Påminnelseavgift

påminnelseavgift
Av Per Svensson •  Uppdaterad: 26 januari 2020 •  7 min

Du kanske någon gång har suttit vid köksbordet med ett brev med krav på betalning av något som du är försenad med, kallsvettigt undrar du, vad gör jag nu?

Slänger det? Lägger undan det tills jag kan betala, för nu kan jag inte. I den här artikeln skall vi gå igenom hur du skall hantera situationen genom att förklara följande. (Observera att detta är vad som gäller för privatpersoner och enskilda näringsidkare.)

– Vad är påminnelseavgift?

– Hur stor får en påminnelseavgift vara?

– Vad händer om jag inte betalar?

– Betalningsanmärkning

– Hur kan jag undvika påminnelseavgift?

Vad är påminnelseavgift?

Påminnelseavgift, är en extra summa som lagts till på en betalningspåminnelse som skickas till dig. Påminnelseavgiften tillkommer på fakturan som ett företag, en bank, eller en kommunal eller statlig myndighetsutövare skickar ut när du är försenad med betalning för en tjänst eller vara. Du kan till exempel ha glömt att betala in hyran eller inte ha gjort återbetalning av ett lån i tid, eller kanske du köpt en vara eller tjänst på kredit och inte betalat fakturan.

Själva påminnelseavgiften är den summa som läggs till den ordinarie kostnaden på din faktura och skall täcka fakturautställarens extra kostnader och räntekostnader.

Observera att fakturautställaren inte behöver skicka ut en betalningspåminnelse. I stället kan den skicka sin fordran på dig direkt till ett inkassoföretag eller kronofogdemyndigheten, vilket innebär ännu ett påslag på din faktura och även kan ge dig ytterligare problem. De flesta företag och banker skickar dock ut en betalningspåminnelse, medan till exempel skatteverket låter en försenad inbetalning gå direkt till kronofogdemyndigheten.

Hur stor får en påminnelseavgift vara?

Hur hög påminnelseavgiften får vara beror på vem som är utfärdare av originalfakturan. Är det ett företag som skickat ut den får de lägga på 60 kronor per betalningspåminnelse som de skickar till dig och som gäller samma faktura.

För att banker skall få ta ut påminnelseavgift skall det i det låneavtal, eller den kreditkortsansökan som du skrivit under, framgå när påminnelseavgift tas ut och hur hög den blir.

Vissa statliga myndigheter får ta ut högre påminnelseavgift, till exempel Centrala Studiestödsnämnden, CSN tar ut en påminnelseavgift på 450 kronor om du missar att betala in ditt studielån i tid. Om den obetalda fakturan gäller hemutrustningslån (kan endast sökas av flyktingar, skyddsbehövande eller anhörig till sådan) är påminnelseavgiften 60 kronor per faktura och påminnelse. Andra myndigheter, till exempel trafikverket tar ut en påminnelseavgift på 500 kronor för obetalda fakturor gällande biltullar, eller trängselskatt som det också kallas, i Stockholm och Göteborg.

Vad händer om jag inte betalar?

För den som inte betalar i tid tillkommer alltid extra avgifter. Förr var det så att det skickades ut tre påminnelseavgifter innan ytterligare åtgärder vidtogs, men så är det alltså inte längre. Nu kan fakturautfärdaren när som helst efter att originalfakturans sista betalningsdatum överskridits skicka ärendet vidare, många ger dock en respit på tre till fem dagar efter originalfakturans eller betalningspåminnelsens förfallodag innan de skickar ärendet vidare.

När ärendet skickas vidare har fakturautfärdaren två alternativ att välja på. Antingen skickas ditt ärende vidare till en inkassobyrå eller till kronofogdemyndigheten. I det förstnämnda fallet, inkassobyrå, skickar de dig en ny påminnelsefaktura, nu med även sina avgifter tillagda. De får maximalt uppgå till 180 kronor per faktura och påminnelsefaktura från inkassoföretaget. Om du inte heller betalar dessa fakturor kommer ärendet slutligen att hamna hos kronofogden.

Kronofogden är en statlig myndighet. Kronofogden skickar dig ett betalningsföreläggande som du antingen kan skriva under och skicka tillbaka eller ringa till kronofogdens kundtjänst och acceptera, du måste då också ange ärendenummer du kan givetvis också bestrida ärendet, det vill säga hävda att skulden inte existerar. Om du inte gör någotdera av detta kommer kronofogden att skicka personal efter dig för delgivning och du har dragit på dig ytterligare en kostnad. I det sistnämnda fallet, bestridande gäller att du verkligen skall vara säker på din sak annars blir det mycket dyrt för dig. Kronofogden lägger för föreläggande på ytterligare 600 kronor till din skuld. Om du inte heller betalar kravet från kronofogden kan ärendet drivas vidare till domstol som beslutar om ifall målet skall drivas vidare eller ej. Om det skall drivas vidare ger domstolen kronofogden rätt till så kallad löneutmätning och/eller utmätning av egendom. Ett domstolsbeslut kostar dig ytterligare upp till 2 500 kronor.

Betalningsanmärkning

Det finns ett utbrett missförstånd att kronofogdemyndigheten utfärdar betalningsanmärkning på de personer vars obetalda fakturor eller andra skulder hamnat hos myndigheten, så är det inte. Det är kreditupplysningsföretagen som utfärdar betalningsanmärkningar och det inträffar om du har fått ett betalningsförläggande från kronofogden och inte betalar eller protesterar mot fordringsägarens krav inom angiven tid. Målet tas då också, om så begärs av fordringsägaren, vidare till domstol, om du inte följer domstolens samtliga anvisningar kan även det ge en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen..

En betalningsanmärkning kan vara mycket svår att få bort och kan göra det svårare eller omöjligt för dig att få hyra bostad, ta lån eller att få kreditkort beviljat. En betalningsanmärkning ligger kvar hos kreditupplysningsföretagen i upp till tre år efter att den trädde i kraft. Om inget åtgärdats, det vill säga att du åtgärdat de krav som ställts på dig förnyas den med ytterligare tre år framtill skulden är betald.

Hur kan jag undvika påminnelseavgift?

Det enklaste är naturligtvis att se till att betala i tid. De flesta fasta fakturor skall betalas i slutet av månaden. Lägg in automatiska avdrag för dem från ditt lönekonto med samma datum som din löneutbetalning, oftast den 27 varje månad. Betala sedan tillfälliga fakturor manuellt, innan du rör din lön. Betalningsdatumet sätter du till tidigare eller samma datum som du börjar ta ut pengar till dig själv från ditt lönekonto.

Om du trots det inte skulle kunna betala någon eller några fakturor i tid, kontakta fakturautfärdaren i god tid före sista betalningsdag och försök göra en överenskommelse om en ny betalningsplan oftast går det att få till en överenskommelse. Oavsett i vilket av stegen ovan din skuld ligger, fakturautfärdaren, inkassobyrå eller kronofogden, är det alltid fakturautfärdaren du skall kontakta. Den är den enda som kan häva de andra stegen. Men självfallet skall du också kontakta de eventuellt övriga instanserna för att kontrollera att det verkligen blivit gjort.

Per Svensson

Per Svensson är en kreditkortsskribent som gick med i TjänaPengar 2020. När han inte skriver om pengar tycker Per om att resa och undvika kreditkortsavgifter. E-post: [email protected]