Hur kan man tjäna pengar på stigande ränta?

tjäna pengar på stigande ränta
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 27 oktober 2022 •  7 min

Det har förmodligen inte undgått någon att det för tillfället händer en del på det makroekonomiska planet.

På grund av såväl krisen i Ukraina som efterföljande effekter av pandemin och fortsatta problem i den globala tillgången på produkter, har centralbanker över hela världen börjat se över vad som kan åstadkommas med räntorna.

När nu räntorna är på väg att ändras kan det finnas anledning att leta efter nya möjligheter att tjäna pengar.

I den här artikeln ges en överblick av hur man kan tjäna pengar när räntan stiger.

Hur kan man tjäna pengar på stigande ränta?

Ett av de bästa sätten att tjäna pengar på stigande räntor är att låna ut pengar.

Om man är beredd att ta mer risker kan man låna ut pengar till privatpersoner.

Ett annat, ofta mindre riskfyllt, sätt är att placera pengar i räntefonder och/eller obligationer.

Vad är räntor och varför har de betydelse för ekonomin?

Till att börja med bör klargöras vad räntor egentligen är.

Som privatperson kanske man i första hand stöter på ordet ränta när man funderar på att köpa hus eller bil, men räntor återkommer i många andra sammanhang.

I korta drag är ränta lika med kostnaden för att låna pengar.

Det är centralbankerna i världen som styr räntan för att påverka hur deras respektive befolkning investerar, sparar, lånar och spenderar.

Räntorna har varit låga – eller till och med negativa – i många länder i ett antal år nu, vilket har skapat ett mycket investeringsvänligt klimat.

Nu börjar räntorna stiga för att hantera inflationen som blir alltmer kännbar i många länder.

I april 2022 höjde Riksbanken reporäntan till 0,25 procent, vilket är första gången sedan 2014 som denna ränta är positiv i Sverige.

Högre risk kan ge högre avkastning

Som i alla andra sammanhang gäller att om man är beredd att ta högre risk kan det finnas möjlighet till högre avkastning.

När det gäller investeringar i räntebärande produkter är de som riktar lån till privatpersoner mer riskfyllda än de som riktas till företag eller stater.

Idag finns ett antal olika plattformar som fungerar som marknadsplatser för lån till privatpersoner och företag, exempelvis Savelend eller Lendify.

Dessa plattformar kallas ibland för P2P-lån eller person-till-person-lån, där privatpersoner agerar bank i utbyte mot ränta som betalning.

Där tar låntagare (företag eller privatpersoner) ut lån från långivare, vilka sedan säljer krediten vidare till investerare på plattformen.

För investerare på plattformen hamnar inte alla pengar hos samma låntagare.

I stället sprids insättningen ut över flera låntagares krediter, vilket gör att riskspridningen ökar.

För att ge ett konceptuellt exempel; statistiskt sett är det mindre riskfyllt att sprida en investering på 10 000 kronor över 40 olika låntagare, än att ge dessa 10 000 kronor till endast en låntagare.

Om den enskilda låntagaren inte klarar att återbetala sitt lån på 10 000 kronor har man förlorat de pengarna som långivare

Om en av 40 låntagare inte klarar att betala sitt lån, men de övriga 39 klarar att betala tillbaka lånet, har man sannolikt gått med vinst eftersom de övriga 39 också betalar ränta.

Obligationer – ett mindre riskfyllt sätt att låna ut

Ett mindre riskfyllt sätt att låna ut pengar är till företag och stater via obligationer.

I dagsläget ger statsobligationer låga räntor, medan företagsobligationer kan ha mycket varierande ränta.

Hur hög företagsobligationens ränta är beror på företaget i frågas ekonomiska situation.

Om företaget har stabilt kassaflöde och vinst är räntan troligtvis låg, medan ett företag som befinner sig i en svårare ekonomisk situation sannolikt erbjuder högre ränta.

Återigen är detta en avvägning mellan risk och avkastning som man behöver göra.

Viktigt att notera är att det oftast går att sälja obligationerna under tiden som man äger dem, vilket också innebär att de kan stiga och sjunka i pris under ägotiden.

Räntefonder – en samling av räntebärande tillgångar

Förenklat går det att säga att räntefonder är en samling obligationer och andra räntebärande värdepapper som man köper i bunt.

På så sätt sprider man risken mellan dessa olika obligationer, vilket gör att räntefonder har lägre risk än enskilda obligationer.

Den årliga avkastningen på räntefonder är mellan en och fem procent, beroende på om det är korta eller långa räntefonder.

Korta räntefonder är vanligtvis lägre risk och lägre avkastning, medan det omvända gäller för långa räntefonder.

Även för räntefonder gäller att man kan sälja dem när som helst – även innan lånetiden löper ut.

På så sätt behöver man inte vara orolig att binda upp sina pengar.

Sparkonton – det minst riskfyllda alternativet

Om man är ute efter att tjäna pengar på räntan är sparkonton inget att ha för tillfället.

Trots att reporäntan har gått upp kommer det att ta ett tag innan en ränteökning reflekteras i räntan som erbjuds i sparkonton.

Även om bankerna skulle höja sin sparkontoränta till 0,25 procent är detta alldeles för lite för att täcka inflationen, vilket innebär att man faktiskt förlorar pengar på att sätta pengarna på sparkonto.

Att notera är de så kallade högräntekonton som dykt upp bland vissa aktörer.

Dessa har högre ränta på grund av att kontona inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Om företaget som erbjuder högräntekontot skulle gå i konkurs är man alltså inte skyddad av staten för sina insatta pengar.

Sammanfattning

I takt med att räntorna blir högre finns det anledning att diversifiera sina investeringar och eventuellt titta närmare på räntebärande sådana.

Beroende på vilken bindningstid och risk man kan tänka sig finns ett antal olika alternativ att välja mellan.

För den som är villig att ta lite mer risk kan lån till privatpersoner vara ett bra alternativ, eftersom räntan är högre.

För den som är mindre riskbenägen kan exempelvis obligationer eller räntefonder vara bra sätt att tjäna pengar på ränta.

Som vanligt gäller dock att man inte bör placera alla sina pengar i ett tillgångsslag, utan i stället se till att diversifiera i andra tillgångar också.

Värt att notera är också att i dagsläget avråder de flesta ekonomiska experter från att spara pengar i ett sparkonto, eftersom bankerna i de allra flesta fall inte erbjuder någon ränta alls.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa