unika möjligheter så anses det även vara en av de mer riskfyllda sysslorna, då det aldrig finns några garantier. Och skulle man göra en felbedömning så får man helt och hållet på egen hand axla det ekonomiska ansvaret.

I de flesta fall sker valutahandel via en särskild webbportal, och Avanza och Nordnet hör till två av de mer populära alternativen. För att komma igång med valutahandel så behöver du ett visst mått av startkapital, och även ett sinne för strategisk placering. Känner du att du har förmågan att hålla huvudet kallt så kan valutahandel mycket väl vara rätt val för dig.

Vad däremot beredd på att behöver axla stora risker. Om du väljer att handla valutor i de länder vars samhällsstruktur är osäker, eller de vars politiska ambitioner skiftar, så kommer du även att sitta på högst föränderliga valutor. Dessa kan gå från högt till lågt värderade på nolltid. Detta gör intressant nog valutahandel till en syssla som ställer höga krav på din förmåga att utvärdera allt ifrån ekonomi till politik.

16. Uppstartsföretag: Passiv inkomst genom riskkapital

Om du redan i nuläget sitter på ett betydande kapital så kan du använda det till din fördel och investera i uppstartsföretag. Då dessa företag i många fall är i behov av finansiering så har du unika möjligheter att själva sätta villkoren. Detta kan innebära allt ifrån en andel i bolaget till finansiella garantier.

Utöver detta kan du även ofta själv välja i vilken utsträckning du ville engagera dig i företaget. Detta brukar kallas för aktivt eller passivt ägande, och gör att du kan förvandla denna sorts investering till en oerhört givande och stimulerande syssla.

Kom däremot ihåg att uppstartsföretag ofta har oklara framtidsutsikter. Och om du vill använda denna sorts investering till din fördel är det ofta bra om du har lite fingertoppskänsla för företagande, och även tar dig tid att utvärdera företagets befintliga räkenskaper.

Fördelen med att investera i uppstartsföretag är att det finns otroligt många spännande företag att välja mellan. Och du får även chansen att stötta den innovation som du själv tycker är intressant. Det finns få saker som är så belönande som att få se ett företag gå från idé till framgångsrik produkt eller tjänst, både när det kommer till känslomässig belöning som monetär belöning.

17. Uthyrning: Passiv inkomst genom rum eller fastighet

Om du har extra utrymme så har du även en unik chans att ordna en enkel extrainkomst. I Sverige har man dessutom möjligheten att till viss nivå hyra ut helt skattefritt. Så oavsett om du har en hel fastighet att hyra ut, eller om du har ett rum över, så är det helt klart en möjlighet till intäkter som är värd att överväga.

Men det är så klart inte helt och hållet utan ansträngning. Om du väljer att hyra ut så får du även ställningen som hyresvärd, och måste leva upp till de grundläggande krav som ställs i Jordabalkens hyresrättskapitel. I slutändan så brukar de flesta hur som helst tycka att det har varit en givande upplevelse, och gett såväl intäkter som en bättre förståelse för hyresmarknaden.

Så länge du ser till att vara försäkrad så är det från din sida i många fall helt och hållet riskfritt. Och genom att ta dig själv rättigheten att välja och vraka mellan potentiella hyresrätter, så kan du även minimera risken för eventuella framtida problem. Väljer du att hyra ut kan du i de flesta fall se fram emot en problemfri och givande sidoinkomst.

18. Utdelning: Passiv inkomst via aktieutdelning

Inom aktiehandel så är jakten på utdelning en särskild nisch. Med hjälp av aktieinvestering med inriktning på utdelning så bygger du på sikt upp en utdelningsmaskin, som gör att du får en regelbunden inkomst. Det kräver att du är väldigt noggrann i ditt köp av aktier, och väljer aktier från företag som både delar ut och på sikt höjer sin utdelning. Ofta väljer utdelningsinvestera att välja traditionella högutdelare eller så kallade preferensaktier.

Till skillnad från vanlig aktieinvestering så undviker man i största mån vid utdelningsinvestering att sälja sitt aktieinnehav. För om man säljer innehavet så minskar man samtidigt utdelningen, vilket är den totala motsatsen till vad man vill. Tvärtom strävar man efter att på sikt hela tiden öka utdelningsnivån.

Många väljer att återinvestera utdelningen, för att få en sorts ränta-på-ränta-effekt där varje enskild utdelningen ökar nivån på nästkommande utdelning. Har du pengar att avvara så är det här definitivt  ett riktigt bra sätt att uppnå en betydande passiv inkomst. Se däremot upp med lockelsen att sälja av ditt aktieinnehav, då tid och tålamod är utdelningsinvesterarens bästa van.

19. Takeover: Köp en redan lönsam verksamhet

För dig som redan har ett kapital att röra dig med så är valmöjligheterna stora. Du har att välja mellan i princip samtliga investeringsalternativ, och det enda som kommer att begränsa dig är dina egna beslut. Många som kommit en bit på väg i sitt kapitalbygge väljer att köpa verksamheter som redan är lönsamma. Anledningen är man då får möjligheten att till låg risk bredda sina intäktsmöjligheter.

Om du väljer denna väg är det oerhört viktigt att du har gjort en noggrann utvärdering av den verksamhet du planerar att köpa. Känner du dig inte bekväm med att granska räkenskap så är det en bra idé att du låter någon annan göra det åt dig. Gör du inte ett gediget förarbete så riskerar du nämligen att köpa en verksamhet som faktiskt inte är särskilt lönsam, vilket på sikt leder till förlust.

Att ge dig in i köp- och sälj av hela företag är en oerhört spännande resa. Och många har fått uppleva att man direkt kastas in i händelsernas centrum. Som riskkapitalist så blir du helt och hållet i kontroll över företagets öde, och du kommer själv att kunna avgöra vilka branscher du vill djupdyka i. Visar det sig att du gjort ett bra val kan du välja att äga företaget under obestämd tid.

20. Domänhandel: Köp och sälj attraktiva domäner

Något som är väldigt populärt är att bedriva handel med domännamn. För domännamn är nämligen ofta riktig hårdvaluta. Tänk dig ett företag som ska lansera en ny produkt eller tjänst. Att använda en särskild domän och hemsida i lanserings- och informationssyfte blir ofta ett måste. Men om någon redan äger det domännamn som motsvarar namnet på tjänsten eller produkten, så har de ofta att välja mellan att göra ett namnbyte eller köpa domänen.

Då ett namnbyte ofta medför enorma kostnader så väljer de flesta att helt enkelt köpa domänen. Och om det är du som äger domänen är det ofta även du som sätter prislappen. Men vilka domäner ska man köpa? Det är verkligen svårt att förutspå vilka domännamn som kommer att bli eftertraktade. Många väljer att hålla koll på befintliga domäner, och köpa dem när de förfaller och därefter sälja dem som domäner som redan har befintlig trafik. Detta är särskilt populärt när det kommer till affiliate-verksamhet.

Oavsett hur du lägger upp din domänstrategi så är det väldigt spännande att köpa och sälja domäner. Du får chansen att utvärdera trender, få en känsla för besökarbeteende och väljer du att sitta på en större mängd domäner så kan du även välja att förvandla dem till trafik- och intäktsdrivande affiliatesajter. Definitivt en syssla som ligger i tiden.

Per-Ola Hammar

Per-Ola Hammar är skribent inom entreprenörskap och började på TjänaPengar 2020. Per-Ola gillar att utveckla webbplatser och marknadsföra dem online för att göra dem till framgångsrika företag. Han har läst ekonomi på Karlstad Universitet och Högskolan i Skövde.

Fortsätt läsa