Hur kan man tjäna pengar på en facebookgrupp?

tjäna pengar på facebookgrupp
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 24 oktober 2022 •  7 min

Facebook är utan tvekan ett av de mest använda sociala nätverken som finns.

Varje månad används plattformen av nästan 3 miljarder människor världen över.

Hur dessa personer använder facebook skiljer sig åt – vissa lägger upp bilder och är mycket synliga, medan andra är mer återhållsamma med att producera innehåll.

För ett par år sedan började det dock bli populärt med grupper, i vilka personer med gemensamma intressen samlas.

Den som är entreprenöriell ser här en möjlighet att tjäna pengar.

I den här artikeln ges en överblick av hur man kan tjäna pengar på facebookgrupper.

Hur kan man tjäna pengar på en facebookgrupp?

Man kan jämföra en facebookgrupp med en influencer på Instagram.

Samma tekniker som används på instagram kan också användas på facebook, inklusive affiliate-marknadsföring.

För att en facebookgrupp ska kunna bli kommersiellt inriktad krävs dels en avgränsad målgrupp och engagerade medlemmar, dels kunskap om marknadsföring och sälj från administratörens sida.

Att skapa en grupp redo för kommersialisering

För att en grupp ska ha rätt förutsättningar för att tjäna pengar åt administratören krävs att en del punkter prickas av.

Gruppen bör ha en väldigt tydlig inriktning och vara ett område som engagerar.

Detta kan vara i princip vad som helst – allt från bilar och cykling, till kamerautrustning och fotografering, eller varför inte en särskild sorts hundras.

Därefter krävs naturligtvis medlemmar.

Till skillnad mot vad man kan tro är inte fler medlemmar alltid bättre.

Beroende på vad gruppens inriktning är kan det finnas anledning att fokusera på få, men mer engagerade medlemmar.

En facebookgrupp med medlemmar som har högt förtroende för varandra, är aktiva och deltar i diskussioner, tenderar att vara mer benägna att köpa någonting som rekommenderas i gruppen.

Hur mycket kan man tjäna på att driva en grupp?

Det finns ingen direkt standard för hur mycket man kan tjäna som gruppadministratör.

Detta beror på vilken grupp det handlar om, dess inriktning och vilken typ av upplägg som är aktuellt.

En annonsör som får tillgång till gruppen och lägger upp någonting relevant och får mycket gensvar av de aktiva gruppmedlemmarna kan med stor sannolikhet tänka sig att betala bra för denna exponering.

Detta eftersom man kan generera både kortsiktiga och långsiktiga försäljningsintäkter genom att skapa intresse i gruppen

Tänk dock på att innehållet som publiceras måste generera värde även för gruppmedlemmarna.

Om de upplever att gruppen översvämmas av reklam eller att de blir spammade med irrelevanta inlägg, kommer de antagligen att överge sitt engagemang inom kort.

Välj annonsörer och samarbeten med omsorg

Som nämnts ovan krävs att en grupp tillhandahåller givande och värdefullt innehåll för dess medlemmar.

För att öka sannolikheten för detta är det värt att ta extra hänsyn till vilka annonsörer och företag man väljer att samarbeta med.

Att inleda ett sådant samarbete kan dock vara lättare sagt än gjort.

Man bör inte räkna med att företag hör av sig först – snarare kommer man sannolikt att behöva lägga en hel del tid på att initiera och hantera samarbeten.

En idé kan vara att höra av sig till mediebyråer som redan har ett brett nätverk av annonsörer och komma överens om ett upplägg med dem.

Vid presentation av gruppen är det viktigt att vara tydlig med vad gruppen har för inriktning, hur målgruppen ser ut och vad den kan erbjuda annonsören.

En bred målgrupp kan vara lämplig för företag med bredare utbud, men detta är inte nödvändigtvis det mest lönsamma upplägget.

Även en mindre grupp med mer köpstarka medlemmar kan vara en intressant marknadsföringskanal för vissa företag.

Hur man lockar medlemmar till sin grupp

Som tidigare nämnts handlar en framgångsrik grupp inte nödvändigtvis om kvantitet före kvalitet.

I vissa fall är det fördelaktigt att ha en mindre grupp om till exempel 1 000 personer, där i princip alla medlemmar är engagerade.

Att locka ”rätt” medlemmar är således av högsta vikt för att skapa en framgångsrik grupp.

I början kan ett av de bästa sätten vara att tipsa personer man känner som har ett särskilt intresse.

Om ens grupp till exempel är för entusiaster av en särskild hundras kan det vara lämpligt att höra av sig till personer inom den lokala kennelklubben och tipsa om gruppen.

Om gruppens innehåll håller hög kvalitet och intressanta diskussioner kan man räkna med att den kommer att sprida sig.

För att öka sannolikheten att endast intresserade och riktiga människor går med i gruppen är det bra att använda ett ansökningsformulär.

Detta formulär ställer ett par grundläggande frågor relaterade till gruppens inriktning, vilket sållar ut de flesta robotar och nättroll.

Att bjuda in personer som engagerar sig i diskussioner i andra grupper som rör ämnet kan också vara ett sätt att skaffa fler medlemmar.

Hur man genererar engagemang

Ett av de bästa sätten att skapa engagemang är att uppmuntra medlemmarna att dela med sig av sina erfarenheter, åsikter och tips.

De allra flesta personer uppskattar känslan av att bli hörd och tas på allvar.

Detta kan man åstadkomma genom att svara på deras kommentarer, gilla och/eller dela deras inlägg och i övrigt försöka skapa en uppmuntrande miljö.

Det handlar helt enkelt om att få varje medlem att känna sig speciell.

Som gruppadministratör bör man därför också vara noggrann med att ha en uppförandekod som alla medlemmar måste följa.

Att inläggen håller en god ton och medlemmarna respekterar varandra är en förutsättning för att gruppen ska upplevas som trevlig.

Del av detta arbete innebär tyvärr emellanåt att man måste ta bort vissa medlemmar från gruppen, om de inte följer uppförandekoden.

I längden är detta dock för allas bästa och någonting man får räkna med är en del av arbetet som gruppadministratör.

Sammanfattning

Att tjäna pengar på en facebookgrupp är en långsiktig strategi.

Den som börjar från noll måste bygga upp en stabil grund som är såväl välkomnande som intressant.

Man bör heller inte underskatta vikten av att attrahera ”rätt” medlemmar för sitt långsiktiga syfte.

När dessa grundläggande delar är på plats finns det dock stora möjligheter att tjäna pengar på sin grupp genom exempelvis samarbeten med relevanta företag.

Endast fantasin sätter gränser för hur mycket man kan åstadkomma med sin grupp.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa