Hur kan man tjäna pengar på att renovera hus?

renovera hus tjana pengar
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 13 mars 2023 •  7 min

Att tjäna pengar på att renovera hus låter kanske motsägelsefullt.

I själva verket är det ett relativt simpelt koncept som innebär att en inledningsvis hög utgift återbetalar sig genom ett strategiskt och väl genomtänkt förbättringsarbete.

Man behöver inte heller vara ett proffs för att lyckas, så länge man har tålamod och ihärdighet.

I den här artikeln ges en överblick av vad som fritt översatt från engelska kallas att ”flippa hus”, kort sagt att köpa, renovera och sälja hus i syfte att gå med vinst.

Hur kan man tjäna pengar på att renovera hus?

Man tjänar bäst pengar på nedgångna hus genom att flippa dem.

Man köper då ett hus som har bra läge, men har blivit misskött, vilket gör att det säljs billigare än marknadsvärdet.

Därefter renoverar man huset i syfte att sälja det till ett högre pris än inköpskostnaden plus renoveringskostnaden.

Att hitta rätt hus

För att tjäna pengar på att renovera hus måste huset i fråga ha vissa egenskaper.

Ett bra renoveringsobjekt bör vara prissatt till minst 300 000 kronor under vad som kan bedömas vara dess marknadsvärde.

Vidare bör huset ha ett ”bra läge” – kanske i närheten av bra infrastruktur, havet eller en attraktiv stad.

Med största sannolikhet är ett hus som är underprissatt i behov av renovering.

Helst bör renoveringsbehovet gälla enklare arbeten som till exempel tapetsering, byte av kök och kanske en uppfräschning av trädgården.

Om huset exempelvis även kräver byte av tak och el innebär detta mer arbete, vilket kräver mer tid, kapital och erfarenhet.

Därför är större renoveringsobjekt inte att rekommendera för den som ska flippa hus för första gången.

Hur man får ekonomin att gå ihop

Det är viktigt att hålla koll på ekonomin när man renoverar.

Redan innan man köper ett objekt bör man ha gjort en översiktlig kalkyl som ger en indikation på hur mycket som kan spenderas på olika delar av projektet.

Det första steget är att undersöka vad andra liknande bostäder sålts för i området den senaste tiden.

Det ger en indikation på vad det renoverade huset kan komma att säljas för.

Beräkna sedan hur mycket olika delar av den nödvändiga renoveringen kan tänkas kosta.

Fundera på om det finns någonting som går att utföra på egen hand.

Om allt arbete kommer att utföras av hantverkare innebär detta naturligtvis högre kostnader.

Tänk dock på att visst arbete, exempelvis sådant som gäller badrummet, måste utföras av hantverkare och vara fackmannamässigt byggt för att hemförsäkringen ska gälla.

Efter att kalkylen är färdigställd bör man komma fram till ett riktvärde på hur mycket pengar man minst vill kunna tjäna på projektet.

Därefter är det bara att räkna baklänges för att komma fram till vad huset max får kosta för att man ska kunna genomföra all renovering som krävs och samtidigt gå med vinst.

Att renovera för försäljning

Det är värt att fundera en del på hur renoveringen ska gå till för att tilltala så många som möjligt.

Färger, material och andra smaksaker bör vara så neutrala som möjligt för att maximera den möjliga köpkretsen.

Det går att hitta enfärgade, prisvärda kök och material på exempelvis IKEA och Bauhaus.

Det är inte rekommenderat att välja designerkök eller vara alltför kreativ i valet av kulörer, eftersom detta antingen kommer att göra renoveringen alltför dyr eller för nischad.

Ett annat tips är att ge utemiljön ett lyft.

Om det exempelvis finns möjlighet att bygga en altan eller uteplats är detta ett sätt att öka värdet på huset ordentligt.

Eftersom trädgården är det första spekulanter ser när de kommer på visning är det viktigt att denna ger ett gott intryck.

När det är dags för försäljning

När allt hårt arbete är slutfört är det bara försäljningen som återstår.

Idag blir det mer och mer vanligt att använda sig av en hemstylist som inreder och gör i ordning en bostad för att den ska vara så tilltalande som möjligt inför försäljningen.

Hemstylister är proffs på att skapa en mysig och tilltalande känsla i hemmet, vilket är mycket viktigt för potentiella köpare.

Den som har gått på visning känner säkert igen sig i att man enkelt kan föreställa sig hur det hade varit att bo i huset i fråga.

Detta är vad hemstylisten bidrar med.

Notera att kostnaden för hemstyling kan tyckas vara ganska hög, men i gengäld är det snarare regel än undantag att denna kostnad återbetalar sig genom ett högre försäljningspris än det efterfrågade.

Värt att notera är också att kostnaden för hemstyling är avdragsgill.

Skatteverket vill ha sin del av kakan

Tråkigt nog måste man också ge ifrån sig viss del av vinsten genom vinstskatt, vilken ligger på 22 procent.

Vinsten är den summa som är kvar efter att alla avdrag inkluderats och det är fråm denna summa man drar av 22 procent till Skatteverket.

Om man går med förlust på sin försäljning får man i stället tillbaka pengar på skatten när förlusten deklareras.

Deklarationen görs i vanlig ordning året efter att försäljningen genomförts.

Om man behöver hjälp med uträkningen av vinstskatt finns det många verktyg tillgängliga online som man kan använda och man kan också vända sig till Skatteverket för att få råd.

En sak som är bra att ha i åtanke är att man som privatperson inte är tillåten att renovera och sälja hus på en regelbunden basis eftersom detta då klassas som näringsverksamhet.

Att flippa hus efter hus kan således komma att betraktas som bedrivande av näringsverksamhet, vilket kan resultera i straffskatt.

Avslutande råd

Förutom det skatterättsliga råd som nämnts ovan är det bra att ha koll på ett par andra fällor som man bör undvika.

Till exempel är det vanligt att vilja renovera så ekonomiskt som möjligt och inte spendera för mycket på hantverkare.

Detta är dock en avvägning som bör göras noggrant.

Det är till exempel inte en bra idé att snåla in på kostnaden för en hantverkare för badrummet.

Just i fallet med badrum är viktigt att kontrollera att hantverkaren har ett våtrumscertifikat.

Liknande omständigheter föreligger med exempelvis el och VVS.

En annan aspekt att ha i bakhuvudet är att budgeten tenderar att spricka. Det är inte ovanligt att renoveringar kostar mellan 10 och 15 procent mer än vad som kalkylerats.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa