Hur kan man tjäna pengar på skog?

tjana pengar pa skog
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 22 januari 2023 •  6 min

I denna text kommer vi att gå igenom hur man kan tjäna pengar på skog.

Den som äger skog har ofta tillgång till extremt stora markytor, och ibland vet man inte vad man ska göra med allt.

Då kan man fundera på olika metoder att omvandla sin skogsmark till en inkomst.

Man kan tjäna pengar på skog på flera olika sätt.

Det handlar oftast om att sälja virket från träden men man kan också upplåta marken till andra mot betalning.

Syftet men denna text är att inspirera dig som äger skog eller som funderar på att investera i skog, till olika inkomstmöjligheter.

Hur kan man tjäna pengar på skog?

Man kan tjäna pengar på skog genom att exempelvis hugga ned träd och sälja virke.

Man kan även upplåta nyttjanderätten för delar av marken till andra.

Ett mer kreativt sätt att tjäna pengar på sin skog är genom småskaligt skogsjordbruk som exempelvis svamp eller bärodling.

Sälj virke

Det absolut vanligaste sättet för den som vill tjäna pengar på sin skog är att hugga ned träd och sälja virket.

Då man säljer virket kommer köparen och inventerar ens virke innan affären går igenom.

Då kan denne ibland komma med förslag på åtgärder som måste göras för att öka kvalitén på virket.

Virke kan säljas på olika sätt.

Om man själv har tillgång till maskiner och kan hugga ned och stycka upp träet själv kan man sälja det i form av leveransvirke.

Detta tjänar man mest pengar på, men det kräver som sagt att man har tillgång till tyngre maskineri.

Det är därför absolut vanligast att man säljer virke genom avverkningsuppdrag eller rotposter.

Upplåt nyttjanderätt för jakt

Det är vanligt att den som äger skog också innehar jakträtten för marken.

Om man själv inte är intresserad av jakt kan man sälja nyttjanderätten för denna till ett jaktsällskap.

Detta kan generera en stabil och återkommande inkomst vid varje jaktsäsong.

Hur mycket betalt man kan få beror självklart på skogens storlek.

Om skogsmarken är mycket liten är det inte särskilt troligt att ett jaktsällskap har intresse av marken.

Om man däremot äger mycket skog och det dessutom finns stor tillgång på vilt är det ofta relativt enkelt att sälja nyttjanderätten för jakt.

Det är viktigt att hålla koll på att den som äger marken fortfarande har en hel del ansvar då man sålt jakträtten.

Man behöver fortfarande se till att djur och natur inte far illa av jakten.

Det är dessutom viktigt att man ser till att skriva ett utförligt avtal med jaktsällskapet.

Skapa en attraktiv plats att besöka

Om man är intresserad av naturliv, vilket många skogsägare är, kan man skapa campingplatser i sin skog.

Dessa kan man sedan ta betalt för av besökare och tjäna en god inkomst under sommarmånaderna.

Särskilt då man har en sjö som går att fiska i, bär som går att plocka eller någon annan attraktiv sevärdhet i sin skog är det vanligt att turister blir intresserade och gärna spenderar tid här.

Det är extra bra om man själv tycker att det är roligt att spendera tid på sin campingplats, eftersom många gäster uppskattar ett personligt möte.

Upplåt mark till andra

Man kan även tjäna pengar på skog genom att upplåta delar av marken till andra, som privatpersoner eller företag.

När man upplåter marken sker detta som ett avtal mellan två parter, där man ger personen eller företaget full nyttjanderätt till marken utan att man själv avsäger sig ägandet.

Ofta sker denna typ av avtal med företag som behöver större markytor för grustäkter, vindkraftverk eller master.

Det är mycket viktigt att man är noggrann med formuleringen av denna typ av avtal eftersom de ofta skrivs för många år framöver.

Därför bör man i princip vara redo att lämna ifrån sig skogen och inte se den som sin egen under tiden man upplåtit marken.

Om man inte känner sig bekväm med den man upplåtit mark till kan det uppstå stora problem om man inte lyckas dra sig ur avtalet.

Odla och sälj julgranar

Ett mer okonventionellt sätt att tjäna pengar på sin skog är genom att odla och sälja julgranar.

Det är få som gör detta idag, vilket beror på att det kräver ganska mycket arbete.

Granar kan vara svåra att ta hand om och ogräs och ohyra vill gärna bosätta sig i dom.

Däremot skördas julgranar ungefär vid 8 år ålder, vilket ses som mycket kort tid inom skogsbruket.

Idag importeras de flesta av Sveriges julgranar utifrån, och detta är synd eftersom klimatet påverkas betydligt mindre då man köper en svensk gran.

Detta kan man dra nytta av i sin marknadsföring och på så vis tjäna bra med pengar på att sälja julgranar.

Tjäna pengar genom naturvårdsavtal

Om ens skogsmark inte är ett reservat med trots detta har höga naturvärden kan man tjäna pengar genom att skriva ett naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen.

Skogsägaren förlorar då en hel del rättigheter till skogen och kan inte bruka den på samma sätt, men i stället vinner man en procentuell ersättning för skogen.

Om exempelvis man skriver ett avtal som löper under 20 år får man en ersättning på skogens rotnetto.

Då kan skogen bli en passiv inkomst som man inte behöver tänka särskilt mycket på.

Produktion av mat i skogen

Ett spännande sätt att tjäna pengar på skogen är genom att använda sin mark för att producera mat.

Detta kan vara att odla allt ifrån bär till svampar och nötter.

Dessa kan man sedan sälja under sitt eget varumärke, och många kunder betalar bra för att köpa närodlade svenska produkter.

Om man har ett stort matlagningsintresse kan man också förädla sina livsmedel genom att göra sylt eller müsli.

Dessa kan man sälja på egen hemsida eller exempelvis i en gårdsbutik.

Småskalig matproduktion i skogen är något som inte blivit särskilt stort än, men med hotande klimatkris blir allt fler intresserade av denna typ av odlingar.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa