Hur kan man tjäna pengar på att skriva?

tjäna pengar på att skriva
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 23 oktober 2022 •  6 min

Om man tycker om och är duktig på att uttrycka sig kan ett extrajobb som skribent vara ett alldeles utmärkt val.

Är man dessutom flerspråkig finns många möjligheter att tjäna pengar.

Man kan skriva allt från artiklar till blogginlägg, beroende på vad kunden efterfrågar, och inom ämnen som kan röra allt från hur man bygger en altan till vilka hundraser som är mest populära.

Ämnet beror helt på kundens förfrågan.

Bortsett från bra språkkunskaper och förmåga att göra research online krävs dock inga direkta förkunskaper.

I den här artikeln ges en överblick av hur man kan tjäna pengar på att skriva och hur man kommer i gång.

Hur kan man tjäna pengar på att skriva?

Det finns olika sätt att tjäna pengar som skribent.

Det är vanligt att gå via frilansplattformar som Fiverr och Upwork, där kunder och skribenter registrerar sig.

Det finns också företag som inriktar sig på textinnehåll till andra företag – genom att registrera sig via dessa är det enklare att få uppdrag.

Hur mycket kan man tjäna på att skriva?

Beroende på hur erfaren man är inom skrivande, desto mer kan man tjäna.

Naturligtvis beror det också på hur mycket tid man har till förfogande – många skribenter gör detta på deltid.

Hur mycket man sedan får betalt per artikel eller blogginlägg beror också på hur lång den är.

Vanligtvis baseras arvodet på antalet ord, men det förekommer också timbaserat arvode för de som är mer etablerade.

När arvodet är baserat på antalet ord uppmanar detta naturligtvis till effektivitet och man vill då gärna skriva så många ord som möjligt på kortast möjliga tid.
En nackdel med detta är att det kan leda till att texten blir utfylld med ord som inte direkt förhöjer värdet på texten som helhet.

Frilansplattformar

Det finns idag ett stort antal frilandsplattformar, men några av de mest populära är Fiverr och Upwork, vilka båda har global räckvidd.

Det är enkelt att registrera sig och relativt enkelt att få jobb, särskilt på Fiverr.

Upwork är något mer selektiva när det gäller registrering, eftersom de gör en bedömning av ens meriter som skribent innan de tillåter registrering.

De gör också en bedömning av tillgång och efterfrågan på de tjänster man erbjuder.

Genom denna process upprätthåller Upwork dock en hög kvalitet på de frilansare som finns på plattformen.

Nackdelar med denna typ av plattformar är att de tar en avgift på beloppet som kunden betalar, vilket naturligtvis gör att man tjänar något mindre.

Contentbyråer erbjuder textinnehåll till andra företag

Ett sätt att komma i gång kan vara att frilansa via en contentbyrå.

Eftersom dessa har som affärsmodell att erbjuda textinnehåll till andra företag har de ett stort nätverk av kunder, vilket kan underlätta för frilansaren.

Oftast är det dock contentbyrån som är i kontakt med kunden, så att det enda skribenten gör är att bistå med själva texten.

Detta kan underlätta särskilt om man är ny inom skrivande.

Värt att tänka på är att contentbyråer, i likhet med frilansplattformar, tar en avgift eller procent av det totala arvodet per skrivuppdrag.

Egna kunder

Enda sättet att komma undan kostnaden för att få kunder levererade till sig enligt de två ovanstående exemplen är att själv inleda samarbete med kunder.

För detta syfte underlättar det att ha en egen hemsida där man kan marknadsföra sina tjänster.

Fördelen med detta upplägg är naturligtvis att man får behålla hela arvodet efter skatt själv samt att man själv har kontakten med sina kunder.

På så sätt är man mer oberoende än om man erbjuder sina tjänster via en plattform eller byrå.

Nackdelar med att ha egna kunder är att det kan ta tid att hitta kunder och bygga upp ett förtroende.

Dessutom innebär det mer ansvar att sköta alla kundkontakter, att arrangera uppdrag och att i övrigt organisera sig på ett sätt som möter kundernas krav.

Av dessa anledningar kan det vara en bra idé att använda sig av en plattform eller byrå till att börja med.

Låg instegströskel men en del ansvar

En av de största fördelarna med att extraknäcka som frilansskribent är att det är enkelt att komma i gång utan någon direkt erfarenhet.

Vidare är det mycket flexibelt eftersom man själv i hög grad kan styra hur många uppdrag man åtar sig.

För att man ska utveckla ett gott rykte är det dock naturligtvis viktigt att leverera sina uppdrag i tid och vara tillgänglig för sina kunder.

Det är också värt att notera att man som frilansare är skyldig att betala skatt på den inkomst man tjänar på sitt skrivande.

I viss utsträckning beror skatten på i vilken omfattning man bedriver sin verksamhet.

Kontrollera därför med Skatteverket vad som gäller i en enskild situation.

Hur man skriver en bra artikel

Om man aldrig har skrivit artiklar tidigare kan det vara bra att kolla runt på bloggar och hemsidor för att få grepp om formatet som efterfrågas.

Ibland ger kunden specifika instruktioner om hur en text skall skrivas, vilket naturligtvis underlättar.

Det finns dock vissa riktlinjer man kan förhålla sig till i de flesta fall.

Till exempel efterfrågas ofta att meningarna är enkla och rakt på sak, samtidigt som de inte är för långa.

Man bör inte skriva på ett för akademiskt sätt, vilket tenderar att innebära långa meningar och komplicerade resonemang.

Texter i bloggformat ska vara koncisa och enkla att förstå för att läsaren inte ska tappa uppmärksamheten halvvägs genom texten.

Utnyttja olika format för att underlätta för läsaren

För att göra en längre text lättläst kan det vara bra att bryta upp den med hjälp av till exempel punktlistor.

Detta fångar läsarens uppmärksamhet och kan användas för att exempelvis belysa viktiga aspekter, för att beskriva en process eller lista olika saker relevanta till ämnet.

Ett annat tips är att använda fet stil för att tydliggöra vissa delar.

Detta gör det mycket enkelt för läsaren att skumläsa en artikel.

Tänk dock på att inte gå överstyr med den feta stilen eftersom detta snarare kan vara distraherande för läsaren.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa