Hur mycket ska en 14-åring ha i månadspeng?

hur mycket ska en 14 åring ha i månadspeng
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 20 mars 2023 •  7 min

De flesta tonårsföräldrar har funderingar kring hur de bäst hjälper sina barn att bli självständiga ungdomar.

Ett sätt att stödja kan vara att lära tonåringen sköta sin egen ekonomi.

I den här texten kommer vi att svara på frågan ”Hur mycket ska en 14-åring ha i månadspeng?”.

Att ha en egen ekonomi gör det möjligt för en tonåring att ta egna beslut, och på så sätt växa som individ.

Frågan är hur mycket pengar det är rimligt att en 14-åring bestämmer över.

Den här texten ger dig förhoppningsvis svar på några av de viktigaste frågorna du har i din roll som tonårsförälder.

Hur mycket ska en 14-åring ha i månadspeng?

Det finns tips från olika experter om vad som är lämpligt att ge sin 14-åring, och man bör försöka hitta ett balanserat och rimligt belopp.

Familjens ekonomi är såklart avgörande när man tar ett sådant beslut.

Det är framför allt viktigt att alla är överens om beloppet som bestämts.

Är det viktigt att ge månadspeng?

I en familj är det viktigt att prata om pengar.

Det är viktigt att barnen och tonåringarna är medvetna om hur privatekonomin fungerar samt vilka möjligheter och utmaningar som finns.

Med sina egna pengar får tonåringen uppleva hur det är att ta ansvar, planera och ta beslut.

De lär sig hushålla med sina resurser och förstår att de är begränsade och kan ta slut.

Då blir det enklare att förstå att pengar har ett värde och att föräldrarna inte fungerar som uttagsautomater.

Med sin egen ekonomi kan tonåringen förbereda sig för vuxenlivet och de svåra beslut som kan komma i framtiden.

Då kan de förhoppningsvis undvika tråkiga vuxenproblem som oansvarig skuldsättning och betalningsanmärkningar.

Vad är rimligt att kräva att tonåringen lär sig när det gäller ekonomi?

Den kände privatekonomen Dave Ramsey menar att tonåringarna behöver lära sig att uppskatta livet som det är, oavsett hur mycket man äger eller kan köpa.

Han tycker fortsättningsvis att det är rimligt att tonåringar lär sig ta ansvar för ett bankkonto och blir medvetna om de risker som finns när man lånar pengar eller tar kredit.

Att lära sig göra en budget är bra träning för att förstå kostnader, men också att planera och strukturera sitt liv.

När tonåringen gör upp en budget lär denne sig också att kommunicera och vara tydlig så andra kan förstå.

Det är bra att tonåringen lär sig att det är möjligt att tjäna pengar själv samt hur räntor fungerar.

Vad är ett rimligt belopp?

Bankerna har stor erfarenhet och ger rekommendationer när det kommer till storleken på månadspengen.

Nordea föreslår en månadspeng på mellan 300 och 400 kronor för ett barn som är 12–14 år, och ett dubbelt så stort belopp när barnet fyller 15 år.

Swedbank utgår från medianen, alltså det vanligaste beloppet bland familjer, som är 400 kronor i månaden för en person på 14 år.

De föreslår en fördubbling när tonåringen fyller 16 år.

SEB säger ungefär samma sak som Swedbank och utgår från genomsnittsbelopp på 383 kronor som fördubblas vid sexton års ålder.

Kort, Swish eller kontanter – vad är bäst?

Många tonåringar är snabba med att lära sig digitala lösningar, applikationer och teknik.

Det är trots detta viktigt att alla i familjen är bekväma med hur utbetalningen av månadspengen sker.

Här får man prova sig fram och se vad som fungerar bäst.

Ett populärt sätt att börja är att sätta in en del på tonåringens bankkonto och sedan ge resten direkt i handen.

Hur lär man sin tonåring att spara för framtiden?

Att ha pengar till ett biobesök, sitt mobilabonnemang eller för att köpa något fint är viktigt för många ungdomar.

Samtidigt kan sparande för framtiden vara ett abstrakt koncept för en 14-åring.

Börja därför med konkreta mål som är möjliga att genomföra.

Uppmuntra tonåringen att börja spara till något som uppfattas som viktigt men inte alltför brådskande.

Sätt mål och fira dem när ni nått fram till ert resultat.

Växer pengarna när de sparas?

En förhoppning som många har är att ens pengar ska växa när man sparar dem.

Jämför alltid sparräntor på olika banker och konton, men var beredd på att vid kortsiktigt sparande, upp till 6 månader, så växer pengarna ganska lite.

Men tonåringen växer desto mer såklart, eftersom sparandet i sig gör att vi blir mer förberedda och starka inför framtida utmaningar.

Ska föräldern kräva någon motprestation?

En del föräldrar väljer att betala lite mer i månadspeng om det förväntas en motprestation av tonåringen.

Om tonåringen hjälper till hemma eller utför andra ansvarsuppgifter så kan det ge en känsla av pengarna verkligen har förtjänats.

Då blir det också mer självklart att pengarna kan användas som tonåringen vill.

Vad kan 14-åringen göra för sina pengar?

De flesta föräldrar verkar tycka att månadspengen ska gå till nöjen, godis eller tidningar, men den kan även delas upp på olika sätt som till fickpengar, återkommande utgifter eller sparande och investeringar.

Fickpengar kan användas för att betala små utgifter som dyker upp under dagarna, utan att alltid behöva fråga föräldrarna.

Att betala sina återkommande utgifter, som mobilabonnemang, blir ett sätt att lära sig ta ansvar och förstå livets kostnader.

Sparandet blir en träning på att tänka framåt och kanske till och med få pengarna att växa.

Vad kan gå fel och vad gör man då?

Ibland används pengarna till något som du som förälder tycker är onödigt eller slöseri.

Det är därför viktigt att ni kommit överens om beloppet och att inte ge mer (eller mindre) pengar än vad ni bestämt.

Det kan hända att tonåringen gör misstag och köper något onödigt eller blir besviken över sitt köp.

Det är inte så lätt att spara och ibland händer det att pengarna har tagit slut innan det var planerat.

Prata med tonåringen om konsekvenser men glöm inte att fira misstagen, det är genom dem vi lär oss för livet!

Att vara utan egna pengar under en kortare tid är ofta inte så allvarligt för en 14-åring, det kan rentav vara just den erfarenheten som lär denne att sköta sin ekonomi.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa