Hur kan man tjäna pengar på Forex?

tjäna pengar på forex
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 12 november 2022 •  6 min

Denna text kommer att besvara frågan ”Hur kan man tjäna pengar på Forex?”.

För att förstå vad forexhandel är och hur det fungerar behöver man först lära sig grunderna om marknaden.

I början kan det vara svårt att förstå hur man går till väga, och därför ska man inte satsa några större summor direkt.

Det är dock relativt enkelt att komma i gång med forexhandel, och det är just därför som marknaden blivit så stor.

Målet med denna text är att ge en inblick i vad forexhandel är och hur man kan tjäna pengar på det.

Hur kan man tjäna pengar på Forex?

Man tjänar pengar på forexhandel genom att handla med valutapar.

Grundbulten är att man genom att handla satsar på att priset kommer att förändras.

Man hoppas alltså att valutan man köpt ska bli värd mer i relation till den man sålt.

Vad är forexhandel?

Ordet ”forex” är en förkortning av foreign exchange, alltså växling av utländska valutor.

Fenomenet kallas också ibland FX-handel eller valutahandel.

Handel med valutor fungerar på liknande sätt som handel med aktier och fonder: Man satsar helt enkelt pengar på något som inte är helt säkert men som kan ge god avkastning om man satsar rätt.

Varje gång du säljer en valuta så köper du en annan och därför pratar man inom forexhandel om valutapar.

Värdet av en valuta blir alltså bara intressant och förståeligt när det hamnar i relation till en annan valuta.

Forexhandeln går alltså ut på att man köper valutor som man tror kommer att öka i värde i relation till en annan valuta, och säljer de man tror ska sjunka i värde.

En marknad som aldrig sover

Eftersom forexmarknaden är internationell och består av en mängd olika aktörer såsom centralbanker och storföretag som behöver handla i olika valutor, är den öppen dygnet runt.

Den är alltså inte centraliserad utan består i stället av handelssessioner som sker på många olika tider.

Handelssessionerna sker dock bara under vardagarna och alltså inte på lördagar eller söndagar.

Det gäller dock att hålla koll på när marknaden är öppen eftersom det är så man lyckas köpa och sälja sina valutapar.

Vill man handla på en viss marknad, exempelvis i Japan, behöver man vara aktiv under kontorstiden i Tokyo.

Det är då de största förändringarna på denna marknad kommer att ske.

Detta kan alltså vara mitt i natten svensk tid.

Så funkar hävstänger

Hävstänger kan hjälpa den som är ny på valutamarknaden och som inte har mycket kapital att satsa.

Man använder sig av en mäklare då man handlar på marknaden, och denne bör väljas med omsorg.

Man bör se till att mäklaren har en handelsstil som passar en och att kommissionen känns rimlig.

Då man använder hävstångshandel lånar man pengar av sin mäklare för att satsa.

Detta är mycket riskabelt för den som inte har några egna pengar att satsa eftersom man snabbt kan bli skuldsatt.

Man bör vara mycket försiktig med hävstänger som nybörjare.

En annan bra sak för den som är nybörjare på forexmarknaden är att använda sig av en mäklare som tillåter handel med små poster.

På det viset kan man göra många små affärer och tjäna pengar, samtidigt som man lär sig mer om marknaden.

Handel med valutapar

Som tidigare nämnt sker handel på forexmarknaden i valutapar.

Dessa kan se olika ut och beter sig också på olika sätt.

Generellt gäller att de större valutaparen är mer säkra investeringar, och dessa passar därför bäst för nybörjare.

Mindre valutapar är mindre vanliga att investera i, men mer vanliga än den tredje gruppen: exotiska valutapar.

Exotiska valutapar är de mer riskfyllda investeringarna, men också de som kan ge högst avkastning.

Detta eftersom de är oförutsägbara och kan fluktuera stort.

Största valutaparen

De största valutaparen är de som flest handlar med.

Det innebär att många växlar mellan dessa valutor, eftersom de är stora och används på många platser i världen.

De fyra största paren är: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD och USD/CHF.

EUR/USD är det absolut största paret, eftersom dessa valutor är störst i världen.

Australiensiska, kanadensiska och nyazeeländska dollars är också relativt stora valutapar och innebär en mindre risk i vissa kombinationer.

Dessa kan dock fluktuera mer och påverkas generellt mer av marknadsrörelser.

Mindre valutapar

Mindre valutapar ligger generellt lägre än de stora valutaparen när det kommer till likviditet, detta eftersom det inte handlas lika mycket med dem.

Däremot är volatiliteten större.

Ibland kan valutor som räknas som stora hamna i denna kategori, om de står i särskilda kombinationer.

JPY/AUD är exempelvis ett mindre valutapar.

Innan man börjar handla med mindre valutapar bör man ha en del erfarenhet av forexmarknaden.

Exotiska valutapar

Den sista, och mest riskfyllda gruppen, är de exotiska valutaparen.

Hit hör de valutapar som har låg likviditet och låg volatilitet.

Detta är dock inte givet eftersom gruppen är så stor och innefattar många olika valutapar.

Hos vissa exotiska valutapar är likviditeten faktiskt ganska hög.

Exotiska valutapar behöver inte vara två exotiska eller små valutor, utan exempelvis SEK/EUR eller DKK/USD är två exempel på exotiska valutapar.

Man kan vinna stor på att satsa på handel med dessa valutor, men man bör vara väldigt försiktig och ha koll på vad man gör.

Så funkar handelssessioner

Handelssessionerna är de tillfällen då valutahandeln är öppen.

På grund av att valutahandel sker i många olika valutor involverar det också många olika länder.

Därför öppnar och stänger olika marknader vid olika tidpunkter.

Det finns många handelssessioner som är viktiga, och i slutändan beror det på vilken valuta man handlar med.

De fyra största handelssessionerna är dock London, Sydney, Tokyo och New York.

Satsa aldrig pengar du inte har

Även om forexhandel kan verka spännande och ett bra sätt att tjäna pengar snabbt ska man vara försiktig.

Många ger sig in i handeln och fastnar i skuldträsk på grund av att de lånar pengar av sina mäklare.

Man ska hela tiden låta ens egen privatekonomi avgöra hur mycket man kan riskera och sätta tydliga gränser för sig själv.

Det absolut viktigaste är att aldrig satsa pengar man inte har, eftersom det kan leda till stora konsekvenser om man satsar fel.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa