Kryptovaluta

Kryptovaluta
Av Caroline Hasl •  Uppdaterad: 15 september 2022 •  15 min

Med digitalisering ser vi många saker ändra form och utvecklas där valutor är en av dessa. Det har blivit allt vanligare att gå från “traditionella” pengar till digitala valutor, även kallat kryptovalutor, för att handla varor och tjänster.

Från att ha varit en valuta som associerats med kriminella aktiviteter och underjordisk handel har det nu gått till ett kommersiellt sätt att handla på som främjar alla dess användare genom valutans smidighet och säkerhet vilket även har gjort att det kallats framtidens pengar.

Det kan vara svårt att förstå hur kryptovalutor skapas och fungerar och vi ska gå igenom allt detta i denna artikeln för att få en bättre förståelse för hur vi kan använda kryptovalutor i vardagslivet till vår fördel.

Vad är Kryptovalutor?

En kryptovaluta är en digital valuta som används för handel av varor och tjänster. Valutan skapas med hjälp av blockchain-teknologin och skyddas med hjälp av kryptografi. För att handla med valutan används en publik och en privat nyckel och för att transaktionen ska kunna utföras behövs tillgång till ett nätverk eftersom att transaktionen sker online och även en bekräftelse för att slutföra transaktionen så att den godkänns.

Kryptovalutor är speciella eftersom att de är decentraliserade och inte regleras av finansiella institutioner eller regeringar. De är också transparenta och oföränderliga. Eftersom att valutorna är decentraliserade är de också immuna mot de traditionella metoderna som finansiella institutioner och regeringar använder för att styra, kontrollera och påverka traditionella valutor. På detta sättet är kryptovalutor mer stabila och säkra än traditionella valutor som kan påverkas av regeringen och drastiskt öka och minska i värde dagligen i länder eller områden är det finns lite stabilitet.

Bitcoin

När den mest kända kryptovalutan Bitcoin skapades var tanken att skapa ett decentraliserat system för att handla med pengar digitalt. Det var också första gången någon lyckades skapa en digital valuta där många tidigare hade misslyckats med samma projekt. Det som många tidigare hade misslyckats med var att undvika att så kallat “double spending”, alltså dubbelt spenderande, skulle ske. Detta innebär att det skulle vara omöjligt att spendera samma summa två gånger och tidigare gick detta bara att uppnå med en centraliserad databas som kunde hålla koll på alla transaktioner på en gång i realtid.

Peer-to-Peer (P2P)

Skaparen av Bitcoin lyckades lösa detta problemet genom att använda Peer-to-Peer (P2P) nätverket och på så sätt föddes Bitcoin. När transaktioner sker online måste det finnas en databas som håller koll på alla transaktioner för att se till att inte samma transaktion skapas igen med samma pengar. Med hjälp av blockkedjeteknologin skapas noder som gör att valutan blir transparent och problemet kan undvikas. Man kan säga att blockkedjan är en databas där alla transaktioner bevaras på varandra och när en ny transaktion läggs på blir det omöjligt att påverka eller manipulera den underliggande transaktionen. Alla transaktioner blir därför bestående och oföränderliga efter att de bekräftats.

Nätverk av peers

Med kryptovalutor skapas ett nätverk av peers där varje peer har en lista på alla historiska transaktioner och därav även vet balansen på varje konto. När en transaktion sker så registreras den över hela nätverket och sedan bekräftas den. Bekräftelsen är en viktig del i transaktionen eftersom att transaktionen är i väntan på bekräftelsen under den här tiden och då även sårbar.

I detta stadiet kan transaktionen förfalskas eller på något sätt manipuleras men när den väl bekräftas och hamnar i blockkedjan går den inte att påverka. Transaktionen blir då en del av den oändligt långa kedjan och har sin plats där. Eftersom att transaktionen vanligtvis går på några minuter så lämnar det väldigt lite utrymme för någon att manipulera överföringen men risken finns under tiden när den är i väntan på bekräftelse.

Kryptovalutor och mining

Nu kommer vi in på nästa viktiga del av blockkedjan som handlar om mining. För att hela processen med blockkedjan ska kunna fungera så krävs det mycket datorkraft som konstant arbetar med att hantera och bekräfta transaktioner, vilket är jobbet som utförs av en minare. En minare använder sin dator och datorkraft för att granska transaktioner och godkänna dem för att hamna i blockkedjan. Som belöning får minaren en del av kakan i form av kryptovalutan.

Vem som helst kan bli en minare eftersom att det är ett decentraliserat nätverk av peers, alltså jämlikar. En minare måste dock lösa ett så kallat kryptografiskt pussel för att kvalificera som en minare och detta är för att bekräfta att det inte är någon som är ute efter att förfalska eller manipulera transaktionerna. Pusslet, även kallat en kryptografisk hash, är det som minaren behöver få tag på för att få sitt Proof-of-Work, alltså ett bevis på att man kan arbeta som en minare.

Vilka Kryptovalutor finns det?

Det finns många olika kryptovalutor och det är alltmer vanligt för företag eller finansiella institutioner att utveckla och skapa sina egna kryptovalutor eller digitala tokens. Den första och mest kända valutan är Bitcoin och är även den som har blivit vanligast att handla med i mer vardagliga sammanhang. Det finns många affärer, webbshoppar och verksamheter som tillåter betalning med Bitcoin. Det finns även fler kända valutor som Ethereum, Ripple och Litecoin.

Vidare finns det många små kryptovalutor och även digitala tokens som skapas av företag för att genom ett marknadsföringssyfte ta del av de fördelar som handlingen med kryptovalutor kan innebära. Eftersom att vi går mot ett mer digitalt samhälle ser många en fördel med att utveckla sina egna kryptovalutor och handla med dessa för sina gods och tjänster.

För att veta vilken kryptovaluta som passar just dig är det bättre att först definiera syftet med det behov du har av kryptovalutor. Om du är ute efter att kunna använda din kryptovaluta i vardagslivet är det en större fördel att välja en av de större kryptovalutorna då det också är de som accepteras av många affärer, webbshoppar och verksamheter. Om du dock är ute efter att bara investera i kryptovalutor eller spara pengar så är det viktigt att istället titta på utvecklingen av de olika kryptovalutor och hur deras värde ändras från dag till dag.

Nya kryptovalutor

Det är också nya kryptovalutor som skapas hela tiden vilket kan vara intressant att följa och ta del av. Om du har ett intresse av att se värdet på dina tillgångar öka så kan investeringar i kryptovalutor ge ett väldigt snabbt resultat vilket dock också betyder att det snabbt kan rasa och påverka dig negativt.

Det är många som tror att kryptovalutor är framtidens pengar vilket innebär att man kan hoppas på att det blir mer stabilt i framtiden där en risk för att värdet drastiskt rasar inte sker så ofta som det gjort de senaste åren. Man kan dock se att orsaken till att värdet har ökat och minskat så mycket som det gjort de senaste åren visar på att fler och fler får ett intresse för kryptovalutor och vill ta del av utvecklingen, vilket också kan ses som positivt. Det är också fler och fler verksamheter, affärer och hemsidor som börjar erbjuda betalning och överföringar med kryptovalutor vilket visar på hur vanligt det börjar bli.

Hur använder man Kryptovalutor?

För att börja använda kryptovalutor så behöver du först ta en titt på vilka olika kryptovalutor som finns tillgängliga och vad du vill använda dina kryptovalutor till. Det finns nämligen hundratals olika kryptovalutor som de mer kända, exempelvis Bitcoin och Ethereum, eller mindre kände som Dogecoin och Waves och sådana som företag skapat själva för specifik handel. Varför du behöver definiera ditt användande beror på att det finns flera företag, affärer och tjänster som inte stödjer de flesta kryptovalutor utan bara de mest kända. Om du då bestämmer dig för att välja en valuta som är lite mer okänd så kan det vara få verksamheter som accepterar just den valutan och det blir svårt att använda sig utav den.

Skickas genom nyckel

Kryptovalutor kan skickas direkt mellan två parter genom att använda en publik och privat nyckel och innebär oftast väldigt låga avgifter vilket är en av fördelarna med kryptovalutor. Användare av kryptovalutor kan undvika höga avgifter som traditionella finansiella institutioner vanligtvis har. För att påbörja din handel behöver du en digital plånbok som är ungefär som ett konto i form av en flersiffrig kod, vanligtvis 30 karaktärer. Kontot kopplas inte till din personliga identitet vilket gör att anonymiteten i transaktioner blir väldigt hög. För att handla med kryptovalutor utför du en transaktion eller överföring med ditt konto på exempelvis hemsidor, i fysiska affärer eller mellan dig och en privatperson.

Det finns många olika verksamheter som låter dig öppna ett konto och processen är vanligtvis väldigt smidig och innebär bara några få klick där nästintill ingen privat information från dig krävs. Det är viktigt att spara sin kod till sitt konto eftersom det inte är spårbart och om du skulle tappa bort koden till ditt konto är det omöjligt att hitta den igen eftersom den inte är kopplad till din personliga identitet.

Vad är fördelen med att använda Kryptovalutor?

Det finns många fördelar med kryptovalutor om man jämför med traditionella valutor eller pengar. För det första så är kryptovalutor bestående. Eftersom att varje transaktion är en del av en lång kedja genom blockkedjeteknologin så kan ingenting manipuleras efter att det har blivit bekräftat och hamnat i kedjan. Detta betyder att en transaktion är skyddad och ingen annan, varken regering, finansiella institutioner, eller annan person kan påverka din transaktion. Detta betyder dock också att om man av misstag utför en transaktion så går det inte att ångra. Det är därför viktigt att vara säker på vem det är man handlar med.

Anonyma

Kryptovalutor är också anonyma. Detta innebär att konton inte är kopplade till verkliga identiteter eller personer, utan ett konto består av cirka 30 stycken karaktärer som skapar en adress. Detta är kontot där transaktioner kan tas emot eller skickas. Anonymitet kan vara en stor fördel för många men kan även vara en nackdel när man är i behov av att spåra en transaktion, vilket inte är möjligt med kryptovalutor.

Snabba transaktioner

Eftersom att kryptovalutor skickas via ett internationellt nätverk av datorer så är en transaktion nästintill omedelbar. Du kan skicka pengar till någon i samma stad eller till någon på andra sidan jordklotet lika snabbt. Valutorna är globala och snabba vilket gör transaktionerna väldigt effektiva till skillnad från traditionella pengar, transaktioner och överföringar med exempelvis en bank som kan ta flera dagar och innebära väldigt höga avgifter och transaktionskostnader.

Hög säkerhet

En av de största fördelarna med kryptovalutor är den säkerhet de erbjuder. För att utföra transaktioner behövs både en publik och privat nyckel, vilket är en lång rad av karaktärer och gör att bara ägaren av nyckeln kan utföra en transaktion. Kryptovalutor och blockkedjan är baserad på big data och långa rader av siffror som gör det nästintill omöjligt att påverka. Det är bara i ett stadie som transaktionen är sårbar vilket är innan den fått sin bekräftelse och fått sin plats i kedjan. Det är dock en väldigt snabb process och nästan omöjligt att hinna påverka en transaktion när den väntar på att bli bekräftad.

Fri att använda

En till stor fördel med kryptovalutor är att du inte behöver någons tillåtelse för att använda valutorna. Det är ett simpelt program på datorn som installeras, alternativt behöver du bara ladda ner en mobilapplikation och du kan sedan komma igång med transaktioner och överföringar med hjälp av nätverket. Till skillnad från traditionella institutioner där du kan behöva ansöka om att få skapa ett konto och behöver uppfylla vissa krav så behövs inget av detta för att handla med kryptovalutor.

