Hur många visningar krävs på Youtube för att tjäna pengar?

hur manga visningar pa youtube for att tjana pengar
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 10 mars 2023 •  6 min

Det krävs tid, engagemang och en särskild nisch för att bli framgångsrik, men på Youtube finns idag många möjligheter att tjäna pengar.

För de flesta är det en hobby som kan generera lite extra pengar som drygar ut kassan.

För ett fåtal är det ett heltidsjobb som genererar många miljoner varje år.

Vad som skiljer de riktigt stora kreatörerna från resten är såklart antalet prenumeranter på kanalen och antalet visningar på kanalen.

Man behöver dock inte ha miljontals visningar för att ens kanal ska bli inkomstbringande.

Redan med ett betydligt lägre antal prenumeranter kan man komma i gång och tjäna pengar.

I den här artikeln beskrivs hur man kan använda Youtubes verktyg för att skapa innehåll samt hur man skaffar fler visningar och tittare.

Hur många visningar krävs på Youtube för att tjäna pengar?

Det finns olika sätt att tjäna pengar på Youtube.

Sedan 2018 krävs att man har minst 1 000 följare och minst 4 000 tittade timmar under de senaste tolv månaderna för att man ska kvalificera sig för Youtubes partnerprogram.

Genom detta får man tillgång till funktioner som kan generera intäkter.

Annonsintäkter – ett vanligt verktyg

Som medlem av Youtubes partnerprogram är det vanligt att använda funktionen för annonsintäkter.

Detta innebär helt enkelt att företag betalar för att få en annonsplats i ens videor.

Som kreatör behöver man dock inte engagera sig i anskaffandet av dessa samarbetspartners.

Det enda som krävs är att man aktiverar intäktsgenerering för videon i Youtube Studio.

Där går också att välja mellan olika typer av annonsformat.

Det finns överhoppningsbara- och icke-överhoppningsbara annonser som fyller hela skärmen, där tittaren måste se fem sekunder respektive hela annonsen innan videon fortsätter.

Det finns också bumperannonser som inte kan hoppas över, men som är max sex sekunder långa.

Om tittaren använder sig av en datorenhet går det också att aktivera överlagringsannonser.

Dessa visas i den nedre femtedelen av videon.

Youtube betalar ungefär 10 till 20 kronor per 1 000 tittare.

BrandConnect

En annan del av Youtubes partnerprogram ger tillgång till varumärken som vill samarbeta via branded content-kampanjer.

Till skillnad från annonsintäkter är detta ett mer proaktivt arbete med andra företag.

Genom dessa samarbeten får man betalt för att inkludera företagets produkter i sina videor, men man behåller den kreativa kontrollen över videons innehåll.

För tillfället går det tyvärr inte att ta del av BrandConnect om man inte är bosatt i USA, Kanada eller Storbritannien.

Det finns dock ingenting som säger att man inte själv kan kontakta företag som man anser är relevanta för ens kanal och försöka skapa ett samarbete på egen hand.

Faktum är att även som del av BrandConnect är man inte garanterad att få erbjudanden om branded content-kampanjer.

Om man är intresserad av denna typ av intäktskälla är det därför en bra idé att vara proaktiv oavsett medlemskap i BrandConnect.

Hur man hittar nya tittare

Det är ingen hemlighet att nyckeln till framgång ligger i antalet tittare och deras engagemang.

Först och främst gäller att hitta sin nisch och sitt unika sätt att uttrycka sig.

Detta innebär helt enkelt att hitta ens unika faktorer som gör att tittare uppskattar videorna och återkommer.

Därefter finns det olika sätt att nå ut till fler tittare.

Ett exempel är att börja samarbeta med andra skapare, vilket kan gynna bådas kanaler.

Ett strategiskt samarbete gör att videon blir bättre än vad den hade varit utan bådas medverkan.

Ett taktiskt tips är att välja videons ämne först och sedan välja samarbetspartner.

Ett annat exempel på hur man kan generera fler tittare är att lägga till textning i sina videor.

Dels underlättar detta för personer som är hörselskadade eller talar andra språk, dels är det möjligt för tittare att ta del av innehållet i en video om situationen inte tillåter att ha ljudet påslaget.

Värt att notera är också att videor med textning i genomsnitt har längre visningstid.

Vikten av att interagera med sina tittare

När man väl kommit på en strategi för att locka tittare till sin kanal gäller det att få dem att stanna.

Här är nyckelordet interaktion.

Om man är aktiv i sin kontakt med tittarna, kommer deras engagemang att öka.

Tittarnas feedback är också vad många Youtubers anser är det mest givande med att driva en kanal.

Ju mer man ger sin publik, desto mer verkar publiken ge tillbaka.

Det kan till exempel vara att svara på frågor eller kommentarer som gjorts i kommentarsfältet.

För att uppmuntra diskussioner av högre kvalitet är det dock en bra taktik att bara svara på sådana kommentarer som tillför någonting.

På detta sätt fostras en miljö där tittare vet vilken typ av kommentarer som får respons och därför i bästa fall undviker att skriva otrevliga kommentarer.

Om det finns kommentarer som man gillar särskilt mycket går det att fästa dessa högst upp i flödet, så att dessa blir det första ens tittare ser.

Det går också att visa sina kommenterande tittare lite extra uppskattning genom att klicka det lilla hjärtat under kommentaren.

Då får den som skrivit kommentaren en notis om att den blivit uppmärksammad.

Förstå tittartrender med Youtube Analytics

Ett bra sätt att förbättra sin kanal är att skapa förståelse för vilka som tittar samt när och hur de tar del av ens videor.

Youtube Analytics är precis rätt funktion för detta.

I Youtube Studio klickar man på Avancerat läge för att ta sig till analysverktyget.

Här går att analysera enskilda videor, spellistor, grupper samt den totala aktiviteten på kanalen.

Att skapa grupper av videor i Youtube Analytics kan tydliggöra om till exempel kortare videor är mer populära än längre, om ett visst ämne är mer uppskattat än ett annat och så vidare.

Vidare är det möjligt att filtrera och sortera data på plats, tittarålder, om de tittar live eller on demand och en massa andra dimensioner.

Genom att göra sig bekant med Youtube Analytics har man möjlighet att verkligen generera insikter kring ens tittarbas.

Man kan också se olika sorters KPIs, som Revenue Per Mille (RPM).

Detta är kreatörens intäkt per 1 000 tittare och inkluderar alla inkomstkällor efter att Youtubes del av kakan är borträknad.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa