Tjäna pengar på undersökningar

Tjäna pengar på undersökningar
Av Per-Ola Hammar •  Uppdaterad: 2 september 2022 •  16 min

Att tjäna pengar på undersökningar är på ett unikt sätt en både omtalad och missförstådd företeelse. Det är nämligen så att hela idén delvis används som lockbete med orimliga löften om enkla pengar, men samtidigt är ett högst verkligt sätt att tjäna extrapengar. I många fall går det även att med hjälp av lite engagemang använda undersökningar till sin fördel för att säkerställa en högst relevant sidoinkomst.

Egentligen är konceptet ganska enkelt. Genom att låta personer svara på frågor i form av en undersökning så får ett företag, en organisation eller en myndighet en inblick i vad precis du tycker om deras produkt, tjänst, idé eller vad det nu kan vara. Och om du är representativ för deras målgrupp, eller motsvarar den sorts person de riktar sig till, så har de stor nytta av svaren när det kommer till utformningen, justeringen och utvärderingen av produkten, tjänsten eller idén. För att dels uppmuntra seriositet, men även säkerställa så många deltagare som möjligt, så erbjuds kompensation i form av pengar, rabatter eller till och med produkter.  

Numera så är det allra mest vanligt att denna sorts undersökningar utförs direkt via internet. I de flest fall presenteras man med ett antal frågor där man endera svarar fritt, eller väljer bland förifyllda svar. Nästan samtliga undersökningar sker helt och hållet anonymt och svaren går då inte att sammankoppla till en viss person. Undantagsvis så erbjuds även undersökningar på plats då man kompenseras för sin resa och på platsen i fråga får svara på frågor eller utföra tester. Det förekommer även att man erbjuds delta i telefonintervju.

Men kan man verkligen tjäna pengar på att svara på frågor? Och hur deltar man egentligen? Låt oss titta närmare på dels undersökningar som företeelse, hur man tar del av dem och vilka som egentligen ger mest pengar. Du kommer snart vara på god väg att ha ett extraknäck som kräver väldigt lite men ger väldigt mycket.

Vad är en undersökning?

Först och främst kan vi konstatera att en undersökning är ett antal frågor vars syfte är att i slutändan ge svar på hur en viss person förhåller sig till något. Desto fler personer som besvarar, desto enklare blir det även att dra slutsatser om hur en stor grupp människor förhåller sig till samma sak. Men detta är en väldig diffus och teoretisk förklaring. För att fullt ut greppa idén bakom undersökningar, och även få en känsla för varför det ens är möjligt att tjäna pengar på dem, så måste vi ta en resa tillbaka i tiden. Så låt oss tänka oss tillbaka till förhistorisk tid.

Även om ingen vet exakt när vare sig pengar eller marknadsplatser blev en del av vår kollektiva mänsklighet, så är de flesta överens om att det sträcker sig tillbaka långt före vår tid. Historiker är överens om att olika former av pengar nästan alltid varit närvarande som ett sätt att säkerställa smidig handel av varor och tjänster. Och det är i detta historiska skede som vi även hittar framväxten av undersökningar.

Så för att illustrera företeelsen kan vi tänka oss en marknadsplats där säckar med vete eller råg säljs för hundra dåtida kronor styck. Det är inte nödvändigtvis så att försäljaren vet exakt hur köparna väljer att använda vare sig vetet eller råget. Men låt oss säga att det är vanligt förekommande i hushållen att blanda råg och vete. Om säljaren kände till det hade han haft möjligheten att sälja färdigblandat vete och råg till ett precis av hundrafemtio kronor styck, under förutsättningen att folk faktiskt vore villiga att betala femtio kronor för att slippa besväret att blanda själv.

Detta tankexempel visar oss att kunskap om marknaden och kunderna ger potentiella möjligheter till ökad vinst, omsättning och allt annat liknande man kan tänka sig. Det är här som undersökningar kommer in i bilden. Den enklaste och ursprungliga formen av undersökning var förmodligen att direkt fråga sina kunder om vad de efterfrågade. Men i takt med marknadsekonomins framväxt så har mångas kundkrets ständigt blivit större, och det är inte alltid rimligt att fråga kunderna direkt.

Genom att skicka ut undersökningar uppstår däremot möjligheten att samla stora mängder information om såväl nuvarande som potentiella framtida kunders önskemål och tankar. I takt med att den mänskliga infrastrukturen har utvecklats så har även sättet att tillhandahålla undersökningar. Man kan tänka sig att det ursprungligen skedde muntligt, sedan skriftligt, därefter via telefon och nu i vår samtid via internet med hjälp av mobiltelefoner, datorer och surfplattor.

Var hittar man undersökningar?

När det kommer till undersökningar så har man två sätt att ta del av dem, nämligen endera direkt via företaget, organisationen eller myndighet eller via ett undersökningsföretag. Numera är det väldigt ovanligt att de som bedriver själva verksamheten själva erbjuder undersökningar. När det sker så handlar det ofta om enklare kundundersökningar som riktar sig till de som är medlemmar i verksamhetens kundprogram. Denna sorts undersökningar ger sällan särskilt mycket pengar.

Är man ute efter att tjäna pengar på undersökningar bör man därför vända sig till de företag som specialiserar på undersökningar. De agerar nämligen mellanhand och förmedlare mellan du som besvarar, och de som är intresserade av dina svar. Ofta så kallas deras undersökningstjänster för paneler, och genom att bli medlem i flera olika paneler har man stora möjligheter att besvara flera enkäter och undersökningar om dagen.

Här är det på sin plats att nämna några av de allra mest vanligt förekommande panelerna. Vi nämner dem inte nödvändigtvis för att de är de bästa panelerna eller erbjuder de bästa undersökningarna, utan endast för att ge en känsla för vilken sorts panelföretag som finns.

·    Digiopinion är ett danskt företag som tillhandahåller undersökningar och enkäter gällande ett stort antal olika ämnen. Genom att samarbeta med ett stort antal företag så kan de erbjuda deltagare ett stort antal återkommande undersökningar. Man kan svara såväl via deras hemsida som via deras app. De informerar om nya undersökningar via en notis i appen eller ett mejl.

·      Google konsumentpanel är en uppstickare från Amerikanska multinationella företaget Google. De erbjuder enkäter från företag runt om i världen och man har stora möjligheter att svara på flera om dagen. Vad som kännetecknar dem är att de fokuserar på mindre snabba undersökningar som inte kräver mer än några minuter. De erbjuder en app, vilket gör att man kan svara när man är på språng eller helt enkelt känner för det.

·     i-Say är ett kanadensiskt företag som främst fokuserar på den nordamerikanska marknaden. Detta innebär att man främst får erbjudanden om undersökningar om det dyker upp företag som är specifikt intresserade av åsikter från personer i Sverige eller Norden i stort.

·       Mobrog är ett tyskt företag som är ett av de äldre internationella enkätföretag som fortfarande är verksamma. Med dem har man stora möjligheter att ta del av undersökningar från många olika företag runt om i världen. De har både en egen app och en lättanvänd hemsida. När en ny undersökning är tillgänglig får man endera en notis eller ett e-postmeddelande.

·       Toluna är ett brittiskt företag som specialiserar sig på konsumentorienterade undersökningar. De flesta undersökningar handlar om produkter som redan lanserats eller kommer att lanseras. De är på många sätt kända för att betala lite mindre än övriga företag, men samtidigt erbjuda väldigt många återkommande undersökningar.

·  Cint är ett svenskt undersökningsföretag som på många sätt etablerade det så kallade panelformatet.yougob Då de grundades redan 1998 är de faktiskt ett av världens äldsta fortfarande aktiva enkätföretag. Genom att samarbeta med mediebolag, organisationer, myndigheter och konsumentföretag så har de ett unikt format där man går med i en panel och därefter tilldelas undersökningar. Panelerna finns inte hos Cint utan utspridda hos olika sajter, nyhetstidningar och andra platser med många besökare.

·       YouGov är ett brittiskt företag som erbjuder människor över hela världen att svara på enkäter mot kompensation. De samarbetar med ett stort antal företag och man har ofta möjligheten att dagligen svara på ett flertal undersökningar från dem.

·  Åsiktstorget är ett svenskt företag som sedan 2005 erbjudit sina användare att ta del av undersökningar mot betalning. Man registrerar direkt på hemsidan och tar sedan del av undersökningar som skickas till ens e-postadress. Till skillnad från många andra undersökningsföretag så erbjuder de ingen app.

Detta var bara ett grovt urval bland alla de företag som specialiserar på undersökningar. I de flesta fall lönar det sig att vara medlem hos så många paneler och undersökningsföretag som möjligt. Det är nämligen på så sätt som man tar del av så många undersökningar som möjligt. Kom däremot ihåg att det inte nödvändigtvis är en så bra idé att se till så du får fler undersökningar är du hinner med. Om man inte svarar på de erbjudanden man får så kan man anses vara inaktiv, med följd att man helt enkelt inte får några fler undersökningar. Börja därför långsamt och skaffa fler konton först när du känner att du har tid över.

Hur mycket tjänar man på undersökningar?

Det är omöjligt att säga exakt hur man kommer att tjäna på enskilda undersökningar eller under loppet av en period. Däremot går det att generalisera utifrån längden på enkäterna, då det oftast är så att utbetalningen står i direkt relation till den tid som en undersökningar kräver. Fast det finns så klart undantag där det ofta kommer att kännas som att det är slumpen som avgör hur mycket pengar man får. Men låt oss ta en titt på vad kan faktiskt kan förvänta sig.

·       Enkäter och undersökningar med låg utbetalning. Dessa undersökningar brukar kräva mellan 1 och 10 minuter av din tid. Utbetalningen för denna sorts korta undersökningar är i ett relativt hänseende ganska låg. Men då de inte kräver särskilt mycket tid så kan svara på flera av dem utan att det kräver enormt mycket tid. I generella drag så kan man förvänta sig mellan 1 och 10 kronor för små undersökningar.

·       Enkäter och undersökningar med mellanhög utbetalning. Dessa undersökningar kräver mellan 10 och 30 minuter av din tid. Ofta så är det en lite mer djupgående variant av de små undersökningar, och kräver därför ett lite större mått av engagemang. Pengamässigt så kan man förvänta sig 10 till 30 kronor för dem.

·       Enkäter och undersökningar med hög utbetalning. Dessa undersökningar kräver mellan 30 och 60 minuter av din tid, och ibland erbjuder de även uppföljning via telefon eller på plats. Även om undersökningar med hög utbetalning tar sin tid så kan man glädja sig att de ofta ger lika mycket pengar som när man besvarat massa mindre undersökningar. Ofta så utbetalas mellan 30 och 100 kronor för dessa.

·       Uppföljande enkäter eller undersökningar på plats. Dessa undersökningar är förhållandevis ovanliga, men erbjuds ibland som komplement i slutet av de större och längre undersökningarna. Här kan man ofta tjäna riktigt bra med pengar, åtminstone om man är villig att närvara via telefon på plats. Ofta får man kompensation för såväl resa som besvär.

Av detta kan du med all rätt dra slutsatsen att man aldrig i förväg vet exakt hur stora undersökningar man kommer behöva svara, eller exakt hur mycket pengar de kommer ge. Därför bör du se det hela som ett långtidsprojekt där du genom att investera tid och engagemang på sikt kan säkerställa betydande inkomster. Därför ska vi kika närmare på hur man på bästa sätt tjänar pengar på enkäter.

Tjäna pengar med undersökningar – Här är knepen

Nu när vi har tagit en snabbtitt på såväl vad undersökningar faktiskt är som vilka företag som erbjuder dem samt hur mycket man kan förvänta sig gällande kompensation så är det på sin plats att titta på hur man maximerar mängden pengar som man faktiskt får. Kom ihåg att det 

Skaffa konto hos så många undersökningsföretag som möjligt

Eftersom de olika enkätföretagen samarbetar med olika företag så kan man genom att registrera hos samtliga se till att man alltid har färska undersökningar att svara på. Det finns egentligen ingen gräns för hur många man kan ha ett konto hos, och det finns absolut inget negativt med att ha flera konton. Tvärt om är det bara en fördel då det ger dig fler chanser, bredare utbud och därmed större intäkter.

Svara så ofta du kan då det leder till fler chanser

En spännande företeelse i undersökningsbranschen som inte alla känner till är att man får fler undersökningar om man svarar ofta. Det är nämligen så att alla undersökningsföretag vill ha engagerade användare då de ger bättre svarsunderlag. Därför blir det en sorts självdrivande cykel då man genom att svara snabbt och ofta säkerställer att man blir markerad som en aktiv användare som faktiskt ger svar. I förening med flera konton kan detta innebära att man får möjligheten att svara på ett stort antal enkäter varje dag.

Undvik att stressa igenom enkäten då det kan leda till rödflagg

Även om det är väldigt fördelaktigt och gynnsamt att svara snabbt och ofta, så finns det även inbyggda spärrar som hela tiden utvärderar huruvida den som svarar försöker skynda sig genom enkäten. Dessa spärrar fungerar främst på två sätt.

·       Kuggfrågor dyker regelbundet upp för att säkerställa att den som svarar dels inte är ett program, och dels inte bara trycker slumpmässigt. Ofta handlar det om att man uppmanas svara en viss färg, eller att man ska identifiera en viss bild. Svarar man fel så får man inte slutföra enkäten, och går därmed miste om ersättningen.

·       Tidsgränser finns ofta inbyggda i de olika enkäterna, då de som utformar dem har möjligheten att sätta en sorts rimlig tidsgräns för fullbordan. Vad det innebär är att en tiominutersenkät som svaras på två minuter anses vara felaktigt genomförd. Svara därför i maklig och rimlig takt.

Är det verkligen värt det?

Vi kommer inte ljuga och säga att enkäter är gratis pengar. Tvärt om kräver det ett visst mått av engagemang och viljestyrka. För att man ska tjäna pengar måste man se till att vara regelbunden i sitt svarande, och se till att faktiskt ta del av alla erbjudanden som man får. Om man är ihärdig så kommer man däremot belönas dels på så sätt att man hela tiden erbjuds allt fler undersökningar, men även då intäkterna på sikt kommer att öka.

Om vi tänker oss att det egentligen inte kräver någon större prestation och är helt kostnadsfritt att delta så har man inte mycket att förlora. Då de flesta undersökningsföretagen erbjuder appar för mobiltelefoner så kan man svara när man har tid över, väntar på något eller när man helt enkelt inte har något bättre för sig. Då blir det plötsligt ett extraknäck som utförs helt på egna villkor och där man själv avgör när, hur och var man vill delta. Så därför är det definitivt värt det.

Vi hoppas att denna genomgång av undersökningar har varit en stor hjälp för dig på din resa mot att tjäna pengar på undersökningar. Lycka till och kom ihåg att engagemang alltid lönar sig.

Per-Ola Hammar

Per-Ola Hammar är skribent inom entreprenörskap och började på TjänaPengar 2020. Per-Ola gillar att utveckla webbplatser och marknadsföra dem online för att göra dem till framgångsrika företag. Han har läst ekonomi på Karlstad Universitet och Högskolan i Skövde.

Fortsätt läsa