Låga avgifter

Att handla med kryptovalutor och utföra transaktioner eller överföringar har också väldigt låga avgifter vilket är en fördel om man vill undvika stora kostnader när man utför överföringar väldigt ofta, speciellt internationellt. De låga avgifterna är något som lockar många till att använda kryptovalutor för att utföra sina transaktioner.

Vilka risker finns det med Kryptovalutor?

Den största risken med att använda kryptovalutor är att de drastiskt kan ändra värde, antingen genom att öka eller genom att minska. Väljer man att handla med kryptovalutor så kan det vara kritiskt att man följer utvecklingen på marknaden och ser hur de valutor man handlar med påverkas av andra faktorer och kan komma att rasa i värde. Kryptovalutor stabiliseras inte av regeringar eller finansiella institutioner på samma sätt som “traditionella” pengar gör vilket gör att oväntade förändringar i värdet kan ske beroende på hur många som använder kryptovalutan.

Kryptovalutor är även kända för att vara väldigt säkra genom användning av kryptografi men det gör det inte omöjligt att hacka ens digitala plånbok eller på annat vis försöka komma åt någons kryptovalutor och tillgångar. Det sker stora stölder varje dag och eftersom att det är nästintill omöjligt att spåra valutan digitalt så går det inte att få tillbaka sina pengar efter att de blivit stulna. Det är därför viktigt att skydda sina valutor där du förvarar dem genom att exempelvis sätta säkra lösenord och göra transaktioner med tillförlitliga personer eller företag.

Eftersom att kryptovalutor inte är beroende av några finansiella institutioner eller regeringen är de heller inte försäkrade och detta kan bli problematiskt om det uppstår misstag eller manipulering av överföringar. Det kan vara omöjligt att få hjälp av en institution eftersom att de inte har någon kontroll över kryptovalutorna.

Sammanfattning

Med en mer och mer digital värld ser vi att många saker förändras och utvecklas digitalt. Valutor är inget undantag och vi ser nu traditionella institutioner och metoder för att utföra transaktioner bli helt digitala och oberoende av regeringen och regulationer. Kryptovalutor är digitala valutor som används för att handla varor och tjänster online. Med många fördelar, som att vara otroligt säkert, snabbt och effektivt, kan vem som helst utföra transaktioner över hela världen med total säkerhet och anonymitet.

Kryptovalutor ger också en stor frihet till många som vill handla med en mer stabil valuta som inte kan regleras av regeringen eller finansiella institutioner. Valutorna skyddas också med hjälp av blockkedjor som erbjuder total säkerhet och bestående transaktioner i noder. När en transaktion har bekräftats så går den inte att påverka eller manipulera.

För att blockkedjan ska kunna utvecklas behövs så kallade minare som använder sin datorkraft för att bekräfta transaktioner och se till att de är giltiga. För att bli en minare så behöver man hitta ett kryptografiskt pussel och lösa det för att få en hash-kod. Med hjälp av detta bekräftar man sitt Proof-of-Work och kan börja mina vilket också belönas med kryptovalutor som kan ha ett stort värde.

Kryptovalutor är rätt så nytt och än så länge är det inte så vanligt för alla använda men det går att se hur snabbt det utvecklas och börjar accepteras mer och mer i vardagliga sammanhang. Det kan också hända att det ökar och minskar drastiskt i värde vilket kan göra det ostabilt att använda i vardagslivet. Det finns även många olika kryptovalutor och det kan vara intressant att följa deras utveckling för att se vilken kryptovaluta som är bäst att använda för just dina behov. För att komma igång med handel med kryptovalutor bör du ta ett titt på det behov du har och se vilken kryptovaluta som kan fylla just det behovet.

Caroline Hasl

Caroline Hasel är skribent inom privatekonomi och sparande. Caroline har en examen inom företagsekonomi Högskolan i Borås samt en master's degree från Luleå Tekniska Universitet. E-post: [email protected]