Hur kan man tjäna pengar som influencer?

tjäna pengar som influencer
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 29 december 2022 •  7 min

Ordet influencer är lånat från engelskan och betyder helt enkelt ”en person som influerar eller påverkar andra”.

Personer som influerar andra har naturligtvis funnits i århundraden, men vad man nu menar med uttrycket är personer som via sina digitala plattformar når många fler personer än vad som tidigare var möjligt.

Definitionen för influencers är också en perfekt beskrivning för hur personer som idag klassificeras som influencers tjänar sina pengar.

Genom sitt inflytande på framför allt sina följare kan de påverka dessa personers köpbeteende och intressen.

I den här artikeln ges en översikt av hur man kan tjäna pengar som influencer.

Hur kan man tjäna pengar som influencer?

Generellt beskrivet tjänar man pengar som influencer genom att samarbeta med olika företag vilka har som målgrupp, hela eller delar av den gruppen följare man har.

Det finns olika sätt att hantera detta samarbete, men vanligtvis publicerar man sponsrade inlägg där man får betalt för dess räckvidd, antingen baserat på antalet följare eller på antalet visningar eller likes.

Att bli en influencer

Att klassificeras som influencer är relativt subjektivt.

De influencers med hundratusentals eller miljontals följare har utan tvekan möjlighet att påverka sina följare, men även så kallade mikroinfluencers kan ha sina särskilda nischer som varumärken är beredda att betala för att nå.

Att bli en influencer handlar om att bygga upp ett förtroende hos sina följare där följarna respekterar ens åsikter och litar på rekommendationer och uppmaningar.

Detta förtroende kräver naturligtvis tid och engagemang att bygga upp, men det är en fundamental grundsten för att kunna tjäna pengar som influencer.
Instagram är antagligen den bästa plattformen att använda, men även Youtube har fördelar om man föredrar att kommunicera via längre videomaterial.

Marknadsför genom affiliatesamarbeten

Affiliatesamarbeten har blivit ett av de mest populära sätten att tjäna pengar på Instagram och Youtube.

Det innebär helt enkelt att man ansöker om att bli en affiliatepartner hos företag som säljer produkter eller tjänster inom en nisch som man själv och ens följare är intresserade av.

Man marknadsför sedan dessa produkter på sin plattform och inkluderar en länk som följare intresserade av produkten kan följa för att hamna rätt på företagets hemsida.

Sker försäljning via ens affiliatelänk får man vanligtvis en procentuell provision på köpesumman, eller en fast summa per köp.

Man behöver inte nödvändigtvis ha ett enormt följarantal för att affiliatesamarbeten ska vara relevant för företag – så länge företagets målgrupp finns representerad bland ens följare kan detta vara ett bra sätt att tjäna pengar som influencer.

Erbjud marknadsföringstjänster för sociala medier

Instagram är ett enormt värdefullt marknadsföringsverktyg för företag inom de allra flesta branscher.

Oavsett om det handlar om en startup eller ett globalt bolag, är en närvaro på Instagram nästan obligatorisk för att stå ut i havet av alla konkurrenter.

Trots detta är det många företag som inte har något konto på Instagram, eller att det är inaktivt, eller att de inte har någon strategi för hur plattformen kan utnyttjas på bästa sätt.

Här finns en affärsidé för någon som är duktig på marknadsföring, sociala medier, användande av hashtags och allt vad det innebär.

Att identifiera företag med förbättringspotential och erbjuda dem en tjänst som förhoppningsvis resulterar i ökad varumärkesmedvetenhet och försäljning, kan vara ett optimalt sätt att bygga en profil som influencer.

Publicera sponsrade inlägg

Att publicera sponsrade inlägg är ett lukrativt sätt att tjäna pengar på Instagram, men det kräver att man har ett relativt stort antal följare för att varumärken ska anse att det är lönsamt.

Varumärken värdesätter att följare engagerar sig i inlägg genom att kommentera, dela och gilla.

Ju högre engagemang ens följare visar, desto lättare kommer det att vara att landa sponsorsamarbeten.

Med en miljon följare kan man förvänta sig tiotusentals kronor för ett enda sponsrat inlägg.

Detta är naturligtvis inte realistiskt att förvänta sig när man börjar.

Om man tjänar någon krona per gillamarkering och ett par kronor för varje kommentar på ett sponsrat inlägg kan det anses vara ett bra första riktmärke som nybörjare.

Bli en varumärkesambassadör

Att vara en varumärkesambassadör kan beskrivas som nästa steg från att skriva sponsrade inlägg.

Syftet är detsamma – det vill säga att öka följares medvetenhet om varumärket, vilket i sin tur syftar till att öka försäljningen.

Skillnaden mellan en varumärkesambassadör och en person som gör ett sponsrat inlägg är frekvensen i vilken de utför denna aktivitet.

En varumärkesambassadör är en person som har fått i uppdrag att på lång sikt bygga upp medvetenheten hos följarbasen, vilket kräver lite mer strategisk planering än att publicera ett enda sponsrat inlägg.

Naturligtvis betalar varumärkena mer för ett samarbete som är tänkt att vara på lång sikt.

Viktigt är också att se till att varumärket man samarbetar med är förenligt med ens eget varumärke.

Att skaffa följare på Instagram

För att det överhuvudtaget ska vara en långsiktigt bra idé att försöka bli influencer är det viktigt att bygga sin följarbas strategiskt.

Nedan är några exempel som kan vara bra att tänka på när man vill få fler följare:

Till att börja med måste ens profil och bio stå ut och vara träffsäker.

Det är också viktigt att fokusera på att skapa högkvalitativt, engagerande innehåll som är riktat mot en specifik målgrupp.

Tänk också på att vara konsekvent i ton, innehåll och framtoning i andra sociala medier.

Om man till exempel förespråkar vegansk mat på Instagram ser det inte bra ut att på en annan bild bära en skinnjacka.

En annan viktig punkt är att nätverka med andra influencers i samma nisch som man själv och att vara aktiv i olika diskussioner med företag av intresse.

Sammanfattning

Instagram och Youtube är några av 2000-talets mest populära tidsfördriv och att man kan tjäna pengar på dessa plattformar insåg många ganska snabbt.

Trots att konkurrensen är stenhård finns det alltid utrymme för nya, kreativa kreatörer som har en tydlig målgrupp och träffsäkert material.

Vilken inriktning man vill att ens plattform ska ta är helt beroende på ens egna intressen och värdegrunder.

Finns tillräckligt många andra personer som uppskattar att man delar med sig av detta, är chansen stor att man har potential för att bli en influencer med stor intäktspotential.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa