Hur kan man tjäna pengar som försöksperson?

tjäna pengar som försöksperson
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 23 december 2022 •  7 min

När företag, framför allt inom läkemedelsindustrin och sjukvården, tar fram nya produkter krävs ofta olika experiment innan de får tillåtelse att lansera produkterna på marknaden.

Även inom universitetsväsendet är det vanligt att hålla olika experiment som del av utbildningen eller som del i olika forskningsprojekt.

Det är inte ovanligt att denna typ av aktörer bjuder in privatpersoner för att delta i dessa studier.

Som försöksperson får man ofta ersättning för sitt deltagande, vilket kan vara allt från biobiljetter eller presentkort till tusentals kronor, beroende på projektets omfattning.

Hur kan man tjäna pengar som försöksperson?

Som försöksperson får man betalt dels för sin tid, dels för den inneboende risken i det aktuella experimentet.

Detta innebär således att ju längre tid ett experiment tar och ju högre risk man utsätts för genom sitt deltagande i studien, desto mer pengar kan man räkna med att tjäna som försöksperson.

Var kan man hitta forskningsprojekt att delta i?

Idag finns flera platser där det annonseras om pågående forskningsprojekt som söker försökspersoner.
Ett exempel är Accindi som tidigare hette Studentkaninen, vilket är en plattform som listar projekt i de stora studentstäderna.
Det är också möjligt att anmäla sitt intresse till olika studier på läkemedelsföretags hemsida.

Även om de inte har några pågående projekt som passar ens profil är det möjligt att det kommer i framtiden och att redan ha lämnat sina kontaktuppgifter kan då vara fördelaktigt.

Ett annat alternativ är att lämna sin intresseanmälan för kliniska prövningar på exempelvis Karolinska Universitetssjukhuset.

Vad innebär det att delta i forskningsprojekt?

Efter att man lämnat sin intresseanmälan görs en bedömning av ens profil gentemot kraven för det specifika projektet av den projektansvariga personen.

Om man anses möta kraven blir man kontaktad och får en kort introduktion till experimentet och möjlighet att ställa frågor.

Tackar man ja kan man räkna med att behöva ta sig till företagets, sjukhusets eller universitets lokaler för att genomföra projektdeltagandet.

Innan man startar är det vanligt att genomgå en hälsoundersökning samt att skriva på dokument där man accepterar exempelvis eventuella biverkningar.

Därefter inleds experimentet och beroende på vad det handlar om kan man antingen tillåtas lämna direkt efter, eller behöva stanna kvar några dagar eller nätter.

All denna information ska man delges innan man accepterar att delta som försöksperson.

Kan vem som helst bli försöksperson?

I princip kan vem som helst bli försöksperson.

Oftast söks mycket specifika egenskaper, exempelvis kvinnor och män i åldern 30 till 55 år som inte har några sjukdomar, som blivit vaccinerade mot Covid-19 och som röker e-cigaretter.

Vilken profil som eftersöks beror helt enkelt på vilken typ av studie det är.

I många fall där läkemedel är inblandade i experimentet är det personer med specifika sjukdomar som efterfrågas.

I andra undersökningar är det exempelvis särskilda språkkunskaper som efterfrågas, att man är vänsterhänt, eller någonting helt annat.

Hur mycket kan man tjäna på att vara försöksperson?

Hur mycket man kan tjäna som försöksperson beror helt på vilken typ av studie det handlar om.

Deltagande i de allra minsta studierna, som till exempel endast kräver ett blodprov vid ett tillfälle, kanske ger en biobiljett.

Större studier som kräver mer engagemang från deltagarens sida betalar oftast mer, allt från ett par hundra kronor till ett par tusen.

Det är till exempel inte ovanligt att de mer omfattande studierna kräver att man äter eller sover på ett särskilt sätt inför besöken på laboratoriet.

Studier som kräver godkännande av Läkemedelsverket och/eller Etikprövningsmyndigheten är sannolikt bättre betalda än mindre omfattande sådana.

Varför söks försökspersoner till olika projekt?

Anledningen till att ett företag eller forskningsteam söker försökspersoner kan naturligtvis variera stort.

Det brukar dock finnas en gemensam nämnare i att de olika projekten syftar till att öka förståelsen för människokroppen inom ett visst område, hur den reagerar på olika stimuli och hur man som person reagerar på detsamma.

På så sätt kan man beskriva försökspersoner som betydelsefulla medhjälpare i utvecklingen av läkemedel och forskning.

Om man lider av specifika sjukdomar, så som astma eller diabetes, kan detta kännas som en särskilt angelägen uppgift.

Fördelar med att vara försöksperson

Den största fördelen med att vara försöksperson är att man inte behöver ha någon specifik erfarenhet.

Det är enkelt att komma i kontakt med projektledare via plattformar som Accindi och projektledarna är ofta mycket flexibla vad gäller tillgänglighet.

En annan fördel är att man inte förbinder sig att delta i någonting förrän man fått en ingående beskrivning av vad studien innebär och vad den kan ha för eventuella biverkningar.

Det är också möjligt att avbryta sitt deltagande mitt i studien om man vill, även om detta naturligtvis innebär att man inte får betalt.

Nackdelar med att vara försöksperson

En av de största nackdelarna med att vara försöksperson är att man är helt beroende av att det genomförs studier som matchar ens profil.

Man måste också bo i närheten av en stad där det finns organisationer som genomför denna typ av projekt.

De vanligaste städerna är Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund, Umeå, Skövde och Linköping – i princip de stora universitetsstäderna.

I dessa städer finns också landets största sjukhus och därmed möjligheten att delta i kliniska studier.

En annan potentiell nackdel är att man inte alltid får betalt i pengar.

Det kan vara presentkort, biobiljetter eller någonting annat som motsvarar pengar, men med begränsat användningsområde.

Sammanfattning

Det är enkelt att komma igång och tjäna pengar som försöksperson.
Om man bor i någon av de stora städerna eller universitetsstäder, är det hög sannolikhet att det pågår olika forskningsprojekt man kan delta i.

Tyvärr kan det bli lite svårare om man inte bor i närheten av dessa, men ibland genomförs även projekt online, vilket i så fall kan vara ett lämpligt alternativ.

Det finns ingen ideal typ av profil för forskningsprojekt – ibland sökes personer som är helt friska, medan det i andra sammanhang efterfrågas personer med specifika åkommor för att till exempel testa ett nytt läkemedel.

Med andra ord är det verkligen en möjlighet för vem som helst att tjäna pengar.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa