Hur kan man tjäna pengar på mining?

tjäna pengar på mining
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 22 december 2022 •  6 min

Att man kan tjäna pengar på kryptovalutor kommer antagligen inte som en överraskning för någon.

Sedan bitcoin blev populariserat genom sitt framträdande i media, har allt fler kryptovalutor uppfunnits och det är lättare än någonsin att köpa och sälja dessa.

Numera är det inte bara via olika specialiserade handelsplattformar man kan handla krypto, utan även vissa banker och andra etablerade betalningsföretag har börjat hantera dessa valutor.

Om man tycker att volatiliteten i kryptovalutor är alldeles för hög och därför inte vill handla i dessa, finns andra alternativ för att tjäna pengar på dem.

I den här artikeln ges en översikt av ett av dessa sätt – att mina kryptovalutor.

Hur kan man tjäna pengar på mining?

Mining innebär att man låter datorer lösa matematiska problem, vilka är mycket komplexa.

När ett sådant problem löses framgångsrikt, skapas ett nytt block som kan användas i blockkedjan.

Som miner får man således betalt för att underhålla nätverkets stomme genom att få del av avgiften som tas för att göra transaktioner på blockkedjan.

Vad behövs för att komma igång med mining?

För att komma igång med mining krävs en del utrustning.

Mer specifikt krävs en mjukvara som tillåter mining, samt en mycket bra hårdvara.
I början var det vanligt att använda sig av CPU för att mina kryptovalutor, men numera är det vanligare med GPU eller ASIC på grund av begränsad kapacitet med CPU.

Det är mycket vanligt att personer som är intresserade av att mina går med i en onlinepool där man som grupp försöker lösa de matematiska problemen.

Detta ökar naturligtvis sannolikheten för framgång och man delar i så fall på vinsten i gruppen.

Förutom det ovanstående krävs dessutom en privat databas som låter en hålla bruten valuta, en så kallad coin wallet, samt medlemskap på en handelsplats för kryptovalutor.

CPU vs GPU vs ASIC

CPU står för Central Processing Unit.

Dessa finns integrerade i vanliga datorer, men är numera ofta alldeles för svaga för att kunna mina någonting på grund av den högre konkurrensen bland miners.

GPU står för Graphics Processing Unit och är en processor med högre kapacitet än en CPU.

Detta används vanligen för gaming, men är flexibelt och tillåter mining av olika kryptovalutor.

ASIC står för Application-Specific Integrated Circuit, vilket är en komponent byggd för en särskild applikation.

ASIC är överlägsen både CPU och GPU vad gäller prestanda och är mer energieffektiv.

Varför behövs mining?

Medan man brukar prata om mining som att skapa nya coins, är det egentligen fråga om att validera transaktioner och få betalt för det.

Detta syftar till att motverka så kallad dubbelspendering, vilket innebär att en kryptovaluta används mer än en gång.

Dubbelspendering är möjligt om någon modifierar transaktionsinformation, vilket kan leda till tillgänglighet till blockkedjan och således möjlighet att göra anspråk på coins som redan är spenderade.

Detta problem finns inte med vanliga, traditionella valutor.

Om man köper en tröja för 300 kronor har man lämnat ifrån sig dessa pengar kontant och har inte möjlighet att gå in i butiken bredvid och köpa ett par byxor för samma pengar.

Att mina kryptovalutor hjälper således till att hålla dess blockkedjesystem intakt och säkerställa dess integritet.

Fördelar med mining

Det finns flera fördelar med mining av kryptovalutor.

Först och främst är det ett sätt att tjäna pengar på kryptovalutor utan att behöva köpa dem.

Ytterligare en fördel är flexibiliteten i denna aktivietet.

Det är det möjligt att hålla på med mining var som helst – man behöver inte direkt ett kontor utan kan befinna sig i princip var som helst där det finns uppkoppling till internet.

Dessutom finns det naturligtvis möjlighet att tjäna ordentligt med pengar om man är framgångsrik.

Nackdelar med mining

När det gäller nackdelar är dessa lite beroende på vilken kryptovaluta man vill mina.

Gäller det bitcoin är det betydligt svårare idag än för några år sedan, helt enkelt på grund av att konkurrensen har ökat.

Som nämnts tidigare har detta gjort att man ofta går med i så kallade mining pools

Det kräver ordentlig utrustning för att göra det ens någorlunda värt ansträngningen och investeringen i hårdvara och så vidare.

En annan nackdel när det gäller bitcoin är den så kallade bitcoinhalveringen.

Detta är en mekanism som innebär att belöningen för att bryta ett nytt block halveras ungefär vart fjärde år, vilket i princip beror på fluktuationer i tillgång och efterfrågan på miners.

För många mindre miners blir det då oftast olönsamt att fortsätta.

Vad är en blockkedja?

Tekniken som kryptovalutor bygger på är en så kallad blockkedja, eller blockchain.

Det är dock inte en teknik som enbart är användbar när det gäller kryptovalutor – den kan också användas i andra sammanhang, exempelvis för att skapa smarta kontrakt.

Själva blockkedjan är en offentlig, distribuerad lista som således går att visa och verifiera från många olika datorer.

Att lägga till ett block på kedjan kräver att alla tidigare värden i listen är identiska med hur de såg ut tidigare, vilket gör att man säkerställer korrektheten i den nya transaktionen.

Eftersom alla andra datorer ser samma transaktioner är det i princip omöjligt att manipulera blockkedjan.

Bitcoin – världens mest kända kryptovaluta

Bitcoin är utan tvekan den mest välkända kryptovalutan och antagligen den som gjort gemene man intresserade av kryptovalutor, framför allt på grund av dess volatilitet de senaste åren.

Bitcoin skapades av en person eller grupp personer under pseudonymen Satoshi Nakamoto år 2008.

Ingen vet fortfarande vem eller vilka Satoshi Nakamoto är och ingen har hört från honom sedan han publicerade Bitcoin Whitepaper, vilket beskriver blockkedjetekniken och Bitcoin.

Nakamotos idé var att på ett säkert sätt kunna överföra digitala pengar mellan personer som inte känner varandra på ett säkert sätt.

Samtidigt är det viktigt att notera att det inte kräver några traditionella mellanhänder som banker eller myndigheter för att verifiera och genomföra transaktionerna.

En annan tydlig skillnad mot traditionella valutor är att det finns en övre gräns för hur många bitcoins som kan komma att utvinnas.

Antalet bitcoins kan inte överstiga 21 miljoner och detta beräknas ske så tidigt som år 2140.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa