Hur kan man tjäna pengar på ved?

tjäna pengar på ved
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 17 september 2022 •  7 min

I denna text kommer frågan ”Hur kan man tjäna pengar på ved?” att besvaras.

Ved är en förbrukningsvara, i likhet med exempelvis hushållspapper.

Skillnaden är att de flesta vet var man köper hushållspapper, medan ved inte är lika självklart.

Att tjäna pengar på ved är en ganska okomplicerad affärsidé som passar särskilt bra för den som tycker om att vara ute i skogen.

För att kunna sälja ved behöver man såklart ha tillgång till träd att avverka.

Det har man genom att äga skogsmark.

Då är det oftast inget större steg att testa att ta ner något träd och stycka upp.

En del har turen att äga mark inom familjen, men de allra flesta måste köpa mark för att få tillgång till träden.

Det lättaste sättet att tjäna pengar på ved är att annonsera via internet och genom traditionell marknadsföring mellan vänner och släktingar som i sin tur informerar andra.

Hur kan man tjäna pengar på ved?

Vedeldning är en av Sveriges äldsta traditioner som under de senaste åren kommit in i en ny tillväxtfas i och med att priset på olja och el stigit till helt andra nivåer.

Vedpriset är mycket konkurrenskraftigt och dessutom ett utmärkt miljöval.

Ett jobb för framtiden

Ved är en framtidsbransch.

Ska man sälja och leva på att sälja ved, finns det nog få platser där det är en överetablering.

Men, för att det ska bli en heltidsyssla krävs en del investeringar.

Är det en bisyssla klarar man sig med motorsåg och specialsågbock för kapning och en bra klyv.

För att kunna bli en vedleverantör måste man veta specifikt om olika träslag, deras styrkor och svagheter samt vad olika trädsorter passar bäst till.

Ett extrajobb?

Vedföretagandet kan också fungera som komplement till en annan skogsbruksverksamhet.

Då kan man använda den utrustning och de maskiner man redan har i första hand.

Ett tips är att hålla framförallt investeringsnivåerna så låga som möjligt samt att försöka att inte låsa inte in sig i stora investeringar och fasta kostnader innan det verkligen behövs.

Om man blir tvungen att investera i maskiner och verktyg, satsa alltid på kvalitet.

Målgrupp

Målgrupp för ved är främst konsumenter som använder ved som regelbunden energikälla eller för mysfaktorn genom kamineldning eller kakelugn.

Försäljningen bör i början ske främst inom ens egen kommun, eftersom det blir enklare att hantera leveranser.

Fokusera dock inte bara på vinterhalvåret när det är kallt ute, utan se till att sommargäster och folk med bastu också är medvetna om ens försäljning.

Kontakta även restauranger, hotell och andra verksamhetsområden som använder sig av öppen eld.

Konkurrens

Det finns en del stora företag på vedmarknaden, men vedförsäljningen är oftast bara en liten del av deras sortiment och därför är veden inte deras högsta prioritet.

Livsmedelsbutiker och bensinmackskedjor är exempel på dem.

Att konkurrenterna inte är specialiserade på vedförsäljning är en mycket bra möjlighet för den som vill tjäna pengar på ved.

Gör en marknadsundersökning i området av intresse för att se om det finns en möjlig kundkrets för ens produkter och tjänster.

Man vill såklart göra det så lätt som möjligt för dina kunder.

Olika produkter och tjänster

För att undvika komplikationer som att veden exempelvis är för våt för att kunna brinna, måste man lägga ner extra mycket tid på att göra varorna så bra som möjligt.

Det gynnar både säljare och köpare.

Det bästa träslaget att satsa på är björkved.

Veden klyvs och staplas på ett effektivt sätt med ens egna redskap på plats.

Låt folk i kommunen få reda på var veden förvaras så att kunder kan hämta den på plats, eller få den hemkörd.

Man kan också erbjuda en klyvningstjänst där man åker hem till kunderna och klyver deras ved.

Detta är en tjänst som kan erbjudas för de som inte har tid att klyva veden själva eller för äldre personer som inte längre har möjlighet klyva egen ved.

Transport

Att kunna transportera på ett bra sätt är viktigt.

Vill man leverera till folk på större avstånd och köra längre sträckor är det bra att investera i en egen lastbil.

Många vedförsäljare har dock bara avhämtning eller kortare transporter med traktor och tipp.

Vill man hålla på med ved på heltid och under hela säsongen blir investeringarna större.

Man måste skaffa en vedanläggning, timmerbil, maskiner och tillbehör som säckar, containrar och kärror.

Ett annat alternativ är att samarbeta med ett åkeri i närheten och låta dem köra ut veden man sålt.

Utrustning och verktyg

Den stora frågan är ju också hur man ska hugga veden.

Väljer man lite mer produktionsinriktat är det knappast ekonomi i att hyra in maskiner, utan det är smartare att köpa egna maskiner.

Bearbetning av ved kräver särskild nämligen utrustning som måste köpas om man inte redan äger den.

Utrustning som motorsågar, hydrauliska vedklyvar och även vedprocessorer kan vara dyra.

Tänk på startkostnaden om man inte redan äger utrustningen, samt om det är nödvändigt att ta lån för att komma igång.

Kolla även farorna med att köra skarpa, kraftfulla verktyg, särskilt eftersom vissa maskiner kräver licens.

Källor till ved

Om man bor på en gård eller på landsbygden är ved kanske inte mycket av ett problem.

De flesta gårdar har någon form av skogsområde där träd kan avverkas för ved.

På landsbygden, känner folk ofta någon med en gård eller område med träd.

Ett annat ställe man kan kolla är sågverk.

De träbitar som återstår efter att brädor skärs säljs ibland till bra priser.

En annan idé är att klippa och rensa fällda träd för villaägare och sedan sälja det bärgade träet.

Måttenheter

Det är bra att läsa på angående vedens måttenheter.

Ofta säljs färdigkluven ved i kubikmeter av stjälpt mått; vedklabbarna ligger då huller om buller.

Mäter försäljaren i stället travat mått blir kubikmeterpriset betydligt högre.

En travad kubikmeter innehåller mycket mindre luft och motsvarar ungefär 1,6 stjälpta kubik.

Att ange ett exakt omräkningsvärde går inte.

Flera faktorer spelar in, till exempel: vedtränas storlek, hur noggrant de travas och hur veden levereras.

De nätpåsar med ved om 40 liter som säljs på bensinmackar och stormarknader är travade.

Femton sådana påsar motsvarar ungefär en kubikmeter stjälpt mått.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa