Hur räknar man ut marginalen?

hur räknar man ut marginalen
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 9 oktober 2022 •  7 min

Begreppet marginal eller bruttovinst är ett mått som man kan använda för at räkna ut och visa hur stor den faktiska vinsten blev av en försäljning.

Detta används ofta inom företag för att räkna ut en prisnivå som ger goda marginaler samtidigt som man bibehåller försäljningen.

Man kan till exempel räkna ut marginalen på företagets sammanlagda varor eller på enskilda varor.

Vill man veta sitt företags marginal i kronor är det ganska enkelt att räkna ut då man räknar intäkten av försäljningen minus varukostnaden.

Resultatet blir då marginalen.

Dock är det oftast mer intressant att veta sin marginal i procent.

Den här texten kommer att handla om vad en marginal är och hur man kan använda den för att få koll på lönsamheten.

Hur räknar man ut marginalen?

För att kunna räkna ut marginalen måste man veta hur mycket kostnaden av varan ligger på som man vill räkna på.

Man behöver också veta hur mycket man har fått i intäkt av varan i fråga.

Man subtraherar varukostnaden från intäkten och får då fram marginalen för varan.

Vad vinstmarginal betyder

Den engelska termen för vinstmarginal är profit margin, vilket betyder exakt samma sak som det svenska begreppet.

Vinstmarginalen är ett nyckeltal som man använder för att visa hur stor del av den totala omsättningen som blir över efter att alla kostnader dragits av.

Detta nyckeltal redovisas ofta i procent och ger en överblick i hur pass lönsamt ett företag är.

Man bortser ofta från räntekostnader när man räknar ut vinstmarginalen.

På så vis är det lättare att jämföra olika företag utan att ta hänsyn till andra saker som till exempel skuldsättning och annat.

På så sätt tittar man bara på lönsamheten av själva verksamheten.

Hur man räknar ut marginalen i procent

Det kan vara viktigare för ett företag att veta sin marginal i procent.

Detta räknar man ut genom att dividera marginalen med försäljningsintäkten och sedan multiplicera den med 100.

Har man en vara som genererat intäkter av försäljning på 1 250 000 och kostnaden för varan var 1 000 000 så får man en marginal på 20%.

Detta eftersom man gör följande uträkning: 1 250 000 – 1 000 000/1 250 000 = 0.2 x 100=20.

Marginalen måste täcka företagskostnaden och göra så att företaget går med vinst.

Vad marginalen påverkas av

Om man inte lyckas sälja sina produkter till önskat pris så måste man sänka priset eller erbjuda rabatt på produkten i fråga för att sedan kunna ta in nya produkter.

Detta leder till en mindre och sämre marginal och gör det svårare för företaget att växa.

Ju lägre marginal man har, desto mer sårbart blir företaget.

Man kan öka marginalen genom att sänka varukostnaderna, exempelvis genom att hitta en billigare leverantör.

Man kan också sälja mer varor till fullpris för att få bättre marginal.

Hur marginal, varukostnader och pålägg ser ut och samspelar beror på vilket sorts företag man har.

En liten detaljhandel tar vanligtvis ut högra priser för sina varor än en stor grossist.

Men grossisten i sin tur har lägre varukostnader än detaljhandeln.

Det är viktigt att förstå hur samspelet fungerar i just den branschen man befinner sig.

Vinstmarginal används inte i alla branscher

Marginalen är framför allt ett välanvänt mått inom branscher såsom tillverkning och handel.

Även tjänsteföretag kan räkna på sin marginal, även om det kräver en annan beräkningsgrund.

För vissa branscher är dock inte marginalen lika relevant.

Investmentbolag, fastighetsbolag och banker anger inte marginaler i sin redovisning.

Detta beror framför allt på att de inte säljer produkter som har en fast kostnad att köpa in, eller att denna kostnad är väldigt svår att specificera som direktkostnad.

Då är rörelseresultat eller avkastning på kapital bättre lönsamhetsmått.

Hur marginalen ser ut i olika branscher

Vinstmarginalen kan skilja sig åt kraftigt mellan olika branscher.

Inom branscher med starka varumärken har man ofta mycket hög marginal, ett exempel är Apple som har nära 30% i marginal. Läkemedelsbranschen är ett annat exempel på en bransch med hög marginal, här har man ofta upp till 20% i vinstmarginal.

I andra branscher, som till exempel detaljhandeln, brukar vinstmarginalen bara ligga på så lite som 2%.

Tittar man på alla branscher över tiden får man en fördelning som visar på att det flesta företag har en vinstmarginal som ligger mellan fem och sju procent.

Vad är en bra vinstmarginal?

Tittar man på ett genomsnitt över samtliga branscher brukar man uppskatta att en bra vinstmarginal ligger på mellan 5 och 10%.

En bra tumregel att komma ihåg är att vinstmarginalen bör överstiga 5% för att anses vara bra.

Det går att ha ett negativt tal i vinstmarginal vilket då innebär att kostnaderna för verksamheten överstiger omsättningen.

Detta innebär att företaget går med förlust.

Räkneexempel på hur man räknar ut marginalen

Ett handelsföretag säljer en vara med försäljningspris på 120kr/st och ett inköpspris på 100kr/st.

Denna vara har fått ett pålägg på 20%.

Pålägget är bidragets andel av inköpspriset, alltså 120-100kr.

Detta pålägg ger varan en marginal på 16,7%.

Marginalen är bidragets andel av försäljningspriset 120-100/120.

Såhär kan ett annat exempel se ut:

Ett företag omsätter 10 miljoner kronor och har kostnader på 8 miljoner kronor.

Vinsten är således på 2 miljoner kronor.

2 miljoner kronor/10 miljoner kronor = 0.20

Det betyder att vinstmarginalen för detta företag är på 20%.

Ju större del av omsättningen som går till vinst, desto högre kommer vinstmarginalen att bli.

Hög vinstmarginal betyder lönsammare affärer

Generellt som tumregel gäller följande: ju högre vinstmarginal, desto bättre.

Om ett företag skulle behålla hela sin omsättning i vinst skulle alltså vinstmarginalen vara 100%.

Det kommer dock aldrig inträffa eftersom alla företag har olika sorters kostnader.

Det är viktigt att förstå att vinstmarginaler kan förändras över tid och variera från år till år.

Många bolag är cykliska och har bättre vinstmarginal under vissa perioder av året och sämre under andra till exempel.

Om ett företag har låg vinstmarginal är det bra om man sätter sig in i varför det ser ut som det gör och försöker analysera bolaget.

Det kan vara ett tecken på problem i någon av verksamhetens alla delar.

Men för att förstå ett bolags vinstmarginal gäller det att veta hur det ser ut i den specifika branschen i helhet och jämföra samt göra en bedömning utifrån det.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa