Robotrådgivning: Vad är det & är det något för mig?

robotrådgivning
Av Caroline Hasl •  Uppdaterad: 22 februari 2020 •  17 min

Robotrådgivning har snabbt blivit en populär sparform, vilket är goda nyheter för investerare som letar efter ekonomisk rådgivning till låg kostnad. Antalet robotrådgivare fortsätter att växa, liksom utbudet av tjänster. Många erbjuder nu socialt ansvarsfulla investeringsportföljer, tillgång till mänskliga finansiella rådgivare och omfattande digitala finansiella planeringsverktyg.

Robotrådgivare är en AI-baserad mjukvarulösning som hanterar kundens behov och kan med hjälp av den information som samlas in skapa en finansiell plan och förslag på lönsamma investeringar. Det finns många olika banker, internetbanker, och nystartade företag som erbjuder robotrådgivning med olika tjänster och inom olika kategorier som fonder, aktier, sparande, bolån, och pension.

Robotrådgivning har som sagt blivit väldigt populärt de senaste åren, då det innebär lite till ingen mänsklig interaktion samt väldigt låga avgifter. Digitalisering har gjort att många tjänster går över till att vara helt online vilket även gör det lättare för nya kunder att använda och hitta till. Robotrådgivning kan vara både en bra första start för någon som vill komma igång med investeringar eller för någon med erfarenhet som vill ha en självstyrande förmögenhetsförvaltningstjänst.

I den här artikeln tar vi upp hur robotrådgivning går till, vilka fördelar som du kan gynnas av, och eventuella frågor som är vanliga om tjänsten.

Vad är Robotrådgivning?

Robotrådgivning är en algoritm-baserad lösning som erbjuder råd om finans, sparande och investeringar genom att hantera och analysera stora mängder av data. Utöver rådgivning så kan även robotrådgivning leda till finansiella planer, investeringar i fonder, och sparande inom olika kategorier som fonder, pension, och bolån.

Med robotrådgivning sker lite eller i de flesta fall ingen interaktion med en mänsklig rådgivare utan allt sker enkelt och smidigt online. En ny kund fyller i information som robotrådgivaren behöver, vanligtvis i form av en kort enkät, som sedan analyseras av roboten för att ge råd och förslag på potentiella investeringar och möjligheter till att spara pengar. Robotrådgivning fokuserar även på låga investeringsbelopp.

Robotrådgivning erbjuds främst av banker och internetbanker, men även nystartade företag. När du väljer din robotrådgivare kan det därför vara en fördel att läsa mer om företaget bakom tjänsten.

Den rådgivning som en kund får är automatiserad och baseras på den input roboten får ta del av. Med hjälp av algoritmer och data kan robotrådgivaren skapa finansiella planer och ge råd om investeringar, som kallas investeringsrådgivning. Rådgivningen innebär att man kartlägger kundens ekonomiska situation som kan vara allt från pensionssparande till tillgångar och skulder.

Man går också igenom vilken erfarenhet kunden har av tidigare sparande. Det är också viktigt att rådgivningen innefattar vad det finns för risker med investerande och sparande och vilka möjliga resultat det kan ge. Du som kund får också uttrycka vilken avkastning du förväntar sig. Algoritmen baseras på de krav som Finansinspektionen har definierat måste dokumenteras i ett möte med en kund.

Hur använder man Robotrådgivning?

Med de flesta robotrådgivare går processen till likadant, där du först får fylla i de finansiella planer och förväntningar du har. Detta innebär att du fyller i de parametrar som robotrådgivaren behöver för att kunna ge relevanta råd och kan exempelvis innebära

Robotrådgivaren använder dessa parametrar för att analysera vilken investeringsplan som kan vara bäst lämpad.

När du letar efter den bästa robotrådgivaren för just ditt eget behov så kan du börja med att jämföra de olika tjänsterna som finns tillgängliga. Det finns många möjligheter att se recensioner och betyg från andra användare och det kan även vara en bra start att kolla om den banken du redan använder dig utav erbjuder robotrådgivning. Eftersom att robotrådgivning främst erbjuds av företag och banker som redan har erfarenhet inom finansiell rådgivning så kan det vara en bra start för att påbörja ditt sparande. I många fall har din egna bank redan robotrådgivning och därför även en god insikt i din ekonomi.

