Hur kan man tjäna pengar på fastigheter?

tjäna pengar på fastigheter
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 12 december 2022 •  6 min

Det kommer antagligen inte direkt som en överraskning för någon att många av de mest förmögna människorna i världen äger och investerar i fastigheter.

Dels anses fastigheter generellt behålla sitt värde bra, dels antas de också öka i värde om de underhålls och förbättras.

Även om det naturligtvis är bra att ha ordentligt med kapital bakom sig innan man ger sig in i fastighetsbranschen, är det inte nödvändigtvis ett krav.

I den här artikeln ges en översikt av olika sätt man kan ta sig in i fastighetsbranschen som privatperson.

Hur kan man tjäna pengar på fastigheter?

Det finns många sätt att tjäna pengar på fastigheter, men gemensamt för dem alla är att de är investeringar på medellång eller lång sikt.

Generellt kan fastighetsinvesteringar delas in i två kategorier, en där man direkt köper fastigheter och en där man indirekt investerar i fastigheter.

Köp fastigheter för renovering och försäljning

Ett av de mest kapitalkrävande sätten att investera i fastigheter är att köpa dem för att ”flippa dem”.

Detta innebär att man köper ett hus eller en lägenhet i relativt dåligt skick, men till bra pris, i det enskilda syftet att renovera och sedan sälja till ett högre pris.

Att flippa hus kräver en hel del kunskap, särskilt om man har tänkt att göra en stor del av arbetet själv.

Ju mer man gör själv, desto större är sannolikheten att man kan ta hem högre vinst vid försäljningen eftersom man inte behöver betala hantverkare.

Köp fastigheter för uthyrning

Ett annat relativt kapitalkrävande alternativ är att köpa en fastighet i syfte att hyra ut denna.

Det kan vara antingen butiks- och lagerlokaler eller bostäder för uthyrning.

Fördelen med denna typ av fastighetsinvestering är att man får in ett stabilt kassaflöde varje månad, vilket kan underlätta i ens budgetplanering.

Nackdelen är naturligtvis att denna typ av investering kräver en del underhåll, både vad gäller fastigheten i sig och när det gäller att hitta hyresgäster.

Dessutom är det inte nödvändigtvis så att man accepterar första bästa hyresgäst – för att undvika problem längs vägen är det bra att se till att hyresgästen uppfyller grundläggande krav.

Köp aktier eller fonder som investerar i fastigheter

Om man inte har särskilt stort startkapital fungerar det alldeles utmärkt att investera i aktier eller fonder på börsen som i sin tur investerar i fastigheter.

Det finns flera fördelar med denna strategi.

Dels krävs inga direkta förkunskaper om fastighetsförvaltning, dels tenderar dessa bolag att ge utdelning så att man får direktavkastning på sin investering.

När det gäller fonder finns både sådana som investerar i egna fastigheter och sådana som investerar i fastighetsbolag via investeringar i aktier.

Båda alternativ kan vara bra, så vilket man bör välja beror helt på vad man själv föredrar.

Investera i fastighetslån genom crowdfunding

En av de mer moderna modellerna för investeringar i fastigheter är via crowdfunding.

Detta innebär att man, tillsammans med många andra investerare, går in tidigt i fastighetsprojekt.

Kollektivt fungerar gruppen med mindre investerare alltså som en bank eller ett riskkapitalbolag.

Fördelen med detta är att man inte behöver ha miljonbelopp tillgängliga för att bli involverad.

Därför är det ett av de mer överkomliga sätten att investera i fastigheter idag.

En av Sveriges mest populära plattformar för crowdfunding av detta slag är Tessin.

Varför investera i fastigheter?

Det finns många anledningar att investera i fastigheter.

Dels är det ett enkelt koncept med ofta relativt låg risk, dels genererar det oftast ett stabilt kassaflöde oavsett i vilken form man väljer att investera.

Vidare har fastigheter historiskt sett sällan förlorat drastiskt i värde.

Detta innebär att det är ett bra sätt att skydda sig mot inflation, det vill säga att priser stiger sett över hela marknaden och flera industrier.

Ytterligare en fördel är att man generellt kan få hjälp på traven genom lån från banken, eftersom fastigheten kan användas som säkerhet för lånet.

Vilka nackdelar finns det med att investera i fastigheter?

Beroende på hur man väljer att investera i fastigheter finns olika nackdelar.

Om man väljer att investera i ett kapitalkrävande alternativ kan det vara svårt att sprida risker, särskilt i början.

Det kan också vara mycket tidskrävande.

Om man till exempel köper en fastighet för uthyrning kan det innebära mycket arbete att göra den i ordning, hitta lämpliga hyresgäster, hantera eventuella uteblivna hyror som i sin tur påverkar ens möjlighet att betala tillbaka lånet på fastigheten och så vidare.

Om man köper en fastighet i syfte att renovera och sälja krävs mycket tid och engagemang för att få den redo för försäljning.

Diversifiera portföljen

Precis som i andra sammanhang när det gäller investeringar är det av högsta vikt att försöka diversifiera sin portfölj.

Om man till exempel äger aktier och vill få exponering mot fastighetsmarknaden kan det vara lämpligt att tillägna viss del av sin portfölj till fastighetsaktier eller -fonder.

Trots att fastighetsinvesteringar generellt är relativt låg risk, bör man inte investera mer än vad man är redo att förlora.

Om man väljer att investera via crowdfunding kan det vara en bra idé att sprida ut sina insatser i olika projekt för att i så hög grad som möjligt undvika koncentration av risk.

Sammanfattning

Att investera i fastighetsbranschen kan vara mycket lukrativt.

Eftersom alla människor behöver någonstans att bo även när det allmänna makroekonomiska läget är mindre bra.

Det är således ett förhållandevis stabilt tillgångsslag som kan fungera diversifierande från till exempel aktier i andra industrier.

Det finns många sätt att ge sig in i fastighetsbranschen, även utan att vara kapitalstark.

Exempelvis finns plattformar som erbjuder crowdfunding, men man kan också investera i aktier eller fonder med fastigheter som inriktning.

För den som är mer intresserad av ett handgripligt investerande kan köp av fastigheter i syfte att flippa dem, alternativt förvalta och hyra ut, vara bra sätt att få exponering mot fastighetsmarknaden.

Som nämnts ovan krävs naturligtvis mer kapital, samt mer tid och engagemang, för att dessa två alternativ ska bli framgångsrika.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa