Spärra kreditkort: Hur gör man för att spärra kreditkortet?

spärra kreditkort
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 23 januari 2020 •  3 min

Skulle någon stjäla ditt kreditkort, eller att du upptäcker att obehöriga transaktioner skett ska du spärra kreditkortet omedelbart. Om du inte gör direkt när du upptäcker det finns risken att du kan komma att få betala för köp och uttag du inte gjort. I denna artikel går vi igenom hur du spärrar kreditkort.

Hur du spärrar kreditkort

Det finns några olika sätt att spärra kreditkort på, men vissa fungerar bara hos en del kortutgivare. Det vanligaste sättet som alla kortutgivare har är att du gör det via telefon. Det brukar finnas ett visst telefonnummer dit du kan ringa dygnet runt alla dagar i veckan.

Med ett kreditkort från en bank har du ofta fler möjligheter att spärra ditt kort. Dessa kan bland annat vara:

Telefonnummer till spärrtjänster

Då det vanligaste sättet att spärra ett kort är via telefon har vi listat några av de vanligare kreditkortens telefonnummer.

Storbanker

Bensinbolag

Matkort

Övriga

Om du inte spärrar ditt kort

Om du inte spärrar ditt kort inom en rimlig tid så kan du bli ansvarig för köp och uttag som någon annan gjort med ditt kort. Detta regleras i betaltjänstlagen som bland annat säger att.“när du får veta att betalningsinstrumentet har kommit bort eller använts av någon obehörig snarast anmäla det till betaltjänstleverantören”. Där finner du också vad som gäller ditt betalningsansvar.

Kortfattat kan sägas att huvudregeln är att obehöriga köp och uttag ska ersättas av kortutgivaren. Om du varit grovt oaktsam kan du som konsument få betala upp till 12 000 kr och om du varit särskilt klandervärd få stå hela förlusten. Du måste dock alltid betala en självrisk på minst 400 kr.

Slutsats

Du spärrar ditt kort genom att ringa det telefonnummer som din kreditgivare har, eller i de fall den möjligheten finns, via App eller internetbank. Detta bör du göra omedelbart du fått vetskap om att kortet försvunnit eller obehöriga transaktioner skett. Om du dröjer för länge med att meddela detta kan du få betala mer än självrisken för transaktioner som någon annan gjort.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]