Hur kan man tjäna pengar på att skapa en app?

skapa en app tjäna pengar
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 8 mars 2023 •  6 min

Till skillnad mot vad man kan tro, behöver man inte ha en utbildning inom data, programmering eller mjukvaruutveckling för att kunna utveckla en app.

Dock krävs en hel del tålamod, tid och energi.

Dessutom krävs naturligtvis en bra idé för en app – kanske handlar det om en förbättring av en app som redan existerar, eller en helt ny idé.

Förutom att detta kan vara ett utmanande hobbyprojekt är det också en möjlighet att tjäna pengar.

I den här artikeln ges en överblick av hur man går till väga för att skapa en app, samt hur man får appen att bli en inkomstkälla.

Hur kan man tjäna pengar på att skapa en app?

Det vanligaste sättet att tjäna pengar på en app som är gratis är genom annonser.

En annan möjlighet att tjäna pengar är att ta betalt för appen, antingen vid nedladdning eller genom en prenumerationsmodell.

Ett tredje sätt är att erbjuda ytterligare tjänster i appen och ta betalt för dessa separat.

Att skapa en app

Det första steget i processen att skapa en app är naturligtvis att komma på en bra idé.

Ett tips kan vara att göra en lista över de egenskaper som appen måste ha och de som kan vara bra att ha.

På så sätt klargörs vilket problem appen kommer att lösa för dess användare och idén blir mer konkret.

Även om det kan vara lockande att lista så många egenskaper som möjligt är det oftast lämpligt att hålla antalet lösningar till ett fåtal.

Annars riskerar appen att bli både spretig i sitt utförande och komplex att använda.

Innan man går vidare i utvecklingsprocessen är det också bra att göra en grundläggande marknadsundersökning för att fastställa eventuell konkurrens, användarbehov och så vidare.

Ta hjälp av digitala verktyg för att skapa appen

Det finns flera olika verktyg som kan användas för att ge liv åt appidén.

Några exempel är Balsamiq Wireframes, InVision och UXpin, vilka alla gör det möjligt att skapa prototyper av olika slag.

Förutom att ge appen en mer visuell form är detta steg viktigt för att beskriva flöden i appen.

Till exempel;

Att skapa appens grafik

Nästa steg handlar om att utveckla appens grafiska design.

Om man inte har kunskap inom detta område kan det vara lämpligt att anlita en professionell grafisk designer.

Det finns många plattformar där man kan hitta denna typ av tjänster, exempelvis Upwork och Toptal.

Om man i stället vill göra den grafiska designen själv är det rekommenderat att använda färdiga mallar för att spara tid.

Tänk på att välja en mall som är specifik för Android eller iOS, beroende på vilket system du vill utveckla appen för.

Programmering för front-end och back-end

När det är dags att börja programmera är det två begrepp som är viktiga att hålla isär; front-end och back-end.

Front-end innefattar allting som syns i en app eller på en hemsida, det vill säga allt från knappar och grafik till navigering och datahantering.

Back-end inkluderar allt som inte syns, vilket kan vara sådant som databaser, nätverk och lagring av data.

Naturligtvis måste front-end och back-end vara sammankopplade för att appen ska fungera.

Om man inte har kunskap om detta går det att hitta och anlita utvecklare på samma plattformar som redan nämnts ovan, det vill säga exempelvis Upwork och Toptal.

Notera att om man vill anlita en utvecklare som tar hand om hela processen, inklusive både front-end och back-end, är det en full stack-utvecklare man bör söka efter.

Hur mycket det kostar att anlita dessa utvecklare beror naturligtvis på hur mycket arbete som appen kräver, men också hur erfaren utvecklaren är.

Om man är intresserad av att hålla kostnaderna nere kan en möjlighet vara att anlita en mindre erfaren utvecklare som har en lägre timkostnad.

Då får man dock räkna med att dennes arbete kan förväntas ta lite längre tid.

Från färdig produkt till lansering

Det sista steget innan användare kan börja utnyttja appen är att lansera den på App Store (eller Google Play).

Detta kan vara en någorlunda omständlig process, eftersom App Store har specifika riktlinjer för vad som får publiceras.

Riktlinjerna innehåller krav på bland annat användarsäkerhet, prestanda och juridiska omständigheter.

Dessa riktlinjer säkerställer att allt som finns på App Store håller hög kvalitet och därför måste allt som laddas upp godkännas av ett team hos Apple.

Om appen godkänns är det grönt ljus för att börja attrahera användare.

Notera att kostnaden för att behålla appen på App Store är 99 US dollar per år.

Tänk också på att eventuella buggfixar och uppdateringar kan komma att krävas i framtiden.

Marknadsför appen för att attrahera användare

För att kunna börja tjäna pengar på appen krävs naturligtvis att personer laddar ner och använder den.

Marknadsföring är ett bra sätt att skapa uppmärksamhet kring en app, och detta behöver inte nödvändigtvis vara särskilt dyrt.

Innan man börjar marknadsföra sin app är det dock viktigt att ha en hemsida som ger potentiella användare ett första intryck av appen och dess funktioner.

Hemsidan bör alltså beskriva vad appen är, vilka egenskaper den har och en länk till App Store där den kan laddas ner.

Så mycket kan man tjäna på sin app

Hur mycket man kan tjäna på sin app beror på hur populär den blir.

Om man har kommit på en riktigt bra idé och lyckas med utvecklingen av appen finns ingen egentlig gräns för hur mycket pengar man kan tjäna.

Som nämnts ovan finns olika modeller för hur man kan tjäna pengar på sin app och dessa har lite olika inkomstströmmar.

Om man till exempel väljer att ta betalt när en användare laddar ned appen kommer inkomsten att vara av engångskaraktär.

Väljer man däremot att ha en prenumerationsmodell kommer inkomstflödet att vara återkommande till dess att användaren eventuellt väljer att avsluta prenumerationen.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa