Hur kan man tjäna pengar på lågkonjunktur?

tjana pengar pa lagkonjunktur
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 1 mars 2023 •  7 min

Lågkonjunkturer kan vara skrämmande, speciellt för någon som arbetar med investeringar.

Alla som arbetar med investeringar är medvetna om att det finns positiva och negativa aspekter med arbetet.

Förutom den allmänna utmaningen att hitta och satsa på en bra investering, som ger en bra avkastning, ändras världsläget ständigt och samhällsekonomin går i cykler.

Ibland är det goda och ibland mindre goda tider.

Ibland är det högkonjunktur men till slut hamnar vi alltjämt i en lågkonjunktur.

Så vad kan man göra för att tjäna pengar i en lågkonjunktur?

Målet med den här artikeln är att hjälpa dig att få koll på hur du kan göra för att på bästa sätt tjäna pengar under en lågkonjunktur.

Hur kan man tjäna pengar på lågkonjunktur?

Du kan tjäna pengar under en lågkonjunktur genom att göra smarta investeringar.

Genom att investera i rätt aktier och fonder vid rätt tidpunkt kan du gå ut ur det hela med vinst.

Förr eller senare kommer konjunkturen att vända uppåt igen och då kommer även investeringarna du gjort göra detsamma.

Vad är en lågkonjunktur och vad innebär det för dig?

Det ekonomiska läget i ett land beskrivs i konjunkturer, och dessa kan vara både låga och höga.

En lågkonjunktur innebär försämringar på arbetsmarknaden eftersom produktionen av varor och tjänster minskar.

Detta gör att arbetslösheten stiger och att sysselsättningen minskar.

När dessa faktorer påverkas blir hushållens konsumtionskraft svagare eftersom man blir försiktigare som privatperson och vill spara mer av sin inkomst.

De som blir arbetslösa kommer att spendera mindre pengar vilket är negativt för företagen.

Dessa faktorer tillsammans bildar en ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur.

Ekonomiskt sett är en lågkonjunktur ingenting att sträva efter och det absolut bästa för alla inblandade är att befinna sig i en högkonjunktur.

Under en högkonjunktur finns det fler investeringsmöjligheter, ett större utbud av tjänster och produkter och tillväxten är hög.

Men det finns möjligheter för investerare även under rådande lågkonjunkturer.

Befinner sig Sverige i en lågkonjunktur?

Det osäkra läget i världen bromsar just nu den svenska konjunkturen.

Först var det coronapandemin som orsakade störningar i produktion och leveranskedjor.

Sedan startade Rysslands anfallskrig mot Ukraina som minskade utbudet av energi, metaller och spannmål.

Detta påverkade, och påverkar fortfarande, världsekonomin genom att pressa upp priserna och skapa en snabbt ökande inflation.

Sveriges ekonomi är just nu inne i ett känsligt läge och det är svårt att säga hur länge lågkonjunkturen kommer att hålla i sig.

Vad du ska tänka på när du investerar under en lågkonjunktur?

Det är alltid viktigt att tänka långsiktigt när du investerar, men kanske ännu mer viktigt under just en lågkonjunktur.

Den största delen av din investeringsportfölj bör vara långsiktiga investeringar.

Till slut kommer konjunkturen att vända uppåt och då kan du skörda frukterna av de investeringar du gjort under lågkonjunkturen.

Därför är det viktigt att fortsätta med investeringar i aktier, aktiefonder, obligationer etcetera, precis som innan.

Följ den ekonomiska utvecklingen

Det är viktigt att du håller koll på marknaden och anpassar dina investeringar efter konjunkturen.

Man kan aldrig förutsäga exakt hur lågkonjunkturen kommer se ut eller hur länge den kommer att hålla i sig.

Alla lågkonjunkturer har gemensamma nämnare men ingen är den andra helt lik.

Alla lågkonjunkturer sker i olika unika kontexter och har sina egna unika karaktärsdrag.

När du ska investera i något under en rådande lågkonjunktur ska du tänka på vilka verksamheter som kan gå bra i lågkonjunktur men sedan också kan följa med i en uppåtkurva när det vänder till högkonjunktur.

Vanligtvis brukar guld och statsobligationer vara populära under lågkonjunkturer, eftersom de som investeringar brukar hålla sig relativt stabila.

Lågkonjunkturer innebär att räntorna blir låga, vilket du kanske kan vinna på genom att tänka på vilka som kan använda detta läge för att göra satsningar, i till exempel infrastrukturen.

Chanser till nya satsningar

Under lågkonjunkturer finns det ofta möjligheter att hitta nya innovationer när det kommer till produkter eller tjänster.

Håll därför ögonen öppna för nya smarta satsningar som du kan investera i.

Under lågkonjunkturer är det ofta väldigt svårt att låna pengar av banker, och dessa blir mer försiktiga med sina investeringar.

Därför kan det finnas en chans att investera i något som banken kanske hade lagt beslag på under en högkonjunktur.

Följ samhällsförändringar, beteenden och lagar.

Vilka tjänster kan man förutspå kommer att användas i större utsträckning, både idag och framöver?

Undersök vilka behov som ökar under de rådande omständigheterna och investera sedan i företag eller tjänster som fyller denna funktion.

Investeringar du kan göra om en lågkonjunktur är på ingång

Du kan också försöka investera rätt innan konjunkturen vänder nedåt för att på så sätt tjäna pengar.

Bra råvaror som bör investeras i innan en lågkonjunktur kan vara råvaror som trä, gas, spannmål och vete.

Det är också smart att investera i produkter som folk alltid kommer att fortsätta köpa, alltså produkter som är del av basutbudet.

Livsmedel, hushållsartiklar och sanitetsprodukter kan få en stark ställning under en lågkonjunktur.

Ett bra exempel på detta är försäljningen av toalettpapper som gick upp kraftigt i början på pandemin.

Liksom hushållsvaror och mat är det också bra att satsa på produkter för hälsa.

Människor blir fortfarande sjuka under en lågkonjunktur och kommer fortsätta att köpa hälsoprodukter.

Var uppmärksam när du tittar på reklam på teven eller datorn eftersom denna också kan förutspå trender.

Reklam som når ut till många kan vara värd att undersöka, speciellt om företaget säljer en basprodukt.

Ett annat bra tips är att investera i fastigheter när kurvan börjar gå nedåt och priserna sjunker.

Du kan köpa fastigheter till låga priser som sedan generera passiva hyresintäkter under lågkonjunkturen.

Sedan kan du öka kapitalet när marknaden väl återhämtar sig.

Lågkonjunktur – En möjlighet att bygga upp din förmögenhet

Om du har tur och lyckas pricka in exakt när botten är nådd på marknaden, kan du använda detta till din fördel och göra goda investeringar.

Till slut vänder det och ekonomin växer sig stark igen, och då kommer dina investeringar göra likadant.

Om du engagerar dig, läser på, samt håller dig uppdaterad kan du göra väl avvägda investeringar och ha en god spridning i din investeringsportfölj.

Detta ger dig en bra grund för att tjäna pengar i framtiden.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa