Tjäna pengar på YouTube

Av Pär Svensson •  Uppdaterad: 4 maj 2020 •  16 min

Som en av världens största plattformar för videodelning och strömmande media så har YouTube blivit en oerhört viktig kanal för såväl marknadsföring som distribuering av egenproducerat material.

Tack vare automatisk integrering av Google AdSense så har man möjligheten att ta del av reklamintäkter genom att aktivera automatisk matchning mellan innehållet du väljer att publicera och de personer som tittar på det. Denna möjlighet har gjort att många numera tjänar betydande summor med hjälp av YouTube utan att behöva engagera sig i så mycket mer än att skapa innehåll som engagerar.

Sedan lanseringen har tjänsten haft en stadig tillväxt och anses nu för tiden vara mer inflytelserik är såväl traditionella mediekanaler som andra streamingsajter. Detta beror i stor utsträckning på att de valt att fokusera på och uppmuntra användare innehåll. De flesta analytiker är överens om att denna sorts material väcker större engagemang då det i sin natur är mer personligt än klassisk och mer enkelriktad underhållning.

Enligt statistik från YouTube så laddas det numera upp över åtta timmar video varje sekund. Detta innebär så klart att konkurrensen om tittare är väldigt hård. Men då sajten har över femhundra miljoner besökare varje dag så finns det fortfarande enorma möjligheter att tjäna pengar på YouTube och skapa en trogen skara följare.

Låt oss därför ta en närmare titt på hur YouTube blev stort, hur du kan dra nytta av det för att tjäna pengar samt hur framtiden för tjänsten kan tänkas se ut.

Är du inte intresserad av bakgrunden bakom fenomenet så kan du med fördel hoppa direkt till rubriken om att tjäna pengar på YouTube. Men ofta är det bra med lite djupare förståelse för att dra så stor nytta som möjligt av plattformen.

Så blev YouTube populärt – Från videoklipp till influencers

För att förstå YouTube:s utveckling så måste man spola tillbaka tiden till 2005. Internet var på många sätt väldigt olikt hur det är idag. Och få hade tänkt tanken att strömmande media skulle komma att bli så stort som det har blivit. YouTube lanserades av de tre amerikanska studenterna Chad Hurley, Steve Chen och Jawed Karim med idén att möjliggöra för personer att på ett enkelt sätt dela videoklipp. Ursprungligen fanns ingen idé om vilken sorts innehåll som skulle prioriteras. Och att det i slutändan kom att handla om egenproducerat material var på många sätt en slump.

Stor efterfrågan på enkla videoklipp

Efter en kort tids drastisk tillväxt blev det uppenbart att efterfrågan på enkel videodelning var väldig stor. Och de ursprungliga grundarna hade väldigt svårt att möta de enorma kraven på lagringsutrymme och bandbredd som krävdes för att fortsätta tillhandahålla en fungerade videotjänst. Dessa problem löste sig 2006 då Google köpte YouTube och gjorde det till en dela av deras befintliga nät av internettjänster.

Mer egenproducerat material

Med tiden blev det uppenbart att det pågick ett skifte i den sorts innehåll som fanns tillgängligt. Från att främst ha bestått av små klipp av befintligt material, så som filmklipp, sportevenemang och liknande, började det dyka upp allt mer egenproducerat material. Denna utveckling var till viss del organisk utifrån vad användare efterfrågade, men det var även ett från Googles sida eftersträvad utveckling. Delningen av befintligt material resulterade nämligen väldigt ofta i konflikter och upphovsrättsanspråk, då de som laddade upp det sällan hade de rättigheter som krävdes för att tillgängliggöra materialet till en bredare krets. Genom att integrera sin befintliga plattform för reklam med YouTube så skapades även unika incitament för folk att publicera eget material för att på så sätt ta del av de reklambaserade intäkterna.

Begrepper Youtuber myntas

Även om det inte finns ett fast datum för när detta skifte skedde så anser många att 2012 var året då sajten fullständigt exploderade med egenskapat material. Och att det även var då som begreppet YouTuber blev relevant. Detta sammanföll intressant nog med en förändring i sök- och rekommendationssystemet som därefter i stor utsträckning har prioriterat den sorts material som för tillfället genererat många sökträffar. Därav begreppet trendat innehåll. Nu när vi vet lite mer om bakgrunden till det hela så är det nog på sin plats att se hur man faktiskt tjänar pengar. Så hur tjänar man pengar på YouTube?

Tjäna pengar på YouTube – Reklam eller sponsring?

Även om YouTube ursprungligen inte lanserades med idén och möjligheten för användare att tjäna pengar på sitt uppladdade material, så har det nu blivit en given och oundviklig del av sajtens varande. Att tjäna pengar sker främst på två sätt, som ofta kombineras för att man ska skapa så stora möjligheter som möjligt för relevanta intäkter.

Oavsett om man väljer att få pengar genom YouTubes reklamsystem eller via egna avtal med utomstående företag så är det viktigt att man skapar relevant innehåll. För det säger på många sätt sig självt att man måste ha en förhållandevis stor mängd tittare för att man ska anses vara relevant i marknadsföringsmässigt hänseende. Så hur blir man relevant på YouTube?

Satsa på att bli relevant!

För att man ska kunna tjäna pengar så måste man av naturliga skäl kunna nå ut till en större skara människor. Viktigt att poängtera är att det inte går att sätta en fast siffra på hur många besökare eller tittare man behöver ha. På senare tid har begreppet organisk trafik ofta använts för att särskilja på den sorts besökare som i detta hänseende gör skillnad. Man kan se på det som så att det inte spelar någon roll huruvida man har en miljon prenumeranter om ingen tittar. Inte heller spelar det någon roll om man har en miljon personer som inte tittar längre än några sekunder på det som man publicerar.

Därför har det kommit att anses av högsta vikt att skapa den sorts material som gör att man helt enkelt anses vara relevant. Detta kan däremot ofta vara lättare sagt än gjort. Och i många fall lönar det sig att spendera lite extra tid på att faktiskt fundera på vilken sorts innehåll som engagerar, samt vad man känner sig bekväm med att göra.

Så hur skapar man innehåll som engagerar?

Skapa innehåll som engagerar!

I tider då det ekonomiska värdet av ett videoklipp nästan uteslutande bedöms utifrån antalet besökare och den tid de spenderar på klippet så är det oerhört viktigt att skapa innehåll som folk faktiskt vill se.

Kom ihåg att det inte nödvändigtvis är hur lång tid du spenderar på klippet som avgör. Utan det är snarare hur länge andra personer tittar på det som avgör. Detta har gjort att många försöker hitta en bra balans mellan kvalitet och den tid det tar att faktiskt skapa innehållet. Allt för många hamnar i den förande situationen att de sitter en hel dag med något som ingen bryr sig om. Även om detta ur ett kreativt perspektiv kan låda förödande, så är det viktigt att särskilja mellan skaparglädje och möjligheten att tjäna pengar på resultatet.

Om du utan fokus på intäkter väljer att skapa innehåll så kan det i sig vara väldigt tillfredsställande. Men om din ambition är att faktiskt tjäna pengar på YouTube så måste du tillämpa ett helhetsperspektiv som även omfattar de bistra verkligheterna kring faktiskt efterfrågan. Därför ska vi titta närmare på idén om bra innehåll, och vad det kan tänkas innebära.

Bra innehåll är avgörande

När man pratar om bra innehåll så är det viktigt att vara finkänslig. Det är definitivt möjligt för videoklipp att hålla otroligt hög nivå men endast engagera en liten krets. Även om denna sorts nischat innehåll ofta kan vara underhållande och relevant för många, så är det sällan tillräckligt för att väcka engagemang hos den breda massan.

Vi måste även poängtera att detta absolut inte innebär att du bör sträva efter att hela tiden nå ut till den lägsta gemensamma nämnaren. Tvärt om så bör du fokusera på att tillföra kvalitativt innehåll som är riktat till det segment som för tillfället är stort. Detta kan absolut låta luddigt men vad det handlar om är att helt enkelt ha realistiska förväntningar kring vad folk kommer att titta på. Och här har man i princip två vägar att gå.

I detta hänseende finns det inget som är rätt eller fel. Men de flesta personer har erfarenhetsmässigt tvingats inse att det är avsevärt mycket enklare att nå ut till en större krets om man först tar reda på vad som är i efterfrågan. Jämför det med att lansera en ny läsk. Om bara en av tusen uppskattar läsk med banansmak så är det orealistiskt att förvänta sig ett lika stort genomslag som om man lanserade en smak som fler personer uppskattade.

Se till att innehållet inte strider mot upphovsrätt och riktlinjer

När man producerar eget material så har man även ett visst mått av anser att säkerställa att man faktiskt har rätt att sprida det som man publicerar. Många har surt fått erfara att de blivit avstängda från YouTube för att de använt upphovsrättsskyddad musik eller publicerat material som strider mot tjänstens riktlinjer. Därför är det en bra idé att se huruvida det förekommer liknande material.

Ett typiskt exempel är att material som anses våldsamt blir markerat som stötande, med följd att endast personer med eget YouTube-konto kan ta del av det. I sådana fall riskerar man att gå miste om ett stort antal intäkter då det helt enkelt exkluderar en stor mängd människor.

Då YouTube har ett automatiskt system för upphovsrättskontroll så är det viktigt att redan i förväg säkerställa så att inget sådant förekommer i ens egna videoklipp. Om systemet upptäcker upphovsrättsintrång så riskerar man nämligen att få sitt innehåll demonetariserat. Då med följden att man inte får några pengar från eventuella reklamintäkter.

Undvik att uppmuntra tomma klick

För att maximera möjligheterna att tjäna pengar på YouTube är det viktigt att säkerställa att besökare faktiskt väljer att ta del av ens innehåll. Därför bör man se till att videoklippen motsvarar de förväntningar som de väcker. Ett allt för vanligt fel som många gör är att de använder nyckelord eller beskrivningar som hajpar innehållet. När tittarna sedan märker att videoklippet handlar om något helt annat än vad de trodde så slutar de ofta titta.

Dessa videoklipp kommer automatiskt att sållas bort ur systemet och hamnar på sikt väldigt lågt i sökresultaten. I motsatt riktning finner man videoklipp som helt och hållet lever upp till folks förväntningar. Med dessa får man ofta engagerade besökare som både tar del av innehållet och ofta även kommenterar. Då löper man avsevärt mycket större chans att hamna högt upp i sökresultaten och även att på sikt få sin video trendad.

Vidarelänka endast till relevanta sajter

På samma sätt som det är viktigt att skapa relevant innehåll så är det viktigt att endast länka till relevant innehåll. Detta är en faktor som allt för ofta glöms bort. Och då det numera är väldigt vanligt att länka vidare, endera direkt i sina videos eller via beskrivningstexten, så är det mer eller mindre ett måste säkerställa att det man länkar till håller samma nivå som det man valt att publicera.

Men varför gör detta skillnad?

Precis som med videoklipp på YouTube så bedöms sajters kvalitet numera av hur länge folk stannar på den. Detta har kommit att kallas för en sajts renommé. Och då detta kan säga smitta av sig så betyder det i förlängningen att bra länkar leder till bra omdöme, medan dåliga länkar leder till dåligt omdöme. Undvik därför i största mån att linka till klickbeten, och försök att tillhandahålla länkar som dina tittare har nytta av.

Marknadsför dig själv – Sociala medier och minatyrbilder

Numera så kräver marknadsföring ett helhetsperspektiv. Det är en hårfin skillnad mellan att irritera och visa omvärlden att man finns. Vad vi uppmuntrar är relevant marknadsföring på kanaler där din närvaro endera är naturlig eller kanaler som du själv förfogar över. Ofta är det en bra idé att vara aktiv på samtliga sociala medier och sammanlänka dem för att engagera personer oavsett vilken sorts innehåll de vill ta del av.

Men detta omfattar även din närvaro på YouTube. Då vi lever i en visuell tidsålder är det oerhört viktigt att engagera redan vid första anblick. Därför bör du ge dina videoklipp en framsida som verkligen tilltalar. Med detta menar vi de miniatybilder, eller thumbnails, som är det första folk ser när de kommer i kontakt med din video. Du måste inte nödvändigtvis följa trenden med storögda ansikten. Men kom ihåg att det är viktigt att väcka uppmärksamhet.

Är detta allt man kan göra?

Att tjäna pengar på YouTube kräver engagemang. Och i slutändan så är det en kombination av rätt tillfälle, tur och jädrar anamma som avgör huruvida du kommer att lyckas. Turligt nog så kommer dina videoklipp att börja marknadsföra sig själva samma sekund som de laddas upp. Men kom ihåg att det bara kan bli bättre om du ger dem lite hjälp på vägen.

Något som verkligen talar till din fördel är att det i princip är noll uppstartskostnader när det kommer till att vara aktiv på YouTube. De flesta av oss har numera tillgång till såväl högupplösta kameror som avancerade redigeringsprogram. Det krävs sällan mer än en valfri mobiltelefon för att skapa riktigt professionella videoklipp. Ta därför chansen att låta din resa mot att tjäna pengar på YouTube vara en rolig del av din vardag. Dina tittare kommer definitivt att lägga märke till huruvida du själv uppskattar det som du gör. Vad som krävs för att lyckas kommer ingen att kunna svara på. Men vi är övertygade om att dina chanser ökar om du ser till att vara lika engagerad som du hoppas att dina tittare kommer att vara.

Pär Svensson

Pär är grundare av TjänaPengar. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg, och efter att ha tagit examen mitt under brinnande finanskris vet han flera tips på att tjäna pengar. E-post: [email protected]