Robotrådgivning kan vara ett bra första steg för att komma igång med ditt sparande och dina investeringar med tanke på de låga kostnaderna och avgifterna robotrådgivning innebär. För mer komplexa eller omfattande investeringsplaner kan du i ett senare skede anställa en vanlig, mänsklig rådgivare för att hantera framtida investeringar.

Ekonomi, finansiella investeringar och framtida sparande kan i många fall kännas svårt och ibland även tråkigt. Det är dock viktigt för ens privata ekonomi och framtid och med detta i åtanke så kan robotrådgivning vara precis det som behövs för att ge en god grund för ens framtida ekonomi.

Robotrådgivning och dess funktioner

En robotrådgivare kan erbjuda många olika tjänster inom finansiell rådgivning och investeringar. Vilka tjänster som erbjuds specifikt beror på robotrådgivaren och vilken bank eller vilket företag som skapat lösningen. Det kan vara bra att själv skapa en minneskarta för att se vilket behov du har som kund och vilka förväntningar du har för dina finansiella investeringar alternativt hitta en robotrådgivare som kan erbjuda hjälp med att ta fram idéer för detta. Eftersom att robotrådgivning är en mjukvarulösning så innebär det att roboten endast kommer hantera den informationen den får ta del av så desto mer information roboten kan använda sig utav desto bättre lösning kan den erbjuda.

Robotrådgivare delas vanligtvis in i olika kategorier beroende på de tjänster som de tillhandahåller. Dessa är fondrobotar, aktierobotar, sparrobotar, pensionsrobotar och bolånerobotar. Många robotar kan erbjuda flera olika tjänster medan vissa är helt specialiserade.

I de flesta fall erbjuder robotrådgivaren också en grundläggande enkät där du fyller i den informationen du har om dina behov för sparande och investeringar för att sedan ledas till de rätta tjänsterna som matchar med det behov du har. Om du därför är osäker på exakt vilken tjänst du är ute efter så brukar den första enkäten hjälpa till att guida en mot sina mål och intressen för sparande eller investeringar. I många fall har man klassat fondrobotar som de robotar som bäst representerar översiktlig robotrådgivning och detta kan vara en bra start för att komma igång med sitt sparande för en trygg ekonomi.

Fondrobot

Fondrobotar har ett fokus på fonder och placerar kundens tillgängliga kapital i fonder, vilket kan vara både vanliga fonder eller börshandlade fonder, som också kallas ETF:er.

Aktierobot

Aktierobotar placerar kundens kapital i aktier där en aktieportfölj vanligtvis tas fram baserat på kundens information och på flera olika geografiska marknader. I många fall kan kunden även själv skräddarsy sin aktieportfölj baserat på nyckeltal andra parametrar.

Sparrobot

Sparrobotar hjälper kunden att spara kapital genom att exempelvis föra över en mindre summa pengar vid varje köp till ett sparkonto eller till en fond. Sparrobotar arbetar ofta med att försöka uppnå ett visst sparmål som kunden har fördefinierat.

Pensionsrobot

Pensionsrobotar hjälper kunden med pensionssparande och kan exempelvis innebära att ge en överblick över sparandet, göra en utvärdering av de fonder som man redan har eller föreslå fonder som man kan byta till för att få lägre avgifter.

Bolånerobot

Bolånerobotar hjälper kunden att utvärdera ett bolån genom att kolla på belåningsgrad, ränta, bindningstid och amortering.

Robotrådgivare och dess avgifter

Robotrådgivare har olika avgifter och det är viktigt att ta en titt på dessa avgifter innan du börjar använda dig utav en robotrådgivare. Det finns flera verktyg som går att använda för att jämföra robotrådgivarnas avgifter och dessa kan innebära startavgifter eller grundavgifter för att påbörja användningen av tjänsten och vidare även månatliga eller årliga avgifter beroende på hur mycket du vill investera. Avgifterna går vanligtvis att se direkt när du klickar dig in på robotrådgivarens sida eller i de villkor som du ser innan du börjar använda robotrådgivaren för första gången. Efter att du fyllt i den informationen som robotrådgivaren behöver så genereras också mer information om vilka kostnader du kan förvänta dig om du följer den finansiella plan som roboten skapat.

Generellt så ökar avgifterna mer när mänsklig interaktion behöver ske och robotrådgivare är därför fördelaktigt då de innebär lite till ingen interaktion. Tjänsten kan täcka tusentals användare utan att vara beroende av en fysisk plats eller tid vilket gör att avgifterna kan vara väldigt låga och förmånliga.

Vilka fördelar finns det med Robotrådgivning?

Att använda sig utav robotrådgivning istället för en vanlig rådgivare innebär oftast lägre kostnader. Det beror alltså på hur mycket pengar du vill investera eller spara, och hur mycket du vidare vill lägga på kostnaderna för de råd du känner att du är i behov av.

Robotrådgivning innebär att fler tjänster och råd kan nå ut till en större kundkrets, eftersom att det inte behöver vara på en specifik fysisk plats och sker vanligtvis när som helst på dygnet. I och med detta så blir kostnaderna för tjänsten lägre än om exempelvis vanliga rådgivare skulle träffa kunder fysiskt och enligt vanliga arbetstimmar.

Eftersom att robotrådgivning även är en AI-baserad lösning så innebär det att värdefull information om lönsamma investeringar och framtida sparande kan samlas in i stora mängder och analyseras och sedan användas för att erbjuda anpassad rådgivning baserat just på kundens behov. Robotrådgivning är också mer fördelaktigt om du främst är ute efter förvaltning framför omfattande finansiell planering.

Eftersom att robotrådgivning inte är beroende av en fysisk plats så är tjänsten alltid tillgänglig och ger sina användare lätt åtkomlighet. Alla robotrådgivare finns på bankens eller företagets hemsida och nu utvecklas även mobilapplikationer för att göra det ännu mer lättillgängligt. Investeringar och sparande kräver alltså bara några klick på telefonen med stort potential för en god framtida ekonomi.

Hur väljer man rätt Robotrådgivare?

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när det är dags att välja sin robotrådgivare.

Eftersom att robotrådgivare inte nödvändigtvis behöver hålla sig till en fysisk plats utan kan erbjuda sina tjänster till en mycket större kundkrets som är helt baserad online innebär det att en robotrådgivare har fler användare än en mänsklig rådgivare. Med detta finns alltså oftast mer information tillgänglig om robotrådgivaren och det går vanligtvis att hitta tusentals med recensioner på robotrådgivarens tjänster.

Du kan börja med att kolla på de rådgivare som din egen bank erbjuder och om du är särskilt nöjd med sin bank se vilka tjänster som finns för just robotrådgivning. Det kan finnas en trygghet i att använda en tjänst från en bank som man redan varit kund hos i flera år.

Vidare är det viktigt att själv se vilket behov du har och vad du är intresserad av, vare sig det är pensionssparande, investeringar i aktier eller fonder, eller småsparande. Olika robotrådgivare erbjuder olika tjänster och därför gäller det att först hitta de robotrådgivare som matchar med det behov man har.

När du sedan hittat några passande robotrådgivare så gäller det att jämföra de villkor och avgifter som robotarna har. Om du har ett fokus på att hålla kostnaderna nere så väljer du alltså den robotrådgivaren som har lägst avgifter. Om du har fokus på specifika aktier eller investeringar kan det löna sig att välja en robotrådgivare som kan hjälpa till med just dessa specifika områden. Vissa robotrådgivare är även begränsade i hur mycket placeringar som kan ske automatiserat och om du är ute efter en helt automatiserad hanteringsplan så är det fördelaktigt att välja en robotrådgivare som erbjuder detta.

Alternativ till Robotrådgivning

När det kommer till finansiell rådgivning så finns det främst två tillvägagångssätt, det första som vi redan har diskuterat är att använda sig utav robotrådgivning.

Man kan också gå den traditionella vägen och använda sig av en mänsklig finansiell rådgivare som kan hantera allt från omfattande planering till att ge simpla råd om finans, investerande, och sparande. Att använda sig utav en mänsklig rådgivare innebär oftast att du behöver träffa personen fysiskt eller ha ett samtal över telefon. Det kan ta både tid och energi men kan ge ett bra stöd under processen då man har en tvåvägskommunikation. Kostnaderna skiljer sig dock markant och om låga kostnader är en prioritet så kan robotrådgivning vara lösningen.

Ett sista alternativ om du vill undvika rådgivning helt och hållet är att själv söka information om potentiella investeringar, lönsamt sparande, och hur man kan gå tillväga för att säkra sin framtida ekonomi. Detta alternativet tar längst tid och mest energi om du inte är så insatt och kan istället vara ett bättre alternativ om du helt vill spara på alla kostnader eller har ett intresse av att lära sig allt om finansiell rådgivning på egen hand. Efter att du har använt dig utav antingen robotrådgivning eller en mänsklig finansiell rådgivare så kan du testa sig fram på egen hand och investera eller spara genom att själv söka upp informationen.

När ska man välja andra alternativ till Robotrådgivning

Även om robotrådgivning kommer med många fördelar som låga kostnader och konstant tillgänglighet så kan man fråga sig när finns det tillfällen då man bör överväga andra alternativ till robotrådgivning.

Med robotrådgivning får kunden automatiserade lösningar baserat på den informationen som kunden själv matar in. Det innebär att roboten är högt beroende av vilken information den får ta del av och hur den informationen analyseras. När det är dags för kunden att fylla i diverse information i exempelvis en enkät för att påbörja tjänsten så kan kunden själv märka att man kan vara i mer behov av en diskussion. Om man är osäker på exempelvis hur länge man vill investera eller hur mycket man vill investera så kan det vara mer lämpligt att använda sig av en mänsklig finansiell rådgivare.

En mänsklig finansiell rådgivare kan erbjuda kunden tvåvägskommunikation vilket för vissa som exempelvis de som precis gett sig in i investeringar och framtidssparande kan kännas mer bekvämt. Det finns flera banker och företag som erbjuder både robotrådgivning och mänskliga finansiella rådgivare och det kan då vara ett alternativ att först få en konsultation av en mänsklig rådgivare för att sedan gå över till robotrådgivning.

I andra fall kan det vara så att man ser ett större behov av att få en omfattande rådgivning för sina investeringar och sparande. Omfattande finansiella planer kan begränsas av vissa robotrådgivare och då kan det också vara ett bättre att vända sig att till en mänsklig finansiell rådgivare. Robotrådgivare kan också ha en gräns på hur mycket kapital som kan investeras via tjänsten och när det kommer till högre kapital så behöver man vända sig till en mänsklig finansiell rådgivare på grund av begränsningen av robotrådgivare.

Reglering av finansiella rådgivare

För att kunna vara en finansiell rådgivare och ge finansiell rådgivning behöver man vara licensierad av Swedsec, som är ett företag som tillhandahåller licenser för de som arbetar med liknande tjänster på den svenska finansmarknaden. Finansinspektionen har utvecklat regelverk för finansiell rådgivning och den dokumentation som skapas för rådgivningen. De banker och företag som erbjuder dessa tjänster måste ha tillstånd från Finansinspektionen och är även under deras uppsik. Detta gäller även robotrådgivning och det kan vara bra att kolla upp verksamhetens licens och villkor innan man börjar använda deras tjänster.

Sammanfattning

Robotrådgivning är en ny, trendande AI-lösning som hjälper människor att få rådgivning om sin finans och hjälp med att investera eller spara för att stärka sin egen ekonomi. Med hjälp av digitalisering av många verktyg och tjänster är även finansiell rådgivning nu tillgängligt helt internetbaserat så att det blir lättare för fler kunder att ta del av samt för att spara tid och höga kostnader.

Det finns flera fördelar med att använda sig utav robotrådgivning där den största fördelen är de låga avgifterna. Eftersom att det inte krävs att man möts på en fysisk plats och tar tid av en mänsklig rådgivare kan avgifterna hållas väldigt låga. Robotrådgivning är också helt automatiserat och behöver endast specifik information i form av en enkät som kunden får fylla i. Kunden presenteras med finansiella förslag och rådgivning baserat på informationen för att sedan gå vidare till en mer omfattande planering.

Det finns olika robotrådgivare som täcker olika områden som exempelvis pensionssparande, investeringar, och bolån. Beroende på vilket behov en kund har kan robotrådgivare anpassa sin rådgivning och skapa en finansiell plan som gynnar kunden. Robotrådgivare har en viss begränsning i sin automatisering vilket gör att exempelvis vissa inte kan placera fonder åt sina kunder och det är därför viktigt att se över exakt vilka tjänster man är ute efter.

Robotrådgivare kan vara en bra start för de som vill komma igång med sitt sparande och sina investeringar genom att spara både tid och pengar. Det är också en användbar tjänst för de erfarna som vill ha en automatiserad portföljhantering.

Caroline Hasl

Caroline Hasel är skribent inom privatekonomi och sparande. Caroline har en examen inom företagsekonomi Högskolan i Borås samt en master's degree från Luleå Tekniska Universitet. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa