Hur kan man tjäna pengar utan företag?

tjäna pengar utan företag
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 20 december 2022 •  6 min

Oavsett vad man har som hobby har man säkert någon gång funderat på om det finns någon möjlighet att börja tjäna pengar på den.

Det kanske handlar om uppfödning av hundar, odling av tomater eller någonting helt annat.

Man är dock kanske inte nödvändigtvis sugen på att starta ett företag och göra det till en heltidssyssla.

Som tur är går det alldeles utmärkt att tjäna pengar på sin hobby utan att starta företag.

I den här artikeln ges en överblick av hur detta fungerar och vad som gäller när det handlar om exempelvis beskattning.

Hur kan man tjäna pengar utan företag?

Man kan få inkomster på aktiviteter som klassificeras som hobbyverksamhet utan att behöva starta ett företag och utan att betala moms.

Det finns tydliga regler för vad som klassificeras som hobbyverksamhet, men är man osäker är det bäst att kontakta en rådgivare eller Skatteverket.

Vad är en hobbyverksamhet?

En hobby är någonting som man gör på fritiden, som man inte har som huvudsaklig sysselsättning och som man inte utför på uppdrag av någon annan.

Alla dessa kriterier måste vara uppfyllda för att en aktivitet ska räknas som hobby.

Exempel på hobby kan vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport, konstnärlig verksamhet, samt influencer- och bloggverksamhet.

Det finns ingenting som hindrar en från att få inkomster från en hobbyverksamhet, men det som skiljer hobby- från näringsverksamhet är vinstsyftet.

Hobbyverksamhet kräver inte att gå med vinst för att finnas, vilket är anledningen till att man inte behöver starta företag för att hålla på med det.

Skatteplikt vid hobbyverksamhet

Principiellt gäller att alla inkomster från hobbyverksamhet beskattas som inkomst av tjänst.

Detta innebär att om man går med vinst ska detta deklareras i samband med den vanliga deklarationen.

Om man får ett överskott av sin hobbyverksamhet måste man alltså betala inkomstskatt.

Säljer man över 30 000 kronor om året kan det också vara aktuellt att registrera sig för moms.

Om man går med förlust på sin hobbyverksamhet behöver man inte deklarera detta.

Däremot måste man spara underlag så som kvitton, anteckningar och beräkningar i minst sju år för att Skatteverket vid en eventuell kontroll ska kunna stämma av att man haft rätt att göra avdrag för underskott.

Egenavgifter

Om man går med vinst på sin hobbyverksamhet måste man också betala egenavgifter.

Detta är motsvarigheten till vad som i en situation där man är anställd kallas arbetsgivaravgifter, vilka arbetsgivaren betalar.

Hur mycket egenavgifter man ska betala beror på ens ålder.

Är man född 1955 eller senare betalar man full egenavgift vilket är 28,97 procent på nettovinsten.

Är man född 1954 eller tidigare betalar man endast ålderspensionsavgift, vilken ligger på 10,21 procent.

Undantag för inkomstskatt

Som vanligt i den skatterättsliga världen finns några undantag.

När det gäller inkomster man fått från försäljning av saker som naturen tillhandahåller, som vilt växande bär, svampar, kottar och växter, behöver man inte betala skatt upp till en årlig försäljning om 12 500 kronor.

Notera att detta endast gäller om man dels plockat dessa själv, dels plockat dem från vilt växande platser i naturen.

Om man odlar dessa i syfte att sälja gäller inte detta undantag och man måste således betala skatt.

Ett annat undantag för inkomstskatt i helhet är om man inte tjänar mer än cirka 20 400 kronor i sammantagen inkomst sett över året.

Vad är en näringsverksamhet?

Den mest utmärkande egenskapen för näringsverksamhet är att den bedrivs i vinstsyfte – man vill alltså i så hög grad som möjligt göra så stor vinst som möjligt.

Andra egenskaper är att verksamheten måste bedrivas självständigt och varaktigt, det vill säga med intentionen att verksamheten ska fortleva inom överskådlig framtid.

Några ytterligare kännetecken för en näringsverksamhet är att man aktivt arbetar för att nå nya kunder via exempelvis marknadsföring, att man har en särskilt avsedd lokal för verksamheten som man annars inte haft, samt att man gör inköp och investeringar för att utöka verksamheten.

Skattemässig skillnad mellan hobby- och näringsverksamhet

I slutändan är det Skatteverket som avgör huruvida överskottet från ens verksamhet ska betraktas som hobby- eller näringsverksamhet.

Om det ses som hobbyverksamhet beskattas man i inkomstslaget tjänst.

Om det istället ses som en näringsverksamhet beskattas man i inkomstslaget näringsverksamhet.

Detta spelar i sin tur roll för hur ett eventuellt underskott behandlas och hur man ska beräkna egenavgifter.

Bokföring och moms

Näringsverksamheter har krav på sig att bokföra sina aktiviteter, men detta krav finns inte för hobbyverksamheter.

Dock ska man, som ovan nämnts, spara kvitton från inköp och försäljning enligt den generella dokumentationsskyldigheten.

En hobbyverksamhet är inte automatiskt momsskyldig, till skillnad från näringsverksamheter.

Dock kan det finnas tillfällen när man ombeds momsregistrera sin hobbyverksamhet av Skatteverket.

Om försäljningen överstiger 30 000 kronor per år bör man momsregistrera hobbyverksamheten.

Att starta hobbyverksamhet

Har man en idé som bara väntar på att bli realiserad är det helt klart värt att prova!

Att starta hobbyverksamhet är enkelt – det sker egentligen så fort man gör sin första försäljning – men man har inte samma krav på sig som när man startar företag.

Det rekommenderas dock att hålla ordning på inköp och försäljningar redan från början i det fall man i framtiden skulle vilja omvandla hobbyverksamheten till ett företag.

Detta kan underlätta betydligt om så skulle vara fallet att andra verkar gilla det man gör och man själv trivs med aktiviteten.

Då kan det absolut vara värt att fortsätta i form av näringsverksamhet.

Sammanfattning

Om man håller på med vad som kan klassificeras som hobbyverksamhet går det alldeles utmärkt att tjäna pengar utan att starta företag.

Som beskrivits ovan beskattas hobbyverksamhet i normalfallet som inkomst av tjänst.

Det finns således inget skattefritt belopp generellt när det gäller inkomster från hobbyverksamhet.

Med undantag för de ovan beskrivna naturligt växande bär och svampar är i princip alla överskott från hobbyverksamhet skattepliktiga.

Är man intresserad av att i framtiden starta företag kan en hobbyverksamhet vara ett utmärkt sätt att få känn på hur att driva en verksamhet fungerar.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa