Hur kan man tjäna pengar på barnböcker?

tjäna pengar på barnböcker
Av Vera Kristen •  Uppdaterad: 17 december 2022 •  6 min

Barnlitteratur skiljer sig till viss del från andra böcker genom sina texter och sin tematik – de är inte sällan fantasifulla samtidigt som de ofta har ett lärande tema.

De flesta har nog en eller flera favoritböcker från sin egen barndom.

Det är inte ovanligt att föräldrar till småbarn får idéer till barnböcker som dels bygger på teman de själva älskade som barn, dels upplever saknas på marknaden idag.

Därför är det ofta just småbarnsföräldrar som väljer att ge ut nya barnböcker.

En fördel med det hela är ju också att man kan få en extra inkomst på köpet, vilket kan vara välkommet i barnfamiljer.

I den här artikeln ges en överblick av hur man kan tjäna pengar på barnböcker.

Hur kan man tjäna pengar på barnböcker?

Det är ganska svårt att tjäna en heltidslön på att skriva och sälja barnböcker.

Faktum är att många heltidsförfattare fyller upp till en heltidslön genom att också föreläsa, hålla skrivarkurser och så vidare.

Däremot kan det vara ett roligt extraknäck om man samtidigt har en annan heltidssyssla.

Allmänt om barnböcker

Förlag och utgivare klassar barn- och ungdomsböcker som sådana där målgruppen är mellan noll och 18 år gamla.

Barnböcker, det vill säga för målgruppen i den nedre delen av detta spektrum, bör inte vara för långa.

För barn i åldrarna två till fem år är runt 30 sidor rimligt.

Sidorna bör heller inte vara fyllda med text – mellan två och tre korta meningar räcker.

För att inte barnen ska bli förvirrade gäller att vara noggrann med innehållet och hålla antalet karaktärer litet.

I många barnböcker finns max tre karaktärer.

Barnböckers struktur

Eftersom bokens omfång är litet måste handlingen vara rak på sak, samtidigt som den måste vara pedagogisk.
Först bör man presentera karaktären eller karaktärerna och därefter beskriva i vilken miljö dessa befinner sig.

Sedan kan man introducera en konflikt eller ett problem som behöver lösas.

Genom att bygga upp konflikten och lägga till ytterligare en eller ett par faktorer gör man handlingen spännande.

Därefter bör man lösa konflikten på ett tillfredsställande sätt.

För att barnet ska förstå innebörden av den övergripande handlingen är det bra att lägga till en avslutande mening eller händelse som gör att barnet får en aha-upplevelse.

Genom att använda humor – tänk på målgruppen och dess perspektiv – i sitt skrivande gör man handlingen ännu mer lockande.

Att ge ut en barnbok via förlag

Det finns flera fördelar med att ge ut via förlag.

Dels har de erfarenhet som kan vara ovärderlig när det gäller feedback, dels är de etablerade vilket innebär att de har kontakter för till exempel marknadsföring.

Den som vill ge ut en bok kan därför kontakta ett par etablerade förlag.

Är de intresserade, grattis!

Även om de är intresserade men har feedback och förslag på ändringar, är detta ett tydligt tecken på att ens manus har potential.

Det är mycket få spontanmanus som antas till förlagen så om man har turen att ha en investerare i ryggen har detta stor betydelse.

Nackdelar med att ge ut bok via förlag

Även om det finns många fördelar med att ge ut en bok via förlag, särskilt som debutant, finns naturligtvis vissa nackdelar.

För det första är det fler som kommer att vilja ha något att säga till om.

Det kan gälla allt från ens skrivna manus till marknadsförare.

Å ena sidan kan detta leda till en bättre slutlig produkt, å andra sidan kan det upplevas som försvårande.

En annan nackdel är att det i regel tar längre tid att publicera än om man tar hand om allting själv.

Detta beror på att det i bokförlaget finns vissa processer som innebär en viss turordning i publiceringen av böcker.

Att ge ut en barnbok själv

Om man inte lyckas få förlag intresserade eller helt enkelt föredrar att vara självständig, kan man satsa på egenutgivning.

Det innebär att man tar hand om hela processen själv, även om man naturligtvis kan rådfråga yrkeskunniga personer, redaktörer och så vidare.

Medan detta innebär att man måste lära sig hela utgivningsprocessen, kan det eventuellt också gå fortare från manus till färdig produkt eftersom man kan fokusera helt på sin egen bok.

För att ge ut en bok på eget förlag måste man starta just ett sådant.

Det är dock inte alltför avancerat, det räcker att starta en enskild firma för detta ändamål.

Nackdelar med att ge ut bok själv

Den främsta nackdelen med att ge ut en bok själv är att man som egenutgivare tar hela den ekonomiska risken för att bokutgivningen ska bli lönsam.

Man kan i princip räkna med att ge ut färre böcker än om man ger ut via förlag.

Detta beror naturligtvis på att man inte har tillgång till samma nätverk inom branschen som ett förlag har.

Det kan helt enkelt vara svårare att övertyga köpare att boken håller samma kvalitet som en bok utgiven av ett förlag.

Dessutom tar det tid att sätta sig in i hur utgivningsprocessen går till.

Marknaden för barnböcker 2022

Om man tycker att det verkar att utgetts fler och fler barnböcker de senaste åren är man inte fel ute.

Faktum är att utgivningen har ökat varje år de senaste tio åren.

Trots att försäljningen också har ökat har den inte ökat i samma grad som utgivningen.

Detta innebär således att en större pool av barnboksförfattare konkurrerar om en procentuellt mindre pool med köpare.

Den genomsnittliga försäljningen per upplaga har således sjunkit.

Med det inte sagt att det är omöjligt att ge ut en barnbok 2022 – har man idén, viljan och tålamodet som krävs har man alla förutsättningar för att bli framgångsrik.

Andra sätt att tjäna pengar på barnböcker

Man måste inte nödvändigtvis skriva en barnbok för att tjäna pengar på den.

Särskilt i familjer med lite äldre barn har man säkert ett stort antal böcker som inte längre är intressanta för barnen eller som de har vuxit ur.

Då kan det vara en god idé att sälja dessa på andrahandsmarknaden och på så sätt ge boken en ny familj glädje.

Vera Kristen

Vera är Content Editor på tjanapengar.se. Hon har en examen från Stockholms Universitet och brinner för frågor om privatekonomi. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa