Hur kan man tjäna pengar på enkäter?

tjäna pengar på enkäter
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 24 december 2022 •  6 min

Det har länge varit allmänt känt att ett enkelt sätt att tjäna pengar är att besvara olika undersökningar och enkäter online.

Särskilt studenter och personer som arbetar deltid upplever ofta att detta är relevant.

Sedan internet blev tillgängligt via mobilen i princip vart man än går har utbudet av företag som genomför denna typ av undersökningar exploderat.

Idag är det därför väldigt enkelt att hitta paneler att registrera sig på.

Det är kanske inte rätt väg att gå om man vill bli rik snabbt, men det är definitivt ett sätt att dryga ut kassan.

I den här artikeln ges en översikt av hur panelmedlemskap fungerar och hur man kommer igång med att tjäna pengar på enkäter.

Hur kan man tjäna pengar på enkäter?

Först registrerar man sig för en eller flera konsumentpaneler och uppger detaljer om till exempel civilstatus, åldersgrupp, intressen och så vidare.

Därefter blir man skickad undersökningar som passar ens profil.

Genom att svara på undersökningarna blir man belönad med pengar eller poäng som senare kan lösas in till pengar.

Syftet med undersökningspaneler

Som nämndes ovan finns numera mänger av olika aktörer som genomför panelundersökningar, opinionsundersökningar och andra typer av enkäter.

Dessa företag säljer sedan denna information till olika företag, organisationer och myndigheter, vilka använder informationen som beslutsunderlag i olika frågor.

Även om panelföretaget inte brukar uppge vilken kund som efterfrågat undersökningen, är det ofta relativt enkelt att åtminstone inse vilken bransch kunden kommer från.

På så sätt är man som panelmedlem del av utvecklingen av produkter och marknadsföring inom olika branscher.

För företag är panelundersökningar också ett sätt att skapa uppmärksamhet kring sitt varumärke hos konsumenter.

Vad handlar undersökningarna om?

Vad en enskild undersökning handlar om beror naturligtvis på vilken kund som har beställt undersökningen är.

Om det till exempel är en myndighet kan man tänka sig att de vill bilda sig en uppfattning om exempelvis allmänhetens vanor och sociala umgänge före respektive efter Covid-19.

Är det istället ett företag som säljer till exempel olika drycker kan undersökningen handla om hur man uppfattar företagets logotyp, om man har smakat deras drycker, huruvida de anses vara miljövänliga och så vidare.

Ämnet beror således helt på vad panelföretagets kund är ute efter att lära sig mer om.

Detta påverkar också hur långa undersökningarna är.

Generellt får man mer betalt för undersökningar som upptar längre av ens tid.

Fördelar med att besvara enkäter

Den största fördelen med att besvara enkäter är att det inte kräver någon utbildning, inga särskilda förkunskaper eller erfarenhet.

Vad som gör att man blir tillfrågad att delta i en undersökning är baserat på ens profil.

En annan klar fördel är att man kan delta i undersökningarna när och var som helst.

Så länge man har internetuppkoppling spelar det ingen roll om man sitter hemma i soffan, när man pendlar eller väntar på bussen, om man väntar på en kompis eller något annat.

Således är det ett väldigt flexibelt sätt att tjäna en extra inkomst.

En annan fördel är att man som panelmedlem är helt anonym och således kan känna sig trygg att uttrycka sin åsikt.

Nackdelar med att besvara enkäter

Många av fördelarna med att besvara enkäter är också nackdelar.

Det faktum att kraven för deltagande är så pass låga, säger det sig självt att varje besvarad enkät ger ganska lite i ersättning.

Det är som sagt alltså inte någonting man börjar med i syfte att bli rik.

En annan nackdel med flexibiliteten är att man bara kan besvara enkäter man blir inbjuden till.

Således kan man inte till fullo bestämma vilken mängd undersökningar man vill delta i, utan detta beror på panelföretagets kunder och deras profilkrav.

En annan nackdel kan vara att man ofta inte blir belönad med pengar direkt vid genomförande av enkäten.

Oftast måste man tjäna ihop ett visst antal poäng för att nå en utbetalningsgräns.

Vilka är Sveriges största konsumentpaneler?

Sverige har ett antal stora konsumentpaneler som är enkla att anmäla sig till.

YouGov är en internationell panel som även har en svensk gren.

Den har miljontals användare världen över och resultatet av deras undersökningar används av alla möjliga sorters företag, men framför allt inom konsumentvaror.

Norstatpanel är ett skandinaviskt marknadsundersökningsföretag med runt 100 000 medlemmar i Sverige och över 650 000 medlemmar totalt i Europa.

Som ersättning för sitt deltagande får man så kallade Norstatmynt som kan lösas in mot presentkort och man kan även delta i olika lotterier.

Monosurveys är ett finskt marknadsundersökningsföretag som erbjuder undersökningar om allt möjligt.

Deltagande i undersökningar belönas med euro och dessa kan lösas ut efter att man nått gränsen tio euro.

Hur man väljer marknadsundersökningsföretag

De tre ovan nämnda marknadsundersökningsföretagen är bara ett fåtal exempel på aktörerna på marknaden.

Det kan definitivt finnas anledning att skapa konton hos flera av dem eftersom detta ökar sannolikheten att man blir skickad enkäter i den omfattning man önskar.

Innan man registrerar sig och besvarar sin första enkät är det dock bra att kontrollera att företaget är seriöst och välkänt.

Detta kan göras via till exempel Trustpilot eller en snabb googling.

Ett annat tips kan vara att skapa en ny mejladress för det specifika syftet att ta emot förfrågningar om undersökningar.

På så sätt undviker man att ens huvudsakliga inkorg blir alldeles översvämmad med mejl.

Sammanfattning

Att besvara enkäter i utbyte mot ersättning är ett mycket vanligt sätt att tjäna lite extra pengar.

Företag och andra typer av organisationer använder sig av dessa marknadsundersökningsföretag för att utveckla nya produkter, sätta upp strategier och som beslutsunderlag på andra sätt.

För den som är intresserad av att komma igång med enkäter finns många stora aktörer att välja mellan idag.

Ett tips är att anmäla sig till flera av dem eftersom sannolikheten då är större att man får möjlighet att svara på enkäter när det passar en.

Naturligtvis behöver man inte svara på varje förfrågan som skickas till ens mejlbox, men ju fler man svarar på – desto mer pengar tjänar man!

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa